Bugün Gazetesi-Rusya’da Kazada Ölen İşçi

7 Aralık 2006

Rusya’da Kazada Ölen İşçi


Ali bey, akrabam olan bir İşçi Rusya’da taşaron olarak iş yapan bir Türk şirketinde sigortasız olarak çalışırken iş kazasında öldü. Daha önce sigortası da olmayan bu işçinin taşaron Türk şirketinde ne gibi hakları olur? Ailesi bu şirketten veya SSK’dan yasal olarak ne isteyebilir?


Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.Hasan Mumsuz


 


Beyefendi bu konu kanayan bir yara idi ama yeni sosyal güvenlik reformuyla 01.01.2007 gününden itibaren çözüme kavuşacak. Bugünkü kanunlara göre, Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan Rusya gibi ülkelerde iş üstlenen Türk şirketlerinin oralara götüreceği Türk işçileri için SSK ile topluluk sigortası sözleşmesi imzalaması lazım. Detay vermemişsiniz ama büyük bir ihtimalle vefat eden işçiyi Rusya’ya götüren şirkette SSK ile götüreceği işçileri için 506 Sayılı Kanun’un 86 ıncı maddesi gereğince topluluk sigortası sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan topluluk sigortası sözleşmeleri ise hem yüzde 30 oranında prim almayı hem de işkazası-meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasını kapsamamakta sadece emeklilik için prim almayı öngörmektedir. Çünkü, kanunen işkazası-meslek hastalığı, hastalık, analık sigortası hükümlerini de sözleşmeye dahil etmesi gereken SSK yıllardır bunları sözleşme dışı tutuyor. İşveren istese de bu tür primleri ödeyemiyor. Bu durumda Rusya’da çalışan işçi iş kazası geçirdiğinde, hastalandığında SSK’dan faydalanamadığı gibi Türkiye’deki eş-çocukları da SSK’dan sağlık hizmeti alamamaktadır. Bu garabet durum, 2007 yılında bir aksilik olmazsa yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Kanun ile düzeltilmektedir. TOPLULUK SİGORTASI yeni kanunda  yer almadı. 2007 yılından itibaren, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen Türk işçileri bundan sonra geçici görevle yurt dışına gönderilmiş sayılacak. Bu değişiklik sonrasında dış ülkelere götürülen işçilerimiz işkazası-meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası ve analık sigortasına kavuşmuş olacak. Ancak, bu sizin derdinizi çözmüyor. Sizin yapmanız gereken, hem SSK’yı hem de işvereni işkazası-meslek hastalığı sigortası yapmadı diye dava etmektir. Sizin olayınıza benzer başka bir işkazası sonrası ölümde açılan dava sonrasında, Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi, 2001/4133 Esas ve 2001/8086 Karar ve 23.11.2001 tarihli kararında olayı Topluluk sigortasından çıkartıp, geçici göreve getirmiş ve vefat edenin yakınlarına dul-yetim aylığı bağlatmış olup karardan bir paragraf aşağıdadır.


            “…Somut olayda; davacılar murisi sigortalının iş merkezi Türkiye´de bulunan ve Türkiye´de tescilli işyeri olan davalı işveren şirket tarafından Türkiye´de sözlü hizmet sözleşmesi yapılarak bu hizmet sözleşmesinin sigortalıya yüklediği iş görme ediminin gereği olarak Moskova´ya götürülüp davalı işverene-ait muhtelif inşaat işyerlerinde kaynakçı olarak davaya konu süre dahilinde, hatta iş kazasının vuku bulduğu tarihe kadar çalıştırılması, sigortalının inşaat işinin niteliğinden kaynaklanan karinenin mevcudiyeti karşısında; davacılar murisi yabancı ülkede fiilen çalıştığı sürede 506 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olup, anılan Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmesine göre davaya konu istemin açıklanan esaslar çevresinde değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”