Bugün Gazetesi–Reform Yürürlüğe Girerse Dul-Yetim Aylığı Verilir–Almanlar da Bağ-Kur’a SGDP Ödemeliler

22 Şubat 2007

Reform Yürürlüğe Girerse Dul-Yetim Aylığı Verilir


Ali bey, ablamın eşi 24 Ekim 2005 günü vefat etti. İki çocuğu var ve dul ve yetim maaşı almak istiyor. Eniştem, şubat 1997’de belediyede SSK’lı olarak işe başladı ve eylül 1997’de
belediyede memur oldu. SSK’ya 9 ay prim yatırıldı ve T.C. Emekli Sandığı’na geçti. Memur olarak şubat 2001’e kadar çalıştı böbrek hastası olması sebebiyle istifa etti. Hastalığı nedeniyle askerlikten muaftı askerlik yapamadı. Yani, 9 ay SSK, 3,5 yıl T.C. Emekli Sandığı var.  Bu durumda ablama ve çocuklarına emekli maaşı bağlanması için ne yapmalıyım? Temmuzda yürürlüğe girecek yasa ile T.C. Emekli Sandığından dul-yetim aylığı alabilir mi?
Eğer yasa yürürlüğe girmezse son değişiklikle (900 gün ve 5 yıl süre) SSK’dan, T.C. Emekli Sandığı günlerini SSK’ya devrettirerek aylık alabilir mi? Gülfer Çivi


 


Hanımefendi, 2829 Sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi ile ilgili kanun gereğince kişi vefat etmeden önce en son hangi sosyal güvenlik kurumuna prim/kesenek ödüyorsa o sosyal güvenlik kurumu şartları ile geride kalanlarına dul-yetim aylığı verilmektedir. Eniştenizin en son Kurumu T.C. Emekli Sandığı olduğu için günlerinin SSK’ya devri ile SSK’dan dul-yetim aylığı verilmesi imkanı yok. Yazınızda belirtmişsiniz, şayet yürürlüğü temmuz 2007 ayına ertelenen 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu yürürlüğe girerse aynı gün ablanıza ve çocuklarına T.C. Emekli Sandığı’ndan dul ve yetim aylıkları ödenmeye başlanır. Şayet reform kanunu olan SS ve GSS yürürlüğe girmezse ablanıza ve çocuklarına dul-yetim aylığı verilemez.


Almanlar da Bağ-Kur’a SGDP Ödemeliler


Yabancı uyruklu (Almanya vatandaşı ) kendi ülkesinden emekli maaşı almakta olan bir kişi  vergi dairesine kendi adına  mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Bu kişi Bağ-Kur kanunlarına göre SGDP ödemek  durumunda mıdır? Halit Önder


 


1479 Sayılı Kanun’un 24 üncü maddesinin yeni haline göre, yabancı uyruklu bir kişi Türkiye’de vergi mükellefi olmuşsa zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktadır. Şayet bu kişi kendi ülkesi olan Almanya’da emekli aylığı sahibi ise (ülkemiz ile Almanya arasında sosyal güvenlik anlaşması var olduğundan) aynı madde gereğince, emekli aylığı sahipleri Bağ-Kur normal sigortalısı sayılmamalıdır. Bu yorum sonrasında hemen ek 20 inci maddeye bakıldığında bu kere Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek primi ödemek zorunda olduğu da anlaşılacaktır. Ancak, bu yoruma katılınmadığı takdirde en başa dönülmesi gerekmektedir ki o zaman aramızda sosyal güvenlik anlaşması olsa bile Alman vatandaşı birisi vergi mükellefi olduğu anda normal Bağ-Kur sigortalısı olacaktır.


 


Kısa Kısa Kısa


İlknur Sungur Güçkan-Türk vatandaşı iken 1999 yılında Alman vatandaşlığına geçmiş ve pembe kart sahibi olmuşsunuz. 17.11.1980 doğum tarihiniz ve 1239 gün de SSK’ya ödenmiş priminiz var. Sizin ilk işe giriş tarihiniz 01.07.1996 olup 1995 olarak hatalı yazım var zira prim ödeme günlerinize bakarsanız bu hatayı görebilirsiniz. Halen işe devam ettiğiniz Türkiye’deki özel okulda çalışmanızda da bir sakınca ve yasak yok. Bu işe giriş tarihine göre 53 yaşında 5900 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. Alman vatandaşı olmanız emekliliğinize engel değil.


 


Ömer İnkaya-02.05.1964 doğum tarihiniz, 01.10.1986 sigorta başlangıcınızdan sonra 1994 yılında ifa ettiğiniz 18 aylık askerlik sürenizi borçlanırsanız sadece prim ödeme gün sayınız artar. Sigortalı olduktan sonra askere gittiğiniz için işe giriş tarihinizi öne çekmez.


 


 


Hüseyin Şahin-1941 doğumlu babanızın Tokat Bağ-Kur il müdürlüğüne yaptığı ve 2005 yılından beri sürünceme de kalan emeklilik müracaatı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı (Başkan Birol AYDEMİR’e)  Balgat-Ankara adresine mektup-dilekçe gönderin. Yapabiliyorsanız internet üzerinden bilgi edinme başvurusunda bulunun. Emekliliği bekleme süresinde yaptığınız sağlık masraflarının faturalarını atmayın daha sonra hepsini alırsınız.