Bugün Gazetesi-İşyeri Sahibi Ortada Yok, Biz Çalışmaya Devam Ediyoruz-Bağ-Kur’un Eczacıları–Emekli Aylığım Neden Düşük?

16 Ekim 2006

İşyeri Sahibi Ortada Yok, Biz Çalışmaya Devam Ediyoruz


Aynı işyerinde çalışan toplam  7 personeliz, 2006 yılında toplam 6 aydır SSK primlerimiz ödenmiyor ve aynı zamanda 3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz.  Firma sahibimiz işyerine gelmiyor ama biz rutin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili olarak ne yapabiliriz. Bu konu hakkında yardım istiyoruz. Gülay


 


Hanımefendi, 3 aydır alamadığınız ücretleriniz için işyerinden veya muhasebecisinden alacağınız bir belge ile İş-Kur’a müracaat edip, Ücret Garanti Fonundan ücretlerinizi alabilirsiniz. 18.10.2004 gün ve 25617 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine göre,”İş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılmaksızın; işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, iş sözleşmesinden kaynaklanan aylık ücretlerini alamaması nedeniyle, ücret alacağı bulunan işçi tarafından; son üç aylık ücretlerinin ödenmediğini gösteren (EK-1) işçi alacak belgesi veya son üç aylık ücret alacağını gösteren sair belge ile birlikte, aşağıdaki belgelerden birini ibraz ederek yetkili Kurum birimine başvurulması gerekir:(*)


a) İcra ve İflas Kanununun 143 üncü maddesi uyarınca İcra Dairesinden alınan aciz vesikası veya 105 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınacak aciz vesikası hükmündeki belge,


b) İflasın açılmasına dair mahkeme kararının tasdikli suretinin veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca ilan edildiğini gösteren belge,


c) İcra tetkik merciince verilen konkordato mühleti kararının tasdikli sureti veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca ilan edildiğini gösteren belge.”


            Bu arada işveren ücretlerinizi ödemediği için 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince işinizi haklı sebeple bırakıp, işveren kıdem tazminatınızı ve diğer alacaklarınızı isteyebilir, ödemez ise iflasını isteyebilirsiniz. Ancak unutmayın işveren gerçekten ödeme güçlüğü içinde ise ve var olan mal varlığı-sermayesi borçlarını ödemeye yetmeyecek gibi ise uğraşıp uğraşmama konusunda durumu kendiniz değerlendirin.


 


Emekli Aylığım Neden Daha Düşük?


Bizimde size bir sorumuz var cevaplarsanız memnun oluruz. Ben 1966 doğumluyum, 1984 yılı ilk sigorta girişim ve 7190 SSK prim günüm var. Emekli maaşım yeni bağlandı 476- YTL. ve bir arkadaşım O da 1966 doğumlu 1984 sigorta girişli, 5144 gün prim ödemesi var ama O’nun emekli maaşı 520- YTL. her ikimizin de prim ödemeleri asgari ücretten benimki neden az anlayamadım. Nesrin Yelken


 


            Hanımefendi, emekli aylığı hesaplanırken önce 1990 ile 1999 yılları arasındaki SSK’ya bildirilen on yıllık kazançlarınıza göre derece/kademeniz yani göstergeniz belli edilir sonra da 2000 ve sonraki yılların bildirimleri de enflasyon oranı kadar artırılarak emeklilik yılınıza güncellenir. Ayrıntı vermemişsiniz ama zannımca 1990-1999 arasındaki SSK’ya bildirilen kazançlar da ikiniz arasında arkadaşınız lehine farklılık vardır. Bu durumu daha net ortaya koyabilmek için tarafıma her ikinizin SSK sicil numarasını gönderebilirseniz daha net cevap verebilirim.


 


Bağ-Kur’un Eczacıları Soruyor.


Ali bey, bizler Bağ-Kur’daki eczacılar olarak aynı bakanlığa bağlı olan SSK’da ki eczacılardan 1250 YTL. daha düşük ücret almaktayız. Aynı işi yapıp aynı bakanlıktaki bu maaş uçurumu birçok arkadaşımızı istifaya götürmüştür. Şimdi de 5502 Sayılı Kanun’la
tek çatıda bu fark devam etmektedir. Bu haksızlık ne zaman düzelecek? SK


 


 


Kısa Kısa Kısa


Fikret Akdeniz-SSK’dan emekli olmak istiyorsanız, Bağ-Kur’dan sonra mutlaka 1260 gün SSK’ya prim ödemeniz şart, askerlik borçlanmaları son 1260 günün hesabında dikkate alınmaz. 1260 günü emeklilik yaşınız olan 44’den sonra dolduruyor olmanız SSK’ya geçmek için gecikmenizden kaynaklanıyor. Bağ-Kur basamağınızı bilmiyorum ama 12 inci basamak civarında ise ben SSK’ya geçmenizi tavsiye ederim.


 


Deniz Zorlu-25.03.1957 doğum tarihi, 18.10.1976 sigorta başlangıcıyla ve var olan 4776 günle 50 yaşını tamamlayacağınız 25.03.2007 günü emekli olacaksınız. Bütün primleriniz en düşük ücretten bildirildiğinden göstergeniz 9475 olacak olup 5000 günü tamamlamanız alacağınız emekli aylığını etkilemez. Hatta değil 5000 gün 7000 gününüz olsaydı bile 3600 günü tamamlayanla aynı emekli aylığını alırsınız.


 


Gökhan Yılmaz-Şu an geçerli olan 506 Sayılı Kanuna göre sigortalı çalışırken (biri 2004 diğeri 2005 yıllarında) dünyaya gelen her iki çocuğunuz için de SSK Sigorta Müdürlüğüne doğum raporunuz ile müracaat ederseniz size çocuklarınızın doğum tarihinde geçerli olan süt parasını verirler.


 


Vildan Bozkırlı-16.03.1971 sigorta başlangıcı olan ve 05.03.1329 (Rumi) doğumlu olan birisi ancak ve ancak 3600 günü tamamlarsa SSK’dan emekli olabilir.


 


Rüstem Parlak-01.01.1953 doğum tarihi, 25.03.1984 sosyal güvenlik başlangıcı ile 10 kusur yıl devam eden Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün ( ve Bağ-Kur ile SSK toplamında en az 5225 gün) prim ödemek şartıyla 25.03.2009 gününden sonra SSK’dan emekli olursunuz. Şayet SSK’da 1260 günü tamamlar ama genel toplamda 5225 günden az olursa bu kere 57 yaşında (01.01.2010 günü) emekli olursunuz.


 


 


NOT DEFTERİ


Aile hekiminiz varsa-olursa mutlaka kendisinden sevk alarak hastaneye yani ikinci basamak sağlık kuruluşuna gitmeniz menfaatinizedir.