Bugün-Kaç Para İşsizlik Ödeneği Alırım?-

6 Haziran 2006

            Kaç Para İşsizlik Ödeneği Alırım?


            Ali bey, yaklaşık 7 yıldır aynı şirkette çalışmaktayım. Bu süre içerisinde SSK primlerim tavandan ödendi. İşten çıkarılma durumunda işsizlik ödeneği ne kadar alırım. Hesaplama şeklini anlatırsanız sevinirim. Ö. Seber


 


            Özlem hanım, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince, işsiz kalanın işsizlik ödeneği alabilmesi için dört temel koşul öngörülmüştür.


            1-    Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,


            2-    İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru sürekli 120 gün prim ödenmiş olması,


            3-    Hizmet akdinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması, (işverenin işten çıkarması vb.)


            4- Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesini,  işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili ünitesine doğrudan başvurarak vermesi.


            Yukarıda sıralanan şartların hepsini taşıyanlardan;


–     Son üç yıl içinde 600 gün prim ödemiş olanlara  180 gün, (Altı ay)


–     Son üç yıl içinde 900 gün prim ödemiş olanlara  240 gün, (Sekiz ay)


–     Son üç yıl içinde 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, (On ay) 


süre ile işsizlik ödeneği ödenir.


            Alacağınız ödeneğin aylık miktarı ise, sizin son dört aylık (120 günlük) prime esas kazançlarınızın dikkate alınması sonrasında bulunacak aylık ortalama net kazancınızın yüzde ellisi kadardır ama bu rakam hiçbir zaman, asgari ücretin netini (380 YTL) geçemez.


            Bütün ücretleriniz tavandan olduğu halde bu durumda siz ayda 380 YTL. işsizlik ödeneği alırsınız.


 


 


            Avukatın Sağlık Güvencesi


            Ali bey, biz avukatlar topluluk sigortasına tabiyiz. Sonradan getirilen düzenleme ile sağlık sigortasından da ek prim ödeyerek yararlanma hakkı verildi. Ancak bu durumda daha önceki hastalıklar sağlık güvencesi kapsamına alınmadı, tıpkı özel sigortalar gibi. Bu arada eşim SSK’lı, ben eşimin sağlık sigortasından yararlanabilirim diye düşünüyorum. Ki  bir çok meslektaşımın bu şekilde yararlandığını biliyorum. Ancak başvurduğum SSK ile bu konuda sorun yaşıyorum. Bu konuda bilgilerinizi sunarsanız sevinirim. Mine Y.


           


            Hanımefendi, avukatlar serbest meslek sahibi olup (diğer vergi mükellefi serbest meslek sahipleri gibi) Bağ-Kur’lu olmaları gerektiği halde TBMM’nin aldığı kararlar yani 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, istisnasi olarak SSK’nın Topluluk Sigortasına dahil edilmişlerdir. Topluluk Sigortasının ise esasen iki tür uygulaması vardır birincisi uzun vadeli yani emekliliğe yönelik olan yaşlılık-malüllük-ölüm sigortaları olup ikincisi de kısa vadeli olup hastalık ile iş kazası-meslek hastalığı sigorta uygulamasıdır. Avukatlar uzun vadeliye yasal zorunluluk gereğince girmek zorundadırlar, kısa vadeliye ise isterlerse girip prim öderler. Kısa vadeliye de (hastalık sigortası) prim ödemek isteyen avukatın daha önceki hastalıkları sigorta kapsamı dışında kalır diye bir şey olmaz. Sadece, hastalık sigortasına 90 gün prim ödeyinceye kadar kendisi için 120 gün prim ödeyinceye kadar eş ve çocukları için yaptığı masraflar ödenmez. SSK’dan hastalık-sağlık yardımları alma hakkını elde ettikleri andan itibaren yararlanmaya başlarlar. Siz avukat olarak çalışıyor olmanız nedeniyle de eşiniz üzerinden sağlık karnesi ve hizmeti alamamanız da gayet normal.


 


Kısa.. Kısa..Kısa..


 


Edibe Ünal-SSK’da var olan boşlukların ödenebilmesi mümkün değil. Sadece, askerlik yapanlar askerlik sürelerini ve yurtdışında çalışanlar da yurtdışında geçen sürelerini borçlanabilirler.


Susan Yüce- 1970-1974 arasındaki T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliği ve daha sonra 1986 yılında başlayan SSK sigortalığınız toplamında 3600 günü 810 tam yılı) tamamlamak şartıyla bayansanız hemen, erkekseniz 55 yaşında (2007 yılında) SSK’dan emekli olursunuz Bu arada 5000 gününüz varsa yaşı beklemenize gerek yok.


Berkan Erenç-Yeni sosyal güvenlik yasası yürürlüğe girse bile 29 yaşında olan kız kardeşinize T.C. Emekli Sandığı’nca ödenmekte olan yetim aylığı evleninceye veya memur olarak işe girinceye kadar ödenmeye devam edecektir.


Nusret Tezcan-Askerliğinizi ilk sigortalı olduğunuz 1984 yılından önce ifa ettiyseniz borçlanmanızı tavsiye ederim bu durumda başlangıcınız askerlik süresi kadar geriye gelir ve 16.06.1982 olur ve 47 yaşında (23.01.2008) SSK’dan emekli olursunuz. Borçlanma tutarı ise askerliğin her ayı için asgari ücretin yüzde yirmisi (106.20 YTL) kadardır. Siz 23 ay borçlanacağınıza göre 2442.60 YTL. ödeyeceksiniz.