Bugün Gazetesi-Ne Zaman Emekli Olurum?

13 Eylül 2006

Ne Zaman Emekli Olurum?


01.07.1985 tarihinden beri vergi mükellefiyim.22.1.2001 tarihinde Bağ-Kura müracaat ettim. 27.03.2002 tarihinde vergi mükellefliğim sona erdi. Bağ-Kura geri dönüş borçlanması yaptırdım. Borçlanmayı ödedim, borçlanma prim günüm 5491. Borçlanma yaparken bana dediler ki borcu öde emekli olursun. 7200 prim ödedim. şu an isteğe bağlı olarak ödüyorum. ne zaman emekli olurum? Şimdi ise soruyorum Bağ-Kur’dan bana 60 yaşında emekli olursun diyorlar. 01.01.1961 doğumluyum ve gazetede ki yazılarınızı her gün takip ediyorum. Sorularımın cevabını gazetedeki köşenizde yayınlamanızı rica ediyorum. Meryem Amaç


 


Hanımefendi, 01.07.1985 tarihinde başlayan ve 27.03.2002 günü sona eren vergi kaydınız ile 1479 Sayılı Kanun’un Geçici 18 inci maddesi gereğince; “Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04/10/2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04/10/2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20/04/1982-04/10/2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.”  Yukarıdaki hüküm gereğince 04.10.2000 tarihinden önceki 5491 günlük sürenizle başlangıcınız 04.10.2000 gününden 5491 gün geriye götürüldüğünde, (15 yıl, 3 ay) 01.07.1985 tarihine ulaşırız ki bu başlangıçlı bir bayan 42 yaşından sonra olmak kaydıyla en az 7200 gün (20 tam yıl) ile emekli olur. Siz, 42 yaşı tamamlamışsınız eğer 7200 günü de tamamlamışsanız veya tamamlarsanız Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. Yazınızda 7200 günüm var diyorsunuz o halde beklemeden emeklilik müracaatınızı yapın.


 


 


Kısa Kısa Kısa Kısa


Kevser Güler– 09.03.1955 doğum tarihi, 01.12.1982 sigorta başlangıcıyla var olan 3639 gün sayısı ile bundan sonra prim ödemezseniz dahi, (3600 günü 23.05.2005 gününe kadar tamamlamış olmak şartıyla) 52 yaşında yani 09.03.2007 günü emekli olursunuz.


 


Metin Sertel-1968 doğum ve 19 yıl, 9 ay yurtdışı çalışması olan eşiniz, bu süreyi SSK’ya borçlanır, parayı öderse, 43 yaşında emekli olur. 2007 yılı başına kadar yurtdışı borçlanması için ödeme süresi yoktur, başvurup-borcu çıkartıp dilediğiniz zaman ödeyebilirsiniz. 2007 yılı ve sonrasında borçlanmayı isterseniz bu kere 6 ay içinde ödemek zorundasınız.


 


Güler Bulgurlu– 21.11.1994 tarihli işe girişiniz ve 01.02.1956 doğum tarihi, var olan 4200 gün sayısı ile 56 yaşında (01.02.2012 günü) yaşlılıktan emekli olursunuz.


 


Sami Boz- Babanız Mehmet BOZ, 03.03.1952 doğum tarihi ve 01.03.1975 işe başlama tarihi 3600 gün sayısı ile 03.03.2007 günü 55 yaşını tamamlayınca emekli olur. 1975 yılı işe girişinde prim ödeme günü yok diye SSK emeklilik talebini reddederse iş mahkemesinde red kararını dava edin.


 


Hakan İşliyen-11.03.1974 doğum tarihi, 01.12.1996 sosyal güvenlik (yedek subaylık) başlangıcınızla 56 yaşından ve 01.12.2021 gününden sonra olmak kaydıyla en az 5825 günle emekli olursunuz.


 


M. Sedat Oğuz-26.03.1965 doğum tarihi, 01.02.1984 sigorta başlangıcı ve SSK’ya ödenmiş 143 günden sonra 01.01.1996 günü başlayan ve ağustos 2006 gününe kadar devam eden Bağ-Kur sigortalılığı’ndan sonra yeniden başladığınız SSK’dan, 2006’dan itibaren en az 1260 gün (3,5 yıl) işçi olarak prim ödemek şartıyla 48 yaşında yani 26.03.2013 günü emekli olursunuz. SSK’ya geçtiğiniz için 90 gün boyunca SSK’dan sağlık yardımı alamazsınız. Eşlerden hangisi vefat ederse etsin sağ kalan hem kendi emekli aylığını hem de evlenmediği sürece eşinden dul aylığı alabilir.


 


Polis Celal-1996-2000 yılları arasındaki 555 günlük SSK sigortanız 03.07.2000 günü başladığınız polislik (T.C. Emekli Sandığı) başlangıcınız, 555 gün geriye giderek 15.12.1998 olur. Bu başlangıçla normalde memuriyetten 58 yaşından sonra en az 25 tam yıl (SSK dahil 9000 gün) ile emekli olursunuz ama polislik sürenizin dörtte biri kadar hem 58 yaştan hem de 25 yıllık süreden indirim yapılacak. Şayet, 15.11.2004 ile 24.07.2005 arasındaki Suudi Arabistan çalışmalarınızı da borçlanırsanız 25 tam yılı tamamlamanız daha erken olur.


 


Hüseyin Fındıklı-Babanız, 30.11.1937 doğum tarihi ve 28.09.1962 sosyal güvenlik başlangıcı ile sağlık kurulundan 2/3 (2007 den sonra ise yüzde 60) oranında çalışamaz rapor almak şartıyla 1800 gün sayısı ile Bağ-Kur’dan malülen emekli olabilir. Malülen emekli olamaz ise Bağ-Kur devam ederse 15 tam yılı (5400 günü) tamamlamak zorunda. Bundan sonra SSK’ya geçerse bu kere geçtikten sonra en az 1260 gün prim ödemek şartıyla SSK, Bağ-Kur ve askerlik toplamında 3600 günle emekli olur.


 


Mustafa Suat Solmaz-15.04.1991 sigorta başlangıcı ve var olan 4400 gün sayısı ile SSK’ya başvurup, 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci bendi gereğince kıdem tazminatı alabilir yazısı alarak, işyerinden kıdem tazminatı alabilirsiniz.


 


NOT DEFTERİ


01.01.2007 gününden önce işe girmiş olanlar için geçerli olan emeklilik yaşları ve şartlarından herhangi bir değişiklik getirilmemiş olup halen geçerli olan şartlarla emekli olunacaktır.