Bugün Gazetesi- Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik

15 Ağustos 2006

            Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik


            01.01.1966 doğumluyum, 01.01.1984 yılından beri sigortalı olarak çalışmaktayım. Halen ortağı olduğum Ltd. Şti.’nde sigortalı olarak prim ödemekteyim fakat eylül 2006 tarihinden itibaren SMMM olarak faaliyetimi sürdürmek istiyorum. Öğrenmek istediğim SMMM olarak çalışmaya başladığım takdirde Bağ-Kur’lu olmam gerekir mi? (bu arada sigortam kesintisiz olarak devam etmekte) Bağ-Kur’lu olursam bu emekliliğime nasıl yansır? SSK’da prim günü toplamım 4920 gündür. Ali Kılıçdoğan 


 


            Sayın okurum, ülkemizde uygulanan sosyal güvenlik sistemimiz sosyal güvenliğin tekliği ilkesine dayanmaktadır yani bir sosyal güvenlik kurumuna zorunlu olarak (isteğe bağlı değil) prim ödenirken, diğer sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesi gereken bir işe başlansa bile önce başlayan kesintiye uğrayıncaya kadar sonra başlayan yürürlüğe girmez. Ayrıca, hiç kimse kurucu ortağı olduğu şirketten sigortalı olarak gösterilemez siz ortağı olduğum dediğiniz şirkette kurucu ortak iseniz SSK sigortanız geçersiz, şayet bu şirkette SSK’lı olarak çalışırken sonradan ortak olup SSK’nız devam ettiyse SSK’nın geçerlidir aksi halde Bağ-Kur’lusunuz. Ayrıca, 3568 Sayılı Meslek Kanununuzun 45 inci maddesi gereğince,


Madde 45 – Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.” Hükmü gereğince SMMM olarak serbest faaliyet gösterirken bir başka yerde hizmet akdi ile  çalışmanız da yasak. Bunlara göre, çözülmesi gereken öncelikli mesele, halen ortağı olduğunuz şirketteki SSK sigortanızın geçerli olup olmadığına karar vermektir, şayet geçersiz ise siz Bağ-Kur’lusunuz. Geçerli ise bu kere 3568 Sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle çelişmemek şartıyla (ortağı olduğunuz şirketin mali müşaviri olmamak şartıyla) SSK’nız devam edebilir.


 


 


 


Kısa Kısa Kısa


Adnan Maranki-21 yıllık Bağ-Kur prim ödeme süresi ve 179 günlük SSK sigortası ile halen devam ettiğiniz Bağ-Kur’dan 25 tam yılı (9000 günü) tamamlamak şartıyla 48 yaşından sonra emekli olursunuz. 2007 yılında Bağ-Kur basamakları kalkacak ve her ay dilediğiniz kadar prim ödeyeceksiniz. 2000 yılından beri geçerli olan sisteme göre aynı basamakta olanlar aynı aylığı almazlar. Bu nedenle 14 ün aylığı şu kadar, 12 ise bu kadar aylık diye bir şey olmaz.


Süleyman Yıldırım-Esnaf derneğine üye aidatı ödemezseniz sizi üyelikten atarlar başka bir şey olmaz. Mahkeme kararıyla 221 günlük Bağ-Kurunuz olduğundan Bağ-Kurdan sorun çıkmaz. Var olan 3690 gün ile bundan sonra prim ödemezseniz SSK’dan 60 yaşında emekli olursunuz. Prim ödemeye devam edip 5000 güne ulaşırsanız bu kere 45 yaşından sonra emekli olursunuz.


Mustafa Gökkır-2007 yılından önce emekli olmanız ile sonra emekli olmanız arasındaki fark 2007 ve sonraki yıllarda kaç yıl daha çalıştığınıza bağlı bir şey. Yani 2007 öncesi şimdiki sistemden, 2007 sonrası yeni sistemden hesaplanacaktır. Özellikle siz polislerin aldığı ücretlerin büyük bir kısmı emeklilik kesintisine tabi olmadığından ve 2007 yılından sonra tabi olacağından 2007 ve sonrasında ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok emekli aylığı alırsınız. Bu arada ikramiye ile ne ufak bir değişiklik şu an yok.


Resul Ercan-Bağ-Kuru kapatıp kısa süre SSK’lı çalışıp, malülen emekliliğinizi SSK’dan talep etmeniz halinde 2/3 oranında çalışamaz raporunuz olursa rapor tarihi itibariyle malülen emekli olursunuz.


Kemal İlhan-Eşiniz hanımefendi, Bağ-Kura devam ederse toplamda 7200 gün sayısını tamamlamak şartıyla  55 yaşında veya 5400 gün sayısı ile 56 yaşında emekli olabilir. Bundan sonra SSK’ya geçerse bu kere 5150 gün sayısı ile 43 yaşında veya 3600 gün sayısı ile 58 yaşında emekli olur. Siz ise 20.06.1990 sigorta başlama tarihinden önce ifa ettiğiniz askerliği öderseniz (yazmamışsınız ama 20 ay varsaydım) başlangıcınız 20.10.1988 olur ve 51 yaşında en az 5450 günle SSK’dan emekli olursunuz, Bağ-Kura devam ederseniz bu kere 9000 günle 54 yaşında, 5400 günle 58 yaşında emekli olursunuz.


Kerim Okuducu-46 yaşında (02.03.2009) emekli olacaksınız.


Ahmet Yalçınkaya-Emekli aylığına yansımadığını belirttiğiniz 358 gün hesaba dahil edilse bile süper emekli olamazsınız sadece şu an aldığınız emekli aylığı yüzde 1 artabilir.


İsmail Demir-Var olan yüzde 50 rapor oranıyla bulunduğunuz ilin defterdarlığına başvurup VERGİ İNDİRİM BELGESİ alırsanız var olan 3760 günle SSK’dan hemen emekli olursunuz. Hatta 10.09.2004 gününden beridir emekli olma hakkınız da var. Bu arada siz malülen emekli olmayacak, engellilere tanınan erken emeklilikten faydalanacaksınız. Emekli olunca aylık 500 YTL kadar alacaksınız. Tek yapmanız gereken işe girip, işvereniniz aracılığıyla defterdarlıktan vergi indirim belgesi istemek.


Yüksel Ataman-21.08.1986 başlangıcıyla 49 yaşında (15.01.2013) en az 5300 günle emekli olursunuz, sigortalı olmadan önceki askerliğinizi öderseniz bu kere 48 yaşında emekli olursunuz. Askerlik borçlanması emekliliğinizi öne çeker, emekli aylığınızı (gün sayısı hariç) etkilemez.


 


 


 


NOT DEFTERİ


01.01.2007 günü öncesinde işe başlayan kadınlar 58 erkekler 60 yaşında 7000 günle emekli olurken sonrasında işe başlayanlardan 7100 gün istenecek