Bugün-İşçiyi İşten Çıkaramıyorum-Askerlik Süresine Kıdem Tazminatı-Öğretmenlerin Emeklilik Zamanı

31 Mayıs 2006

            İşçiyi İşten Çıkaramıyorum


            12.12.2005 tarihinde belirli süreli iş sözleşmesi (süre sonu 12.10.2006) ile işe başlayan bir elamana 26.05.2006 tarihinde performansından dolayı işten çıkartmak durumunda kaldık. Elamana 2 hafta olan ihbar süresini günde 2 saat iş bulması yada günde 2 saat olan iznini toplu olarak da kullanabileceğini yazılı olarak bildirdik. 09.06.2006 tarihinde normalde işten ayrılması gerekiyor. Fakat elaman benim 6 aylık kıdemim dolacağı için kıdem tazminatı isterim diyor. Böyle bir hakkı var mı? Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Fuat Karaçöl


            Fuat bey öncelikle bir konuyu açıklık getirelim, belirli süreli iş akitleri 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 inci maddesinde yazılı olan ihbar süreleri uygulanarak sona erdirilemez. Sadece belirsiz süreli (ne zaman sona ereceği belli olmayan) iş sözleşmeleri ihbar süresi-iş arama izni verilerek sona erdirilebilir. Belirli süreli yani ne zaman sona erdirileceği daha baştan belli olan iş akitleri ise sözleşmede belirtilen süre sonunda sona ererler ama sözleşme bitiş tarihi gelmeden önce sona erdirmek isteyen taraf (işçi veya işveren) yazılı sözleşmede belirtilen ceza-i şartı karşı tarafa ödemek zorundadır. Sözleşmede yazılı şart yok ise bu kere sizin durumunuz açısından söylüyorum, işçinin sözleşmenin kalan zamanı için sizden ücretini istemesi söz konusu olacaktır. Yani, sözleşme yaptığınız halde o sözleşmede yazılı olan süreden önce işçiyi çıkarıyorsanız kalan zamanın ücretini işçi sizden talep edebilir. Bu arada 6 aylık süreyi tamamladım kıdem tazminatı isterim gibi bir hakkı olmadığını da belirtmek gerekir. Sonuç olarak kıdem tazminatı isteme hakkı yok ama çalıştırmadığınız sürenin ücretini isteme hakkı var.


 


 


            Askerlik Borçlanmasına Kıdem Tazminatı


            Sigortalı olarak işe başlama tarihim 1984, Askerlik borçlanması (1 yıl 8 ay) 2005,


Bu firmaya giriş tarihim 1998 olup öğrenmek istediğim konu, askerlik borçlanmasının kıdem tazminatı süresine ilave edilip edilmeyeceği, ilave edilmesi gerekir ise şartları nelerdir? Ali Dereyurt


            Beyefendi, borçlanılan askerlik süresi kıdem tazminatı hesaplanmasında bazı şartlarla kıdem tazminatı süresine ilave edilir. Bu şartlar, işyeri kamuya (devlete) ait olacak, işçi bu kamu işyerinde çalışırken askerlik süresini borçlanıp-ödeyecek, işyerinden emekli olmak amacıyla ayrılacak. İşte bu şartların hepsi birden gerçekleşmiş ise askerlik süreniz için de kıdem tazminatı ödenir.


 


  


            Öğretmenlerin Emeklilik Zamanı Değişti


            3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 1 inci maddesi gereğince; “Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan İl sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Millî Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.” denilmekteyken, geçen hafta Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile madde içindeki Temmuz-Ağustos ayı kelimeleri, Haziran-Temmuz olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, bu konu ile ilgili MEB Personel Genel Müdürlüğü’nce 10.12.1999 tarih ve 1999-103 Sayılı “Emeklilik İşlemleri” konulu genelgeye ek olarak şimdi, 24.05.2006 tarih genelge ile öğretmenlerin mayıs ayı sonuna kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri ve emeklilik işlemlerinin de en geç temmuz ayı sonuna kadar sonuçlandırılması talimatlandırılmıştır.


 


Kısa.. Kısa..Kısa..Kısa..


 


Güneş Emir-Bayan yakınınız, sigortasız çalıştığı dönemler için iş mahkemesinde hizmet tesbit davası açabilir. Kazanırsa hem hemen emekli olur hem de tazminat farklarını isteyebilirsiniz.


Hanife Akay-Var olan 2940 günü 3600 gün sayısına 23.05.2008 gününe kadar tamamlamak şartıyla, 1958 yılının 23 mayısından önce doğmuşsanız 54 yaşında, 24 mayıs 1958 ve sonrasında doğmuşsanız 56 yaşında emekli olursunuz. Bu arada hangi yaşta olursanız olun 5150 günü tamamlayınca hemen emekli olursunuz.


Talip Boluğur-30.09.2006 günü Bağ-Kur’dan sonra SSK’da 1260 günü tamamlayınca prim ödemenize gerek kalmadan 20.04.2007 günü (25 yılı tamamlayınca) SSK’dan emekli olursunuz. Daha erken emekli olmak istiyorsanız, askerliğinizden 7 aylık borçlanırsanız 30.04.2006 günü emeklilik dilekçesi verebilirsiniz.


Arzu Hoşman-Var olan 855 günle isteğe bağlı ödeme yapamazsınız, 1080 günü tamamlayıncaya kadar bir işyerinde SSK’lı çalışmanız lazım sonra isteğe bağlıya başlayabilirsiniz. 3600 günü tamamlamak kaydıyla da 58 yaşında emekli olursunuz.