Bugün Gazetesi-SSK’da Emekli Aylığının Hesaplanması (Devamı)

11 Eylül 2006

SSK’da Emekli Aylığının Hesaplanması (Devamı)


 


Perşembe (07.09.2006) günü SSK’dan Emekli Aylığının Hesaplanmasını anlatmaya başlamıştık ve bugün devam edeceğimizi belirtmiştik.


 


4-2000 ve Sonrası Dönemin Aylık Hesabı


08.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile gelen sisteme göre, ortalama yıllık kazancın tespitine esas olacak 2000 yılı ve sonraki her takvim yılına ait kazanç, kazancın ait olduğu takvim yılı hariç olmak üzere emeklilik talep tarihine kadar geçen her takvim yılında, önce TÜFE artış oranı kadar artırılmakta daha sonra bu şekilde bulunan miktar, daha sonra bir önceki yıl Gelişme Hızı kadar artırılarak, emeklilik talep yılı itibariyle güncellenmektedir. Mesela, 2.5 milyar lira olan 2000 yılına ait prime esas kazancı, takip eden yılın (2001)  TÜFE ve GH oranlarıyla aşağıda tabloda gösterildiği gibi ayrı ayrı çarpılarak bir sonraki yıla güncellenmektedir. Kişi 2006 yılında emeklilik için dilekçe vermiş ise bu şekilde 2005 yılı ocak ayına kadar 2000 ve sonraki yıllar kazançları güncellenmektedir.Örnek:2000 yılı kazancının güncellenmesiVARSAYILAN


GÜNCELLENECEK                                                                                    YIL SONU


YIL KAZANÇ                                               (TÜFE+1)       GH                  DEĞERİ


———————————————————————————————————–


2000 yılı kazancı          2.500.000.000-          


2001 deki değeri          2.500.000.000-           1,685               (-9,4)               4.212.500.000-


 


            Bulunan bu rakam ile yeni sisteme göre belirlenen aylık bağlama oranı çarpılacak ve sigortalının 2006 ocak ayına ait yeni tam aylığı bulunacaktır. Bulunan bu aylık daha sonra sigortalının 01.01.2000’den sonraki prim ödeme gün sayısının , toplam prim ödeme gün sayısına oranı ile çarpılarak yeni kısmi aylığı bulunacaktır.


            01.01.2000 tarihinden sonraki kısım için yeni esaslara göre bulunan ortalama yıllık kazanç (OYK) ile aylık bağlama oranının (ABD) çarpımının 1/12’sinden oluşacağından, aylıkların hesabında aşağıdaki formül kullanılacaktır.


AYLIK = OYK x ABO


                        12


 


 


5-Aylık Bağlama Oranının Tesbiti (ABO)


2000 ve sonrası yıllar için öngörülen aylık bağlama oranlarının tespitine ilişkin esaslar tahsis grupları itibariyle aşağıdaki gibidir.


Yaşlılık (Emeklilik) aylığı bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının;


– İlk 3600 gününün her 360 günü için % 3.5,


– Sonraki 5400 gününün her 360 günü için % 2 ,


– Daha sonraki her 360 günü için %1,5,


oranları toplamından oluşacaktır.


 


6-Kısmi Aylıkların Birleşmesi ve Güncellenmesi


Bulunan eski kısmi aylık ile yeni kısmi aylık toplanarak sigortalının emeklilik talep yılının ocak (2006) ayındaki aylığı bulunacaktır. Bu şekilde bulunan aylık, 2006 Şubat ödeme döneminden başlanarak, tahsis talep yılının Ocak ayı ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen her ödeme dönemi için bir önceki ayın TÜFE artış oranı kadar artırılarak, aylık başlangıç tarihi itibariyle sigortalının kendisine ödenecek aylığı bulunacaktır.


            Sonuç Olarak;


            2006 yılı içinde emekli olacaklar için halen iki sistem vardır ve her SSK emekli adayı için emekli aylığının son 10 veya son 5 yıllık ortalama kazancının hesaplanacağı tarihler artık sabittir ve değişmez. Son 10 yılın ortalamasına bakılırken 1990 (dahil) ile 1999 (dahil) yılları arasındaki kazançlarınıza, son beş yıl için ise 1995 (dahil) ile 1999 (dahil) yılları arasındaki kazançlarınıza bakılacaktır. Ayrıca, emekli aylığınızın hesabında prim ödeme gün sayısı da önemlidir ve hesaplama yapılırken eski sistemden gelen aylığın oranı toplam prim ödeme  gün sayınızın 2000 yılı öncesindeki prim ödeme gün sayına oranına bakılacaktır.


 


Kısa Kısa Kısa Kısa


 


Ali Köksal Aktay-01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesi siz çimento fabrikası çalışanlarını şimdilik kapsamıyor. Ancak, kapsamama olayını daha sonra yargıya aksettirip, kapsamasını sağlayabilirsiniz.


 


Ahmet Gökmen-31.07.1971 doğum tarihi ve yüzde 40 özür oranınızla vergi indirim belgesi almış, 01.01.1990 günü sigortalı olup 271 günlük SSK çalışmanızdan sonra 04.10.2000 günü Bağ-Kur’a başlamış 1822 gün devam etmişsiniz. 27.10.2005 günü yeniden başladığınız SSK’ya en az 1260 gün ama Bağ-Kur ile SSK toplamında da en az 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla emekli olursunuz.


 


Ziyaddin Recebli-12.12.1959 doğum tarihi, Azerbaycan’daki hizmetlerinizin birleştirilmesi ile (Türkiye-Azerbaycan arasında sosyal güvenlik anlaşması var olduğundan) 15.11.1981-30.09.1995 arasındaki Azerbaycan çalışmaları, 1995 yılından beri devam eden Türkiye çalışmaları ile 15.11.2006 günü yurtdışı kısmi emekli aylığı ile T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz. 1995-2000 arasındaki sözleşmeli yabancı öğretim üyesi olduğunuz sürelerde adınıza SSK primi yatmış olması gerekir, yatırmayan üniversiteleri mahkemeye verebilirsiniz.


 


Nahit Köni-31 aydır çalıştığı işyerinden sağlık nedenleriyle ayrılan kızınız 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24 üncü maddesinin (I) birinci bendi gereğince işyerinden kıdem tazminatı da isteyebilir. Kızınızın çalıştığı banka 506 Sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi gereğince kendisine ait emeklilik sandığı olan bir banka olup, çalışanları için SSK’ya değil kendi emekli sandıklarına prim öderler.