Bugün Gazetesi–Polisler ve Askerler Erken Emekli Olurlar–İşçiye Kötü Referans

19 Şubat 2007

Polisler ve Askerler Erken Emekli Olurlar


Ben 12.05.1986 tarihinde polis memuru olarak göreve başladım. 01.10.2003 tarihine kadar görev yapıp bazı nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Polis olmadan önce yerine getirdiğim 18 aylık askerliğimi borçlandım. 18.01.2005-12.02.2007 tarihler arasında 674 gün SSK sigortam vardır. 25.04.1964 doğumluyum. Bu duruma göre ne zaman emekli olabilirim ve hangi kurumdan emekli olabilirim? Ayrıca emekli sandığından olursam ikramiyemi alma hakkım olur mu? Muzaffer Suna


 


Beyefendi, emeklilikte yaş şartını getiren (4447 ve) 4759 Sayılı Kanunun yürürlük günü olan 23.05.2002 tarihi itibariyle 16 onaltı yıl, 11 günlük polislik hizmetiniz ve buna ilave edilecek 4 yıllık fiili hizmet zammınız vardır. 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince başlangıcınız 01.06.1986 sayılırsa bu kere 15 yıl, 11 ay, 22 gün hizmetiniz var demektir. Bu hizmete dörtte bir oranında (dört yıllık) fiili hizmet zammını da eklersek 20 yıllık emekli sandığı ve 18 aylık askerlik borçlanmasıyla (23.05.2002 günü için) 21,5 yıllık hizmetiniz varmış yani emeklilik için gereken 25 yılı tamamlamanıza 3,5 yıldan az zaman kalmış durumdadır. Öyleyse 4759 Sayılı Kanun gereğince normal emeklilik yaşınız 45 imiş.  23.05.2002 gününden sonra da 01.10.2003 gününe kadar da ( 1 yıl, 4 ay, 8 gün) polis olarak çalıştığınız için 4 ay 2 gün daha fiili hizmet zammı ve en son 674 günlük SSK ile birlikte emekli sandığından emeklilik için gereken 25 tam yılı tamamlamışsınız. Emekli olacağınız YAŞA gelince, normalde 45 idi ama aldığınız fiili hizmet zamları (4 yıl, 4 ay, 2 gün) bu yaştan indirilecek olduğundan 45 yaş 40 yaş 8 ayı tamamlayınca emekli olacaktınız ama siz zaten bu yaşı çoktan tamamlamış olduğunuzdan, dilediğiniz zaman T.C. Emekli Sandığından emekli olursunuz. Ancak, emeklilik dilekçesi verdiğiniz zaman sandık iştirakçisi olmadığınızdan emekli ikramiyesi alamazsınız.


 


İşçiye Kötü Referans


X firmasında iş akdim feshedildi ben de işe iade davası açtım ve kazandım. Brüt ücretin 8 katı olan tazminatı aldım. Fakat eski işveren bu davadan dolayı yeni işverene olumsuz referans vermektedir. Burada hakkın kötüye kullanılması söz konusu değil mi. Şimdi bu nedenle iş bulmakta zorlanmaktayım. Bu tutum insan haklarına ve anayasaya aykırı değil mi? Hakkımı aramak için nasıl bir prosedür izlemem gerekir? Serdar Arslan


 


 


Sayın okurum, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince, “İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır” Görüldüğü üzere, hakkınızda doğru olmayan bilgiler veren işveren hakkında iş mahkemesinde tazminat davası açabilirsiniz. Belgeyle değil ama sözle hakkınızda yanlış bilgi veriyorsa kanıtlamanız ise biraz zor olacaktır.


           


 


Kısa Kısa Kısa


Durak Selvitopu-06.07.2006 günü trafik işkazası sonrası vefat eden dayınızın geride bıraktığı hak sahiplerine SSK hem dul-yetim aylığı hem de dul yetim-geliri bağlayacaktır. Bağladığı aylık değil ama gelirleri de bu işkazasında kusurlu-suçlu olanlardan tahsil edecektir. Kusurlu-suçlu olanların gerek zorunlu trafik sigortası ve gerekse kasko sigortası bu tahsilata katılabileceğinden peşin sermaye değeri ile SSK’nın isteyeceği rakamları beklemesi doğaldır.


 


Mustafa Kaya-İş kazası sonrası sonra yüzde 59 ve daha oranda meslekte kazanma gücü kaybı olanlara sürekli işgöremezlik geliri verilir ki bunlar prim ödemeye devam edip ayrıca bir de emekli aylığı da alabilirler. Ancak oran yüzde 60 ve daha fazla ise ve 1800 günü de varsa bu kere hem sürekli işgöremezlik geliri hem de malüllük aylığı bağlanır ki bu kişiler çalışırlarsa malüllük aylıklarını kaybedeler.


 


Kadir Uslu-SSK’nın sizi malülen emekli edip ayda 1900 YTL. malüllük aylığı bağlaması olağan dışı bir şey değil. Demek ki 2000 yılı ve sonrası kazançlarınız SSK’nın tavanına yakınmış. Siz vefat ettiğiniz de bu aylık eş ve çocuklarınıza da verilir.


 


Hatica Bıyık-14.07.1960 doğum tarihi, 04.02.1992 Bağ-Kur başlangıç tarihi ile 20 tam yıl prim ödemek suretiyle 04.02.2012 günü tam aylık ile en az 15 tam yıl prim ödemek şartıyla ise 56 yaşında kısmi aylık ile emekli olursunuz.


 


Nemci Balcı-Cezaevi içindeki tesis-atölyelerde çalışan mahkumlar için SSK emeklilik sigortası yapılmaz ama cezaevi dışındaki özel sektöre gidenlere SSK emeklilik sigortası yapılır. 01.03.1988 gününden beri bağlı olduğunuz Tarım Bağ-Kur’dan 01.03.2013 günü 25 tam yılı tamamlayınca emekli olabileceğiniz gibi askerlik sürenizi öderseniz bu tarih askerlik süresi kadar öne gelir. En az 15 tam yıl ile ise 58 yaşında (2014 yılında) emekli olursunuz.


 


Sevgi Tanımlı-15.12.1970 doğum tarihi, 1998 yılında başladığınız memuriyetten daha önceki 865 günlük SSK günleri dahil 20 tam yıl (7200 gün) ile 52 yaşında emekli olursunuz. Memuriyete girmeden önce alınmış ve yüzde 40’ı aşan sağlık kurulu raporunuz varsa bu kere yaş şartı olmaksızın 5400 günü (15 tam yılı) tamamlayınca T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. Memur olduktan sonra rapor almışsanız emekli sandığı bu raporu geçerli saymaz.


 


Seher Mutluoğlu-15.04.1955 doğum tarihi, 01.07.1990 işe başlama tarihi ile 23.05.2011 günü ve öncesinde 3600 günü tamamlarsanız 56 yaşında (15.04.2011) SSK’dan emekli olursunuz.