Bugün Gazetesi–İstifa Eden Astsubay İsteğe Bağlı Kesenek Ödeyebilir–Eşiniz Yaştan 58 Yaşında Emekli Olur

21 Şubat 2007

İstifa Eden Astsubay İsteğe Bağlı Kesenek Ödeyebilir


Benim size bu üçüncü mesajım fakat hiç birinden cevap alamadım. Aşağıdaki sorularıma ivedi cevap verirseniz çok memnun olur saygılarımı sunarım. 15.10.1972 doğumluyum, 01.09.1990 günü işe başladım. 16 yıllık astsubayım, yıpranma payı ile birlikte 21 yıl hizmetim var. İstifa etmek istiyorum, istifa edersem hangi kuruma (SSK-EMEKSAN) kayıt olup sigortamı devam ettirebilirim? Bu hizmette yıpranma payım esas alınır mı? Sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum? İsmi Mahfuz


 


Sayın okurum, astsubaylıktan istifa edip kamu hizmetinden ayrılırsanız 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 12 inci maddesi gereğince, 10 yıldan fazla fiili hizmetiniz olduğundan isteğe bağlı olarak T.C. Emekli Sandığı’na kesenek ödeyebilirsiniz. Ancak, isteğe bağlı T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliği için istifa ettikten sonra mecburi sosyal güvenlik kapsamına girmemiş olmanız gerekir. Yani, işçi olarak çalışırsanız SSK’lı olmak zorundasınız, işyeri açar-vergi mükellefi olur-şirket ortağı olur iseniz Bağ-Kur’lu olmak zorundasınız. SSK’lı ve Bağ-Kur’lu olmak zorunda iseniz buralara prim ödemek zorundasınız, T.C. Emekli Sandığı’na isteğe bağlı kesenek ödeyemezsiniz. SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olursanız bu kurumlardan sağlık yardımı alabilirsiniz ama T.C. Emekli Sandığı isteğe bağlı iştirakçisi olursanız emekli oluncaya kadar kesenek öderken sağlık yardımı alamazsınız. Emekliliğinize gelince T.C. Emekli Sandığına devam ederseniz fiili hizmet zamlarınız dahil 25 tam yılı tamamlamak şartıyla normal şartlarda 50 yaşında ama bu yaştan fiili hizmet zammı tutarlarınız düşülerek emekli olursunuz. Mesela, şu an istifa etseniz ve devamında isteğe bağlı emekli sandığına devam etseniz var olan 4 yıllık fiili hizmet zammınız düşülerek 46 yaşında emekli olursunuz. Ancak, SSK veya Bağ-Kur’a devam ederseniz 50 yaşından önce emekli olamazsınız zira var olan fiili hizmet zamlarınızı bu kurumlar yaştan indirmez.


 


 


Eşiniz Yaştan 58 Yaşında Emekli Olur


Eşimin ilk işe başlama tarihi 1/9/1993 ve doğum yılı 1965. SSK’lı çalışma süresi, SSK’da isteğe bağlı gün sayısı ve Bağ-Kur’daki isteğe bağlı gün sayılarının toplamı 2239 gün. Aralarda boşluk var. Halen Bağ-Kur’da isteğe bağlı  primlerini yatırıyorum. Amacımız ileride hiç olmazsa bir yaşlılık aylığı bağlanmasıdır.Bu durumda yaşlılık aylığını hak edebilmesi için daha ne kadar süre pirim yatıracağız ve  kaç yaşını bekleyecek? Ahmet Çelik


 


Beyefendi, eşiniz halen devam ettiği Bağ-Kur’a prim ödemeye devam ederse toplamda 7200 günü (20 tam yılı) tamamlarsa 52 yaşında, 5400 günü (15 tam yılı) tamamlarsa 56 yaşında Bağ-Kur’dan emekli olur. Bundan sonra SSK’lı olursa 3600 günü (10 tam yılı) tamamlarsa 58 yaşında, 5675 günü tamamlarsa 50 yaşında SSK’dan emekli olur. Bu arada kimin nereden emekli olacağına son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerine bakıp en çok hangi kuruma prim ödemiş diye bakarlar.


