Bugün Gazetesi–Kıdem Tazminatı Alana Çalışmak Yasak Değil–Siz Zaten Emeklisiniz

26 Ekim 2006

Kıdem Tazminatı Alana Çalışmak Yasak Değil


Ali bey, 25 yıldır SSK’lı olarak çalışan ve 8000 işgünü çalışma süresini dolduran fakat yaşı gelmediği için emekli olamayan biri, bu haldeyken işinden istifa ederse kıdem tazminatını alıyor ve maaş bağlanması için yaşının gelmesini bekliyor, bildiğim kadarıyla buraya kadar doğruyum. Bu kişi yaşının gelmesini beklerken başka bir yerde SSK’lı veya SSK’sız olarak çalışabilir mi yani çalışması kanuna aykırı mı? Malum kıdem tazminatı bitince kişinin
sabit bir geliri olmadığından çalışması icap edebilecektir. Bu konuyu yasal dayanaklarını da belirterek açıklayabilir misiniz?  Uzun bir soru oldu ama ileride kişinin alacağı emekli maaşını etkileyeceğinden bu konuda yanlış bir karar vermek istemiyoruz. İsmail Ok


 


            İsmail bey, 1475 Sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin beşinci bendine göre; “5. (Ek bent: 25/08/1999 – 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,….


            son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”


            Yani, SSK’dan emeklilik için gereken şartlardan sigortalılık süresi ile prim ödeme süresini tamamlayanlar yaşlarını çalışmadan evlerinde bekleme hakkına sahiptirler. Bu madde gereğince işinden istifa edip işvereninden kıdem tazminatı alanların yeniden çalışmasını yasaklayan bir yasal düzenleme yoktur. Çalışıldığı takdirde SSK’sız çalışma ise  Bu bekleme anında çalışıp çalışmamanın emekli aylığına tabi ki etkisi olacaktır. Ancak, yeniden çalışma anında daha önceki ücretlerden daha düşük ücretle çalışırsanız 2000 yılı ve sonrası için hesaplanan emekli aylığı sistemine göre günlük ortalama kazançları düşüreceğiniz için daha düşük emekli aylığınız olur. Daha önceki ücretlerinizden daha yüksek ücretle çalışır ve SSK’ya bu şekilde bildirilirseniz emekli aylıklarınız daha da fazla olur.


 


 


KUTU KUTU KUTU


Boşuna Bekliyorsunuz Siz Zaten Emeklisiniz


Mehmet Demir-Tarafıma gönderdiğiniz SSK hizmet cetveli ve Bağ-Kur dökümlerine ve 05.02.1950 doğum tarihine göre, 22.03.1985 ile 24.11.2000 tarihleri arasında 15 yıl, 8 ay Bağ-Kur prim ödeme sürenizle, 01.04.1984 tarihinde başlayıp aralıklarla süren ve halen devam eden 1067 günlük SSK’nızdan 1999 yılından 320 ve 2000 yılından 92 günü Bağ-Kur’la çakıştığından geçersizdir. Bu durumda bundan sonra herhangi bir yere prim ödemeniz dahi Bağ-Kur’dan 56 yaşında yani (56 yaşını da tamamlamış olduğunuzdan dilediğiniz zaman) emekli olabilirsiniz. Boşuna SSK’ya prim ödemeniz gerekmez. Hatta siz 05.02.2006 gününden beri emekli olabilirdiniz neden beklediğinizi anlayamadım.


 


Kısa Kısa Kısa


Davut Kağnıcı-SincanStaj süresi sigortalılığı emeklilik için başlangıç değildir. 21.10.1994 tarihi sizin normal sosyal güvenlik başlangıcınızdır ve 5 yıllık askeri çalışmanız fiili hizmet zamları nedeniyle 6 yıl, 3 ay sayılır. Bu nedenle başlangıcınız 1 yıl 3 ay kadar geriye giderek 21.07.1993 olacaktır. Bu başlangıca göre bundan sonra SSK’lı (işçi) olursanız 54 yaşında en az 5675 gün sayısı ile emekli olursunuz. Daha önce SSK’ya ödenmiş 1080 gününüz olmadığından, bulunduğunuz yerden SSK’ya prim ödenebilmesi için işyurtlarında veya atölyelerde çalışıyor olmanız gerekir.


Abidin Peşin-10.10.1955 doğum tarihi, 1984 yılında başlayan ve dört yıl süren Bağ-Kur sigortalılığınız ve 1993 yılında başlayan SSK sigortalılığınız ile sosyal güvenlik başlangıcınız 1984 Bağ-Kur başlangıcı kabul edilir. Bu durumda SSK’dan 2009 yılında en az 5225 gün sayısı ile emekli olabileceğiniz gibi şayet 1984 yılından önce askerlik yaptıysanız askerlik sürenizi borçlanıp, 2009 olan emeklilik yılınızı askerlik süresi kadar öne çekebilirsiniz.


 


İrfan Bedir-05.09.1983 olan sigorta başlangıcından sonra 1985 yılında ifa ettiğiniz askerlik sürenizi borçlanmanızı sigorta başlangıcınızı öne çekmez çünkü sigortalı olduktan sonra askerlik yapmışsınız. Sadece gün sayınız eksikse borçlanmanızı tavsiye ederim. 05.09.1983 başlangıcıyla 05.09.2008 gününden ve yazmamışsınız ama 47 yaşından sonra emekli olursunuz.


 


Aydın Şahin-1980 ile 1985 yıllarında Libya’daki çalışmalarınızı halen prim ödediğiniz Bağ-Kura günlüğüne 3,5 dolar vererek yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz.  01.01.1954 doğum tarihi ile Bağ-Kur’dan 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme süresiyle tam aylıkla emekli olabileceğiniz gibi en az 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme süresiyle 57 yaşında (01.10.2011) kısmi aylıkla emekli olursunuz.


 


Ömer Duymuş-03.12.1959 doğum tarihiniz, 22.12.1987 SSK başlangıcı ile normalde SSK’dan 22.12.2012 günü (25 yılı tamamlayınca) en az 5375 günle emekli olursunuz. Şayet, 1979 yılında ifa ettiğiniz 18 aylık askerlik sürenizi borçlanırsanız bu kere başlangıcınız 18 ay geriye gider ve emeklilik gününüz de 18 ay öne çekilerek, 22.06.2011 günü emekli olursunuz.


 


Zekeriya İnal-03.11.1961 doğum tarihi, 03.07.1984 sosyal güvenlik başlangıcıyla normalde 48 yaşında (T.C. Emekli Sandığına ödedikleriniz dahil) en az 5225 günle SSK’dan emekli olursunuz. Şayet, sigortalı olmadan önce (1982 yılında) ifa ettiğiniz 20 aylık askerlik sürenizin tamamını veya en az 8 aylık süresini borçlanıp ödemeniz halinde başlangıcınız borçlandığınız süre kadar geriye gidecek ve bu kere 47 yaşında (03.11.2008) emekli olabileceksiniz. Bu nedenle en az 8 aylık askerlik sürenizi 2007 yılı (zam) gelmeden borçlanın.


 


NOT DEFTERİ


SGK tarafından sağlık hizmetlerinin ücretsiz sağlanabilmesi için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek zorundadırlar.