Bugün Gazetesi–İşyeri açıp Bağ-Kur’a bildirmeyen emeklilerin sayısı epey çok–Sözleşmeli öğretmenler–Patlıcanın Dalkavuğu

10 Ocak 2007

İşyeri açıp Bağ-Kur’a bildirmeyen emeklilerin sayısı epey çok

Ali bey, biliyorsunuz reform kanunu olan 5510 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasındaki, yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan ìsosyal güvenlik destek primi (SGDP) alınacağınaî ilişkin hükmü, 4/b (serbest çalışanlar) kapsamına girenler yönünden oy birliğiyle Anayasa Mahkemesince iptal edildi, kalan bölüm ise oy çokluğuyla reddedildi.


Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen emeklilerin tekrar SGDP ödemesi kanunun 1.7.2007 tarihine ertelenmesiyle SGDP iptali de ertelenmiş oldu. Anlayamadığım konu ise Anayasa Mahkemesi’nce aykırı bulunan ama 1.7.2007’de iptal edilecek olan SGDP ödemelerinin hâlâ niye bizlerden tahsil edildiği 2006 yılında 63 YTL. olarak ödediğimiz SGDP 1.1.2007’den itibaren 132 olarak 1.7.2007’ye kadar ödenecek ve sonra anayasa mahkemesi iptal ettiği için ödenmeyecek. Sizce mantıklı mı? Biz emekli olup serbest meslek erbabı olanlar 1.7.2007 ye kadar bu ödemeye devam edeceğiz. Bu arada kanun çıktığından beri SSK emeklisi olup da işyeri sahibi olanların birçoğu SGDP ödemiyor bunlar 1.7.2007′ den sonra tespit edildiği takdirde ödemedikleri SGDP’leri onlardan tahsil edilecek mi birçok mükellefe bildirimde bulunduğumuz halde birçoğu ödeme yapmıyor ve şu ana kadar tespit edilmediler.


Bu konuda sizce haksızlık yapılmıyor mu isteyen ödüyor isteyen ödemiyor tespit edilip edilmemesi de şansa kalmış durumda. Z.Sezer Hanımefendi, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince nereden emekli olursa olsun emekli olduktan sonra işçi olarak çalışmaya başlayanların aldıkları emekli aylıklarına dokunulmaz ama çalıştıkları işyerlerinden aldıkları ücretlerden SSK’ya yüzde 30 oranında SGDP alınmaktadır. 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince ise Bağ-Kur’dan emekli olup da yine Bağ-Kur’a tabi işlerine devam edenler yani vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı devam edenlerin Bağ- Kur’dan aldıkları emekli aylıkları yüzde 10 oranında SGDP alınıp, azaltılarak kendilerine ödenmektedir.


Bağ-Kur dışı kurumlardan (SSK, T.C. Emekli Sandığı veya banka-borsa sandıklarından) emekli olup da emekli olduktan sonra vergi mükellefi, şirket ortağı olup Bağ-Kur’lu olmasını gerektirecek bir faaliyette bulunanlar ise her ay 12 inci basamağın yüzde 10’u kadar (2007 yılının ilk altı ayı için 66,10 YTL) SGDP ödemek zorundadırlar. Sosyal Güvenlik Reform Kanunu olan 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu bu farklılıkları giderip bütün emeklilerden yüzde 33,5 oranında SGDP alınmasını öngörüyordu ama biliyorsunuz Reform Kanunu’nun yürürlük tarihi ötelendi ve şimdi eski yani yukarda açıkladığımız uygulama aynen devam edecek. Bu arada, bugün için yaklaşık Bağ-Kur’dan emekli olup da işine devam edip aylıklarından yüzde 10 oranında SGDP kesilen emeklilerin sayısı yaklaşık 350 bin kişi kadardır. Bağ- Kur dışı kurumlardan emekli olup da 12’nci basamağın yüzde 10’u kadar SGDP ödeyenlerin sayısı ise 50 bin kişi kadardır.


Bana sorarsanız ise bu 50 bin sayısı da en az 250 bin kadar olmalıdır. Zira, Bağ-Kur’un toplam emekli sayısı 900 bin civarındadır buna mukabil SSK ve T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olanların sayısı ile 3 milyondan fazladır. Basit bir oranlama yapıldığında bile sizin de ifade ettiğiniz üzere Bağ-Kur dışı Kurumlardan emekli olup da işyeri açan, şirket ortağı olan kişilerin Bağ-Kur’a SGDP ödemeleri gerektiği halde ödemedikleri ortadadır. Ancak bu durum ilelebet bu şekilde devam etmemektedir. Bağ-Kur daha doğrusu artık SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) önümüzdeki dönemlerde araştırmalarını hızlandıracaktır çünkü, Bağ-Kur, SSK ve T.C. Emekli Sandığı’nın bilgi işlem alt yapıları birleştirildiğinde bütün kaçaklar ortaya çıkacaktır.


Sözleşmeli öğretmenler


Posta kutumu her gün dolduruyorsunuz isteklerinizde haklılık payınız da var ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarına göre de artık kadrolu öğretmenler gibi askere öğretmen olarak gidecek ve öğretmen kimliğinizi de kavuşacaksınız. Kadrolu öğretmenlik konusunda ise açılan sınavlara katılmanızı ve kadroya geçmenizi salık verebilirim.


Patlıcanın Dalkavuğu


Sevgili hocam, geçen yılın en başarılı bilim adamı, Prof. Dr. Şükrü KIZILOT hem vergi hukukunun duayeni hem de farklı üslubu ve olaylara yaklaşımı ile vergi gibi soğuk bir konuyu herkesin anlayabileceği şekilde sunabilen bir yazar. Epeyden beridir de verginin gülen yüzünü ve bununla ilgili ilginç öyküleri, hayret edilecek olayları, fıkra gibi gerçekleri bir kitapta toplamayı gelenek haline getirdi. Geçtiğimiz yıllarda bir solukta okuduğumuz Kiraz Kedinin KDV’si’ ve Askerliğini Yapmayan Kadın kitaplarından sonra Patlıcanın Dalkavuğu adını verdiği yeni kitabını da yine Yaklaşım Yayınları’ndan (0-312- 4687214) elde edebileceğiniz Patlıcanın Dalkavuğu ile bir süreliğine de olsa sorunlarınızdan ve sıkıntılarınızdan uzaklaşacaksınız.