Bugün Gazetesi–Sosyal Güvenlik Reformunun İptali Irak’ta Ölenlerin Geride Kalanlarını Mağdur Edecek–Kıdem Tazminatım Zarar Görmüş mü?

15 Ocak 2007

Sosyal Güvenlik Reformunun İptali Irak’ta Ölenlerin Geride Kalanlarını Mağdur Edecek


Ali bey, geçen hafta Bağdat’ta düşen uçakta, Irak’a çalışmaya giden ve vefat edenlerden birisi yakınımdır ve geride kalanlarına dul-yetim aylığı bağlanması için Adana Sigorta Müdürlüğü’ne gittiğimizde; işçilerin Topluluk Sigortalı olduğunu ve  900 günü yoksa aylık bağlayamayacaklarını belirttiler. Bir mali müşavir olarak ben ise, oraya gidişlerinin ve olayın oluşunun bir iş kazası olduğunu düşünüyorum ve bu durumda 900 güne ihtiyaç olmaz. Siz ne diyorsunuz? İsmi Mahfuz


 


Sayın okurum, ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde iş üstlenen ve oralara Türk işçisi götüren işverenlerin, götürdükleri işçilerin sosyal güvenliklerini sağlamalarının iki yolu vardır. Birincisi, varsa Türkiye’deki işyerinden sigortalı yapıp, Irak’a geçici görevli olarak göndermek, ikincisi de SSK ile Topluluk Sigortası yapmaktır. Birinci yolu tercih edenin işçileri SSK’nın uyguladığı tüm sigorta kolları bakımından (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, yaşlılık, malüllük, ölüm ve işsizlik) sigortalanmış olurlar, Topluluk Sigortasının tercih ederlerse  sadece yaşlılık, malüllük, ölüm sigortalarına tabi olurlar. Bunun sebebi de yasal olarak SSK’nın zorunlu olmasına karşın, diğer sigorta kolları konusunda işverenlerle anlaşma yapmamasıdır, yani işverenler isteseler dahi topluluk sigortasına tabi işçileri için iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası ile işsizlik sigortası primlerini ödeyemezler. Şayet, Sosyal Güvenlik Reformu (5510 Sayılı Kanun)


yürürlüğe girebilmiş olsaydı, SSK’nın topluluk sigortası ortadan kalkacak ve bütün işçiler geçici görevli sayılacaklardı. Geçici görevli sayıldıklarından da ilk sigortalı günleri olmuş olsaydı bile geride kalanlarına işkazası meslek hastalığı sigortasından ölüm geliri bağlanacaktır. Ayrıca eğer 900 günleri de varsa hatta yoksa bile askerlik borçlanması veya yurtdışı borçlanması yaparak 900 güne tamamlandığından ikinci olarak bir de ölüm aylığı alacaklardı. Şimdi ise ölenler için Topluluk Sigortası kapsamında iş kazası  kazası sigortası olmadığından iş kazasından ölüm geliri bağlanmayacaktır varsa 900 günleri ile ölüm aylığı bağlanacaktır. Ancak, yasal olarak tüm sigorta kolları için Topluluk Sigortası sözleşmesi hazırlaması gereken SSK’nın tarihi boyunca iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık sigortası yapmaması nedeniyle mahkemelere başvurulduğunda geride kalanlarına yargı yoluyla ölüm geliri de bağlanabilir.


 


Kıdem Tazminatım Zarar Görmüş mü?


Ben 1997 yılından beri bir seyahat şirketinde çalışmaktayım.bordrolarımda hep ilk işe giriş tarihi 15-06-1997 yazmaktaydı. Fakat 01.04.2006 tarihindeki görev değişikliği (terfi) sebebiyle bordromda şimdi ilk işe giriş tarihi 01.04.2006 yazıyor. Acaba giriş-çıkış mı yapıldı, bu benim tazminatıma bir zarar verir mi? İsmi Mahfuz


 


Sayın okurum, şirketlere ait birden çok SSK işyeri numarası olabilir ama sizin kıdem tazminatınız hesaplanırken, o şirkette kaç yıl çalıştığınıza bakılacaktır yoksa o işyerinde kaç yıl çalıştığınıza değil. Bu nedenle şirket ünvanında bir değişiklik yoksa kıdem tazminatınıza zarar gelmez.


 


Kısa… Kısa… Kısa…


Ayşe Mert- 06.07.1973 günü sigortalı olan ve 21.04.1975 günü vefat eden eşinizin var olan 814 gününün üzerine 720 gün askerlik borçlanması yapsanız 900 günü aşıyorsunuz ama 5 yıllık sigortalılık süresi tamamlanmadığından size dul aylığı bağlanamaz.


 


Sencer Başaran- 12.04.1961 doğum tarihi, 01.01.1983 sigorta başlangıcı ve bu başlangıçtan önce ifa ettiğiniz 20 aylık askerlik borçlanması süresinin ödediğiniz 14 aylık süresiyle birlikte başlangıcınız 01.11.1981 olmuş olup, buna göre 46 yaşında (12.04.2007) günü SSK’dan emekli olursunuz.


 


Funda Yılmaz- Sakatlık derecesi yüzde 80 olup bu birinci dereceye göre elinde vergi indirim belgesi olan kişilerin 2006 yılı boyunca aylık 530 YTL.ye kadar kazançlarından gelir vergisi alınmamaktadır. Sizin aylık brüt geliriniz 2006 yılında aylık 530 YTL.den fazla olmuşsa aşan kısımlardan gelir vergisi alınmıştır. İşte gelir vergisi alınan rakamlar için fiş toplayıp işvereninize verebilirsiniz.


 


Mehmet Türkmen-01.01.1988 işe giriş tarihi ve 07.11.1963 doğum tarihiyle 50 yaşında en az 5375 gün sayısı ile emekli olursunuz. Şayet askerliği 1988 yılından önce ifa ettiyseniz bu kere borçlanıp öderseniz 49 yaşında en az 5300 gün ile emekli olursunuz.


 


Muzaffer Tayip-22.03.1987 işe başlama tarihi, 1969 doğum yılı ve 2004 yılına kadar SSK’da ödenmiş 1827 günden sonra başladım dediğiniz tarım sigortası SSK tarım sigortası ise toplam primi 3600 güne çıkardığınız gün emekli olursunuz. SSK tarımda aylar 15 yıllar 180 gün olduğundan sanırım 10 yıl kadar prim ödemeniz gerekiyor. Şayet tarım Bağ-Kur’a başlamışsanız toplamda 25 tam yıla (9000 güne) çıkarmak şartıyla 58 yaşında emekli olursunuz.