 


Kısa Kısa Kısa


Hasan Mutluoğlu-15.07.1991 sigortalı işe giriş tarihiniz, 1976-1977 yıllarında ifa ettiğiniz 24 aylık askerlik sürenizi borçlanıp öderseniz 24 ay geriye gelerek 15.07.1989 olacaktır. Bu durumda da 51 yaşından ve 15.07.2014 gününden sonra en az 5450 günle emekli olursunuz. Veyahutta askerliği borçlanmasanız bile 58 yaşında (11.05.2014) 3600 günle de emekli olabilirsiniz. Bu nedenle askerliği borçlanmanızı tavsiye etmem.1989 yılında Bulgaristan’dan gelince işe girdiğiniz halde sizi 1991 de sigortalı yapan işveren hakkında dava açabilirsiniz ama bu işyerinden işten ayrıldıktan sonra beş tam takvim yılı geçmemiş olması gerekir.


 


Yusuf Dengi-15.05.1960 doğum tarihiniz, 05.11.1987 sigorta başlangıcınız ve bu başlangıçtan önceki yurtdışı çalışma süreleriniz ile bu çalışmaların arasındaki, başındaki, sonundaki bir yıla kadar olan bütün boşluklar borçlanılabilir. SSK kabul etmezse iş mahkemesinde dava açabilirsiniz. 05.11.1987 başlangıcınızla 05.11.2012 günü en az 5375 günle emekli olursunuz. Yurtdışı borçlanması yaparsanız borçlanma yaptığınız süre kadar emeklilik gününüz öne gelir. Bu arada yurtdışı borçlanması ile emekli olanların emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ile çalışmaları sosyal güvenlik reformu yürürlüğe girseydi yasak olacaktı.


 


Şenay Y.-13.09.1975 doğum tarihi, 08.07.1993 sigorta başlangıcı ve var olan 3588 günü 5675 güne çıkarmak şartıyla 50 yaşında (13.09.2025) emekli olursunuz.


 


Aykut İstanbul-19.10.1968 doğum tarihi, 01.08.1983 sigorta başlangıcınız ve var olan 7645 gün sayısıyla 47 yaşında yani 19.10.2015 günü emekli olursunuz. Şayet matbaa işyerinden (2A veya 3A olarak) bildirilseydiniz 7645 günlük matbaa çalışmasıyla 39 yaşında emekli olabilirdiniz.


 


Yıldız Y.-23.05.1974 doğum tarihi, 01.10.1989 sigorta başlangıcı ve var olan 5339 gün sayısıyla 46 yaşında en az 5375 günle emekli olursunuz.


 


Nezir Güneş-07.10.1952 doğum tarihi, 1.10.1989 sigorta başlangıcı ve var olan 3617 gün sayısı ile bundan sonra prim ödemeseniz dahi 57 yaşında (07.10.2009) emekli olursunuz. Normal şartlarla ise prim ödemeye devam edip 2 yıllık askerlik borçlanması da yapıp 5375 gün sayısı ile 1.10.2012 günü emekli olabilirdiniz. Asgari ücret veya asgari ücrete yakın düzeyden prim ödeniyorsa aralarında emekli aylığı hesabında fark da olmaz.


 


Naci Gökdeniz-Sayın meslektaşım, 03.10.1991 memuriyet başlangıcınız, 21.04.1983 de başlayan ve sadece 10 günlük SSK’nız, yine memuriyet öncesindeki 18 aylık askerlik borçlanmanız dahil T.C. Emekli Sandığından 25 tam yıl ile 52 yaşında emekli olursunuz. Bundan sonra memuriyeti bırakıp SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün SSK primi daha öderseniz bu kere 1983 başlangıcıyla 47 yaşında SSK’dan emekli olursunuz.