Bugün Gazetesi–Sosyal Güvenlik Reformu’nun iptali Bağ-Kur’luya pahalıya patladı

4 Ocak 2007

Ali Tezel
Sosyal Güvenlik Reformu’nun iptali Bağ-Kur’luya pahalıya patladı

5502 Sayılı Kanun ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı tek çatı olarak SGK çatısı altında birleştirildikten sonra bu kurumlara prim ödeyenler ile emekli aylığı alanlar konusunda eşitlik getirmek amacıyla 5510 Sayılı Kanun, TBMM tarafından kabul edilmişti.
Eşitlikçi ve adaletli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.01.2007 günü yürürlüğe girecekti. Ancak, Anayasa Mahkemesi tarafından 22 maddesi iptal edilince Kanun’un yürürlüğe girme imkânı kalmadı. Şimdi hükümet, kanunun yürürlük tarihini altı ay erteledi. İşte bu erteleme, Bağ-Kur’lular için yeni dönemde getirilmesi planlanan birçok güzel uygulamanın yürürlüğe girmesine engel oldu.
1-Bağ-Kur’lularda iş kazası halleri genişleyemiyor Halen geçerli olan uygulamalara göre, Bağ- Kur’lular için sadece işyeri içindeki olaylar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Reformla birlikte 2007 yılından itibaren,
-) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
-) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
-) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar iş kazası sayılacaktı ama artık sayılamayacak.
2-Bağ-Kur’lu iş kazası ödeneği alamayacak Reformla birlikte 2007 yılından itibaren ilk defa, Bağ-Kur’lular uğrayacakları iş kazası sonrası iş göremedikleri sürelerde ve hastanelerde tedavi için kaldıkları dönemde ticari faaliyetlerine devam edip edemeyeceklerine bakılmaksızın geçici işgöremezlik geliri alacaklardı. SGK’ya bildirdikleri kazançlarının üçte ikisi kadar geçici işgöremezlik ödeneği alacaklardı. Artık alamayacaklar. Örneğin, aylık 1000 YTL üzerinden sigorta primine esas kazanç bildirip, her ay 335 YTL. prim ödeyen bir esnaf iş kazası geçirip 10 gün hastaneye yattığında ve hastane çıkışı da 20 gün istirahat verilip evine gönderildiğinde kendisine, SGK tarafından 1000 YTL’nin üçte ikisi kadar yani 666.66 YTL. geçici işgöremezlik ödeneği ödenecekti ama artık ödenemeyecek.


3-İş kazası sonrası sakat kalırsa ömür boyu her ay gelir verilemeyecek Reformla birlikte 2007 yılından itibaren, tedavileri sonrasında belli bir rapor oranıyla sakat kalmaları halinde de sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük aylığı bağlanacaktı. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması ile geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi uygulamasına Bağ-Kur sigortalılarında ilk defa 2007 yılında başlanacaktı. Artık verilemeyecek. Örneğin, geçirdiği iş kazasından sonra yapılan tedaviler neticesinde yüzde 20 oranında sürekli işgöremez durumuna düşen esnaf ayda 1000 YTL. kazanç bildiriyorsa kendisine bir ömür boyunca her ay 200 YTL. sürekli işgöremezlik geliri verilecekti.

4-Hastalanan Bağ-Kur’lu istirahat parası alamayacak Tarihlerinde ilk defa olmak üzere tüm Bağ- Kur’lulara istirahat parası verilmeye başlanacaktı. Daha önce sadece SSK’lılara ödenen, geçici işgöremezlik ödeneği 2007 yılından itibaren Bağ-Kur’lulara da ödenecekti. Hastalanan ve hastanede tedavi gören Bağ-Kur’lulara hastanede yattıkları süre ve hastane sonrası istirahat alıp evlerinde yattıkları sürece SGK tarafından her ay geçici işgöremezlik ödeneği verilecekti. Örneğin, aylık 2000 YTL üzerinden sigorta primine esas kazanç bildirip, her ay 670 YTL. prim ödeyen bir esnaf hastalanıp 10 gün hastaneye yattığında ve hastane çıkışı da 20 gün istirahat verilip evine gönderildiğinde kendisine, SGK tarafından 2000 YTL’nin üçte ikisi kadar yani 1333 YTL. geçici işgöremezlik ödeneği yani istirahat parası ödenecekti ama artık ödenemeyecek.

5-Bağ-Kur’lunun eşine ve kızına çeyiz parası verilemeyecek Bağ-Kur’luların, dul eşleri ve kızları bugüne kadar evlenmeleri halinde çeyiz parası almazken, tarihlerinde ilk defa gelir bağlanmış olan eş ve çocuklara evlenmeleri halinde bir yıllık aylıkları kendilerine peşin olarak evlenme ödeneği olarak verilecekti artık verilemeyecek.

– DEVAMI VAR –