Bugün-Gazilerimiz Boşuna Üzülmesin-Annemin Aylığı Kesilecek mi?

22 Haziran 2006

            Gazilerimiz Boşuna Üzülmesin


            Ali bey, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak bizleri yasalaşacak olan 5489 sayılı Sosyal Güvenlik yasasının 54. Md.si ile ilgili aydınlatmanızı arz  ediyoruz. Bu konu çalışan ve E.S. yanında aynı zamanda SSK.dan da emekli olmuş Malül Gazilerimizi çok ilgilendirmektedir, konu bizleri kapsıyor mu, verilen haklar geri alınır mı?             İşte derneğimize gelen bazı sorular,


            Bizler 20 yaşında hayatımızın baharında mecburi hizmet olarak vatan görevimizi icra ederken kimimiz terörle mücadelede kimimiz tatbikatlarda, kimimiz toplu halde intikallerde ve kimimiz de verilen emirle yaptığımız iş esnasında kolumuzu, bacağımızı, gözümüzü vesaire kaybetmiş ve neticesinde kaybettiğimiz uzuv karşılığında Emekli Sandığından Ordu Vazife Malülü olarak sakatlık derecelerimize göre hayatımızın sonuna kadar taksitlendirilmiş kan parası almaktayız. Yani kaybettiğimiz kolumuzun, bacağımızın, gözlerimizin veya belden aşağıya felç olmuş bedenimizin karşılığında biçilen değer olarak. Bizler ömür boyu toplum içerisinde sadece tüketen olarak değil aynı zamanda üreten olarak da hayatlarımızı idame ettirebilmek amacıyla zamanın hükümeti veya hükümetleri, bizlerin işçi statüsünde bir iş yerinde çalışmamıza ve çalıştığımız sürece de kesilecek primler neticesinde günü geldiğinde SSK’dan da emekli olmak için hak kazanmaya imkan veren bir kanunu yüce meclisten geçirmişlerdir. Yasalara güvenerek yıllarca bir fiil çalışıp prim ödeyerek SSK’dan da emekli olmuş veya olacak bizlerin maaşlarının yarsını kesebilirler mi? Bu emekli maaşlarını kimse bizlere ne hediye etmiş ne bağışlamıştır, bir fiil emek gücüyle yıllarca prim ödeyerek elde edilmiş maaşlardır. Bugüne kadar aldığımız maaşların yarısı haksız kazanç olarak mı değerlendiriliyor ki; bugün bu maaşlarımızın yarsının kesilmesi için kanunlar çıkartılmak isteniyor.  Gönül ALPAYDIN-Şehit plt. Eşi.  İst. Şb. Başkanı


 


            Hanımefendi, üzülmeyiniz üyelerinizi de üzmeyiniz, çünkü boşuna vehmediyorsunuz. 5434 Sayılı Kanunun tabiriyle vazife malülü olarak (harp malülleri de dahil) T.C. Emekli Sandığı’ndan malüllük aylığı alanlar halen 506 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi gereğince, hem malüllük aylığı alanlar aylıkları kesilmeksizin SSK’ya, Sosyal Güvenlik Destek Primi (yüzde 30) ödeyerek çalışabilmekte ve isterlerse bir de normal prim (yüzde 33,5) ödeyerek SSK’dan da emekli olabilmekte ve hem T.C. Emekli Sandığı’ndan malüllük hem de SSK’dan normal emeklilik aylığı alabilmektedirler.


            Aynı hak sizin 5489 dediğiniz ama gerçekte 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5 inci maddesinin ( c) bendinde de yer almıştır.


            c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan, bu Kanuna tâbi sigortalı olarak çalışanlar hakkında aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.”


