Bugün Gazetesi–Sosyal Güvenlik Reformu’nuza Sahip Çıkın (1)

15 Şubat 2007

Sosyal Güvenlik Reformu’nuza Sahip Çıkın (1)


Sayın BUGÜN Gazetesi okurları sizlere bir çok haklar getiren sosyal güvenlik reformu yarım kaldı ve yürürlük tarihi de 01.07.2007 gününe ertelendi ancak reformunuza sahip çıkmazsanız yürürlük tarihi bir kez daha erteleneceğe benziyor. Biz de Ak Parti Ankara Milletvekili, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Sosyal Güvenlik Reformu Alt Komisyon Başkanı, SSK Eski Genel Müdürü Mehmet Zekai ÖZCAN’a mikrofonu uzattık ve sizler için sorduk.


 


A.T. :Sosyal Güvenlik Reformu için çabalayanlardan hatta mimarısınız. Sosyal güvenlik reformu ile oluşturma çalıştığınız tek çatının çöktüğü söyleniyor. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?


 


M.Z.Ö. : Tek çatı çökmedi. Çünkü, Tek Çatıyı sağlayan 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 2006 mayıs ayında yürürlüğe girdi ve SSK, T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur 3 yıl içersinde birleşecek. Süreç sonunda bir tek Sosyal Güvenlik Kurumu olacak. Artık mahallere kadar sosyal güvenlik birimleri kurulacağından vatandaş kurumlar arasında dolaşmayacak en yakın birime gidip problemlerini çözecek. Burada Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği birleştirilen her bir kurumun ayrı ayrı uyguladıkları kanunları teke indiren “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası”dır.  Anayasa mahkemesinin emeklilik yasasını memurlar yönünden iptal etmesi için yeniden düzenleme yapılması gerekir. Bunun için yeni çıkartılacak yasa tekrar mahkemede iptal olabilir ihtimaliyle mahkemenin verdiği iptal kararındaki amaçların oluşması için titizlik gösteriyoruz. Bu nedenle de ocak ayında yürürlüğe girecek kanunu temmuz ayına erteledik.


 


A.T. : Tek çatı devam ediyor, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı yok bunların yerine Sosyal Güvenlik Kurumu geldi diyorsunuz, bunların uyguladıkları 5 kanunu teke indirdik dediniz ama temmuz ayına kadar yeni düzenleme yetişir mi? Bu yönde çalışma olacak mı ?


 


M.Z.Ö : Çalışma yapılıyor. Anayasa mahkemesinin gerekçelerinde aykırı olmayan bir düzenleme yetiştirilebilir. 2007 temmuzda yürürlüğe girecek şekilde planlama yapılıyor.


 


A.T. : Bu planlamada Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği ve yürürlük tarihi ötelenen 5510 sayılı Kanunu mu düzenleyeceksiniz yoksa anayasa mahkemesinin istediği gibi memurlar için ayrı bir kanun çıkarıp diğer çalışanlar için ayrı bir kanun çıkarma yoluna mı gideceksiniz ?


 


M.Z.Ö : Burada en doğru memurlar yönünden ayrı bir düzenleme yapmak suretiyle onları nimet eşitliği içersinde  yeni sisteme dönüştürmek.  


 


A.T. : Kamuoyunda bu reformun özellikle memurlar için kötü bir durum olduğunu söylüyor. Bu doğru bir yaklaşım mıdır?


 


M.Z.Ö : Bu yanlış bir yaklaşımdır. Eski sisteme göre, kısa bir süre görev alan bir kişi sanki o görevde bir ömür geçirmiş gibi yüksek emeklilik maaşı alıyordu. Mesela, iki avukat aynı masada oturuyor, bunların 1024 YTL maaş aldıklarını düşünelim. Bunlardan biri siyasi iktidarın isteği ile 6400 göstergeli bir makama geldiğinde diğer arkadaşından 3, 3-5 kat daha fazla emekli maaşı alacak. Bu tür haksızlıkları önlemek için bu reformu çıkardık. Bütün memurların emekli maaşlarında prim gününe göre azalma değil artma olacak. SSK da 5000 iş günü pirim ödeyen ile 40 sene çalışan hemen hemen aynı emekli maaşı alıyor.  14,5 yıl ile 40 yıl çalışan arasında hiçbir fark yok. Getirdiğimiz sistem ise emekli maaşı için adil bir sistemdir.


 


A.T. : Reformda bir de Genel Sağlık Sigortası var. Genel sağlık sigortası ile şu andaki sistemde ne değişmektedir ?


 


M.Z.Ö : Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile Türkiye yaşan herkes bu GSS kapsamı içine alınmaktadır. Ödeme gücü olsun veya olmasın bütün ülke GSS ile muayene ve tedavi olabilecektir. Prim ödeme gücü olanlar kendileri, ödeme gücü olmayanları ile devlet prim ödeyecek.Reform ile parası olan zenginlerde mecburen bu sisteme dahil ediliyordu. Dolayısıyla Türkiye de herkes genel sağlık sigortası kapsamına giriyor.  Kamu hastanelerine gidildiği zaman kişinin statüsü sorulmayacaktı. SSK, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ayrımı yapılmayacaktı. Çünkü önemli olan kimlik numarası yani sosyal güvenlik numarası idi. Bu yüzden ilgili faturalar Genel Sağlık kurumuna gönderildiği için kişi ile sağlık kurumunun parasal bir ilişkisi kalmıyordu.


 


DEVAM EDECEK…