Bugün Gazetesi–Özel Güvenlikçilerin Alacaklarını Yurt-Kur Ödemek Zorunda

28 Şubat 2007

Özel Güvenlikçilerin Alacaklarını Yurt-Kur Ödemek Zorunda


15 Mart 2006 Tarihinden itibaren Özgüven1 Özel Güvenlik Şirketi  bünyesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Yurtlarında ( yaklaşık 300 kişi ) çalışmaktayız. Bu tarihten itibaren maaş bordrolarımızda belirtilen 448 YTL yerine 418 YTL  maaş alıyoruz. Resmi tatillerde hak ettiğimiz mesai ücretlerini de vermediler. Henüz Kasım ve Aralık ayı maaşlarımızı da alamadık. Daha  önceden bildirilmediği halde Haziran ayı sonunda 30 Haziran 2006 / 11 Eylül 2006 tarihleri arasında bazılarımıza ücretsiz izin verildi. Bunlar yasal mıdır?İsmi Mahfuz


 


Sayın okurum, bahsettikleriniz yasal değil. Ücret bordrolarınıza net alacak olarak kaç para yazıyorsa o kadar parayı almanız gerekir, şayet bordroda gösterilen ve size imzalattırılan rakamı vermiyorlarsa birilerinin cebine giriyor demektir. Ayrıca, 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince haftada 45 saatten fazla çalışıyorsanız normal saat üzerinin 1,5 katı kadar fazla mesai ücreti, resmi tatil günlerinde çalışıyorsanız 2 katı kadar tatil günü ücreti almanız gerekir. Bu arada kasım-aralık ayı ücretlerini de ödemediklerini ifade ediyorsunuz, gerek alamadığınız ücretleri ve gerekse fazla mesai ile tatil günü ücretlerini Yurt-Kur müdürlüğünden dilekçe ile hepiniz isteyin. Zira 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 36 ıncı maddesi gereğince; “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler.


Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez…”  Yurt-Kur gibi kamu kurumları sizin müteahhitden alacağınızın olup olmadığını ilan tahtalarına yazılar asarak sormak zorunda ve önce sizin alacaklarınızı size ödeyip sonra kalanı müteahhide vermek zorundadır. Bazılarınıza ücretsiz izin verilmesi olayına gelince, ücretsiz izni işçi talep ederse işveren verebilir ama 4857 Sayılı Kanun’un 65 inci maddesindeki şartlar oluşmadan hiç birinizi ücretsiz izne çıkaramaz. Bu şartların oluşup oluşmadığına da müfettişler karar verebilir. Şimdi, sizi ücretsiz izne çıkardığı dönem için de Yurt-Kur’dan paranızı isteyin, Yurt-Kur yetkilileri paralarınızı vermezlerse, kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmedikleri için  cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunun. Bu arada ayrıca iş mahkemesinde dava açma hakkınız ile Çalışma Bakanlığı-Ankara adresine şikayet hakkınızı da kullanın.


 


Dikkat… Dikkat… Dikkat…


İş kazalarını SSK’ya Yazı ile Bildirmelisiniz


İşverenler, artık SSK hastaneleri yok. Bu nedenle daha önce sadece vizite kağıdı vererek iş kazasını SSK’ya bildirmiş sayılıyordunuz. Şimdi ise SSK hastanelerinin tümü Sağlık Bakanlığı’na devredildiğinden iş kazalarını tıpkı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirdiğiniz gibi SSK’ya da bir form veya dilekçe ile bildirmeniz gerekiyor.


 


 


Kısa… Kısa… Kısa…


Burak Ulman-İngiliz vatandaşı olan eşiniz ile oğlunuza halen sağlık yardımlarını size sunmakla yükümlü olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nden sağlık karnesi alabilirsiniz. Sizin için, emekliliğinize yönelik olarak T.C. Emekli Sandığı’na kesenek ödeniyor ama emekli oluncaya kadar sağlık yardımlarını bağlı olduğunuz Üniversite bütçesinden alacaksınız. Emekli olunca T.C. Emekli Sandığı’ndan (şimdi SGK oluyor) alacaksınız.


 


İnci Çoban-Babanızın bağlı olduğu Kurumu yazmamışsınız şayet babanız SSK’lı veya Bağ-Kur’lu idiyse çalışan bayan olarak evli olmasanız bile yetim aylığı alamazsınız. Şayet babanız T.C. Emekli Sandığı’na bağlıyken vefat etmişse ve siz ise emekli sandığına bağlı değilseniz yetim aylığı alabilirsiniz.