Bugün-İşsiz Kalanın Emeklilik Primi Devletten-Özel Hastane Fatura Bedeli

25 Mayıs 2006

            İşsiz Kalanın Emeklilik Primi Devletten


            Yeni yasaya göre işsizlik halinde primleri devlet ödeyeceğine dair bir yazı görmüştüm bir gazetede.  Yani işsiz de kalsak otomatikman  7000 gün sonra (bugün işe girdik varsayarsak) emekli olacağız. Bu doğru mudur eğer doğruysa  o zaman herhalde emekli ikramiye ve maaşı da ona göre düşük olur herhalde? Ferit Körden


 


            Beyefendi, Cumhurbaşkanı tarafından 15 maddesi yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen, (SSGSS) “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 5 inci, 60 ıncı ve 80 inci maddeleri gereğince, işsizlik ödeneği ödenen sürelerde, ödenek alan işsiz için İş-Kur tarafından yeni SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu’na) hem genel sağlık hem de emeklilik primleri ödenecektir.


            Bugünkü uygulamada ise sadece hastalık primleri ödenmektedir ama bu ödeme bir işe de yaramamaktadır. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince;


            Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;


            a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,


            b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,


            c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,


            Süre ile işsizlik ödeneği verilir.


            Yeni (SSGSS) kanun öngörüldüğü gibi 01.01.2007 günü yürürlüğe girince, yukarıda belirtilen işsizlik ödeneği ödeme süresince emeklilik primlerinizde ödenecektir, yoksa sizin dediğiniz gibi bir ömür boyu ödeme sürmeyecektir. Ayrıca bu ödeme asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca bilindiği üzere 09.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan işçiler kadın ise 58 erkek ise 60 yaşında en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilmektedir.


 


            Özel Hastane Fatura Bedeli


            Eşim, 05.02.2006 tarihinde rahatsızlandı ve akşam üzeri İnternational Hospital Hastanesine acilen kaldırdık. Yapılan tetkikler neticesinde “bağırsakta tümör” tespit edilerek 08.02.2006 tarihinde “acilen” ameliyat edildi. 05-08 Şubat.2006 tarihleri arasında da çok kötü bir şekilde yoğun bakımda değil ama kendini bilmeden yattı. Sorum, yapılan hastane masraflarını  (ameliyat ve yapılan tüm tetkikler) geri alabilir miyim?


            Ayrıca, kayınpederim Bağ-Kur emeklisi ve prostat CA 2002 yılında  kapalı tur ameliyatı oldu ve bugüne kadar da ilaç tedavisi yapıldı. Doktorları ise ilaç tedavisinin kesilerek “41 seans radyoterapi” yapılmasını istediler. Bu tedaviyi şayet, İstanbul Üniversitesinde veyahut Acıbadem Hastanesinde radyasyon onkolojisi  bölümlerinde yapar isek Bağ-Kur tedavi masraflarını geri öder mi? Nebil Ertan


 


            Sayın okurum, konuyla ilgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin (SSİY)56 ve 57 inci maddeleri gerekli düzenlemeleri yapmıştır. (Bu arada tümörle ilgili acil kaydı olabileceği ihtimalini görmüyorum). SSİY’nin 56 ıncı maddesine göre ,” Kurum dışı sağlık tesislerine sevk edilmeksizin tedavilerini Kurum harici resmi sağlık tesislerine başvurarak yaptıran Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanların, tedavilerinin Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisi ile hekimlerince sağlanamadığı yer veya hallerde de, tedavi giderleri Kurumca karşılanır.” Yani, eşinizin hastaneye yattığı günlerde, SSK ile anlaşması olan hastanelerin hiç birinde yer olmadığını kanıtlayabilirseniz (tek tek bütün hastaneleri dolaşıp o gün hiç yerimiz yoktu belgesi alacaksınız) ödediğiniz rakamların SSK ile anlaşmalı özel hastaneye SSK ne kadarını ödeyecekse o miktar üzerinden alabilirsiniz.


            SSİY’nin 57 inci maddesine göre ise;


            “Kurumca sağlık yardımlarından yararlandırılanların ani ve acil hastalığı dolayısıyla Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisleri dışında bir sağlık tesisine yatırılması halinde, bu husus raporla tevsik edilmek ve Kurum tarafından kabul olunmak şartıyla;


            a) Resmi sağlık tesislerinde yapılan tedavi masrafları aynen,


            b) Tedavi özel sağlık tesislerinde yapılmış ise, Kurum sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatırılarak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle, ödenir.”


            Kayınpederinizi götürmek istediğiniz her iki yerin Bağ-Kur ile anlaşması yoksa siz bu hastanelere fatura karşılığı ödemenizi yaparsınız ve faturanızı ve tedavi belgelerini Bağ-Kur’a götürdüğünüzde resmi hastane rakamları üzerinden Bağ-Kur size ödeme yapar.


 


Kısa.. Kısa..Kısa..Kısa..


 


Kasım Vural-Birkaç kez yazdım ama yineleyeyim. 1999 yılında 642 günlük SSK’sı varken vefat eden kayınpederinizin 600 günlük askerlik borçlanması ile bile 1800 günü tamamlanmadığından geride kalan eşine dul aylığı bağlanmaması yasaldır. Kaynananıza, 2007 de yürürlüğe girecek yeni (SSGSS) kanun ile bu süre 900 güne indirildiğinden askerlik borçlanması yaparak dul aylığı bağlanabilecektir.


Sabahat Tartar-20.03.1980 tarihindeki vekil öğretmenliğiniz sosyal güvenlik başlangıcınız sayılacağından, 3600 gün sayısı ile SSK’dan 50 yaşında yani 01.01.2009 günü emekli olabileceğiniz gibi şayet bu tarihten önce 5000 günü tamamlayabiliyorsanız, 5000 günü tamamladığınız gün yaşa bağlı olmadan hemen emekli olursunuz.


Atilla Batur-03.03.1986 başlangıcından önce askerlik yaptıysanız, borçlanıp ödeyince başlangıcınız 550 gün geriye gelerek 23.08.1984 olacaktır. Bu durumda da 48 yaşında (10.02.2011) SSK’dan emekli olursunuz. Borçlanmazsanız 49 yaşında..