            Üstelik yeni kanun sizin gibi vatanı için kanlarını akıtanlardan daha az oranda prim almayı öngörmüştür. Yukarıda anlattığım gibi şimdiki uygulamada SSK’dan emekli olmak isteyen malülünüz işverenden aldığı ücretinin yüzde 63,5 kadarını prim olarak öderken 5510 (eski adıyla 5489) Sayılı Kanun gereğince 01.01.2007 gününden sonra sizlerden sadece yüzde 33,5 oranında prim alınacaktır.


Buradan, vatanları için kan döken sizleri bile kullanarak bilgi kirlenmesi yaşatanları lanetliyorum.  Seçimlere katılan bütün siyasi partilerin seçim beyannamelerinde belirttikleri ve her iktidarın rüyası olan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tek çatı altında toplanmasını sağlayanları da tebrik ediyorum.


 


 


 


            Annemin Aylığı Kesilecek mi?


            Bugün gazetesindeki yazılarınızı ilgi ile takip ediyorum. Benimde danışmak istediğim bir konu var. Daha once de bu konu üzerine yazılar çıkmasına rağmen, her seferinde değişik yorumladığınız konunun doğrusunu sizden öğrenmek istedim.


            Annem, Bağ-Kur emeklisi, buradan maaş alıyordu, yaklaşık iki sene önce yaşadığı boşanmadan sonra, babasından yetim maaşı almaya başladı (Emekli Sandığından). Yani çift maaş alıyor. Yeni çıkacak düzenleme ile annemin bir maaşı kesilecek mi, yoksa geriye dönük


olduğu için iki maaşını da almaya devam mı edecek? Alper Ertürk


 


            Alper bey, bu konu ile ilgili bir çok yazım oldu ama değişik yorumladığımı zannetmiyorum. Halen geçerli olan 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince annenizin babası, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olduğundan anneniz evli olmadığı sürece babasından yetim aylığı alacaktır. Şayet babası, SSK veya Bağ-Kur sigortalısı olsaydı, anneniz kendi çalışmasından dolayı emekli olduğundan, SSK’dan veya Bağ-Kur’dan yetim aylığı alamayacaktı. 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan, 5510 Sayılı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun geçici maddeleri gereğince, anneniz halen olduğu gibi babası üzerinden yetim aylığı almaya devam edecek, yani sizin için bir kez daha tekrarlıyorum, hem kendi aylığını hem de babasından yetim aylığını evlenmediği sürece yeni düzenlemeden sonra da almaya devam edecek.


 


Kısa kısa kısa


Kayhan Koruyan-1980 de başlayan 10 günlük SSK çalışmanızın ardından, 13 yıl süren ve 1999’da biten Bağ-Kur sürenizden sonra 7 senedir çalıştığınız Almanya çalışmalarınız isterseniz şu an Bağ-Kura borçlanabilirsiniz veya daha sonra borçlanabilirsiniz. Bu şekilde 25 tam yılı tamamlayınca ve yurda kesin dönünce Bağ-Kur’dan emekli olursunuz.


Hilmi Temiz- Bağ-Kur ile çakışmayan SSK prim ödeme sürelerinizi SSK’dan geri alamayacağınız gibi 5458 Sayılı Kanun’un 16 ıncı maddesi gereğince mahsuplaşması da yapamaz.


Mehmet S.-Türkiye’de var olan 1980 ocak ayı başlangıcı ve var olan prim ödeme gün sayısı ile hiç borçlanma ve kesin dönüş yapmadan 45 yaşında (2007’de) SSK’dan yurtdışı kısmi aylığı ile emekli olursunuz. Şayet kesin dönüş yapacaksınız, bu kere yurtdışı borçlanması yaparak var olan gününüzü 5000 güne tamamlayıp tam aylıkla da emekli olabilirsiniz.


Mutlu Şen-Malülen emeklilik için şartlarınız yeterli sadece sağlık kurulundan 2/3 oranında işgöremez raporu almanız gerekiyor. Malül aylığı için müracaat ettiğiniz için işyerinden ayrıldığınız tarihten geriye doğru bir yıl içinde 120 gününüz varsa ilaçlarınızı da alabilirsiniz.