Bugün Gazetesi–İstirahatli İşçiye Ödenen Ücretler Hem Güne Hem Kazanca Sayılır

1 Şubat 2007

İstirahatli İşçiye Ödenen Ücretler Hem Güne Hem Kazanca SayılırAli bey, siz yazılarınızda istirahatli işçilere işverenin yardım olsun diye ücret verebileceğini ve bu verdiği ücretlerin SSK’ya bildirilmesi gerektiğini belirtip, bildirilen bu ücretlerin işçi için hem gün hem de kazanç olarak değerlendirileceğini de ekliyorsunuz. Ancak, bizim muhasebe programlarınız satın aldığımız m..ro şirketinin programı, istirahatli işçilere yardım olsun diye verdiğimiz ücretleri girmemize izin vermediği gibi işçinin prim ödeme gün sayısına da dahil ettirmiyor. Durumu şirkete ilettiğimiz mevzuat prim ödeme gün sayısı bildirmeye engel diyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? İsmi Mahfuz Sayın okurum, hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalılardan geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunan ve sigortalılık niteliği devam edenlere, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere, ilk iki günü hariç her istirahat günü için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İşverenlerin ne istirahat süresinin ilk iki gün için, ne de tüm istirahat süresince ücret ödeme ve sigortalı bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, işveren dilerse sigortalıların istirahatli (raporlu) bulundukları sürede atıfet kabilinden (iyilik olsun diye) işçilere ücretlerini ödeyebilir. Bunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sigortalıların istirahat süresince çalışmaları yasaklanmış olup, çalışmadan ücret almaları mümkündür ve yasak da değildir. Hatta, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 48. maddesindeki, ‘Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir’ hükmü de işverenlere atıfet kabilinden ödedikleri ücretleri gider yazabilme imkanı daha doğrusu gider yazabilme tartışmasını sona erdirmiştir. İşverenlerce, istirahatli işçilere ödenen atıfet kabilinden ödemeler konusunda, SSK Genel Müdürlüğü’nün işveren uygulamalarını açıklayan 16 Sayılı Genelge Kitapçığı’nın, VIII. Bölümündeki, “PRİME ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR” ana başlığının, “A – Prime Esas Kazançlar” alt başlığı altında şu ibare ve talimat vardır. İşte bu talimatı bahsettiğiniz muhasebe programı yazılımı yapan şirkete verin okusunlar, öğrensinler.”5 – Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretlerKurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede işverenlerce ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile o devredeki kazancı arasındaki fark ücretlerin veya bu devrede Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği nazara alınmadan ödenen tam ücretlerin bundan böyle Tüzük, Yönetmelik, Toplu Sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atıfet kabilinden ödenmiş olmasına bakılmaksızın 506 sayılı Kanunun 77. maddesinin (a) fıkrası kapsamında mütalâa edilerek prime tâbi tutulması, bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancın altında kalması halinde 506 sayılı Kanunun 78. maddesi gereğince prime esas asgari günlük kazanca iblağ edilmek suretiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürenin, aylık sigorta primleri bildirgeleri ile dört aylık sigorta primleri bordrolarında gün sayısı olarak gösterilmesi gerekmektedir.” 


Kısa Kısa KısaBerkan Gündüz-10.10.1955 doğumlu, 20.01.1987 işe giriş tarihli ve 23.05.2005 günü 3600 günü tamamlayan anneniz, 4759 Sayılı Kanun gereğince emeklilik için gereken üç şartın hepsini de (en son 50 yaşını)  10.10.2005 günü tamamladığından 54 yaşında yani 10.10.2009 günü emekli olursunuz. Sevilay Ataibiş-Babanızın, yaştan değil de sigortalılık süresi veya prim ödeme gün sayısı nedeniyle emekli olacağı yıl 2011 ise 24 aylık askerlik borçlanması ile bu süre 2 yıl önce çekilir. Ümmühan Ölmez- 29.03.1989 SSK girişi ve 01.01.1970 doğum tarihiyle var olan 989 gün prim ödedikten sonra 1993 yılında memur olduysanız memuriyet başlangıcınız 989 gün geriye gelir. Arada boş geçen süreleri ödeme imkanınız yok. 20 tam yılı doldurduktan sonra emekli olacağınız yaşı (sadece yıl yazmışsınız-işe başlama gününüze göre emekli olacağınız yaş 46 veya 47) beklerden sağlık yardımı alamazsınız. Cem ErgücanErkek okurum iseniz 06.05.1967 doğum tarihiniz, 01.01.1982 işe başlama tarihinizle 46 yaşında en az 5075 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. Şayet bayan olsaydınız veya bundan sonra bayan olursanız dediğiniz gibi 40 yaşında emekli olabilirsiniz. Eşiniz hanımefendi, 19.09.1971 doğum tarihi ve 01.06.1987 başlangıcıyla 44 yaşından 5225 gün sayısı ile emekli olursunuz. Selime Kahraman-15.08.1955 Bulgaristan doğum tarihiniz ve 02.10.1989 işe girişiniz ile 3600 gün sayısını tamamlamış iseniz 54 yaşında yani 15.08.2009 günü emekli olursunuz. Nihat Avcıoğlu- 21.03.1957 doğum tarihi, 01.06.1978 sigorta başlangıcı ve var 2404 günden sonra iki yıldır devam ettiğiniz isteğe bağlı ödemelerle prim ödeme sürenizi 5000 güne çıkarırsanız 5000 günü tamamladığınız an emekli olabileceğiniz gibi 3600 günle 59 yaşında (21.03.2016) emekli olursunuz.