Bugün-Kıdem Tazminatı Yanar mı?-Engellilerden Az Vergi- SSK Sigorta Teftiş

26 Ocak 2006

Kıdem Tazminatımız Yanar mı?


            Biz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde taşeron firma tarafından 7 yıldan bu yana sözleşmeli hasta bakıcı ve temizlik elemanı olmak üzere iki ayrı kategoride çalışmaktayız.


Her yıl düzenli olarak yıl sonları şirket tarafından girdi çıktı yapılıyor. Şimdiye kadar tüm haklarımızın saklı olduğu belirtiliyordu. Ancak en son 23.01.2006 günü yapılmak istenen  tarihli sözleşmede;


1-Personel işverenin hizmet verdiği T.C. sınırları içinde herhangi bir iş yerinde görevlendirilebilir. Personel yeni görev yerine başlamak zorundadır.Aksi taktirde bu sözleşme tek taraflı feshedilecektir gibi maddeler eklendi.


            Sözleşmenin son kısmında haklar adı altında şu ibareyi eklemişler, “PERSONEL BU HİZMET AKDİNİ İMZALADIĞI TARİHTEN DAHA ÖNCE HİZMET AKDİ İLE BAĞLI OLDUĞU,FİRMADAN TÜM YASAL HAK VE ALACAKLARINI İŞVERENDEN TALEP ETMEYECEĞİNİ TAAHHÜT EDER DOĞABİLECEK HAKLARINDAN FERAGAT ETTİĞİNİ PEŞİNEN KABUL EDER.” Çünkü aynı kişiler olduğu halde şirket her yıl isim değiştiriyordu.


Bu bilgilere göre, yukarıda yazılı maddelerin çalışan tarafından kabul edilmemesi halinde şirket tarafından tazminatsız ve ihbarsız her türlü hakkı elinden alınmış olarak işten çıkarılabilir mi? Aksi halde bu sözleşmeyi imzaladığımız takdirde bundan önceki çalışmış olduğumuz yılların tazminat hakkımızı alamaz mıyız? Ali bey, şirket çalışanları adına şimdiden teşekkürlerimizi bildirir cevabınızı en yakın sürede beklediğimizi bildirir saygılar sunarız.İsmi Mahfuz


 


Bu durum sadece sizin değil hemen hemen tüm hastanede şirketlere bağlı olarak çalışanların sorunu ama ne yazık ki bu konuda sadece emeği ile geçinen ve üç-beş ay işsiz kalsa ekonomik dara girecek sizlersiniz. Haklarınıza gelince, size imzalamaları için dayatılan sözleşmede beğenmediğiniz maddeler varsa imzalamak zorunda değilsiniz ve imzalamadığınız için sizi kimse tazminatsız ve ihbarsız işten atamaz. Ancak, tazminatlarınızı ve ihbarınızı ayrıca diğer haklarınızı (izin ücret gibi) vererek işten çıkartabilir. Bu durumda da işterseniz iş mahkemesinde işe iade davası açıp tekrar işe kanun gücüyle de girebilirsiniz. Türkiye çapında nakle (tayine) rıza gösterme işi de, bir nevi tazminatsız işten çıkarma gibidir zira size tazminat vermek istemeyen işveren, gitmeyeceğinizi veya gidemeyeceğinizi bildiği yere tayin ettim deyip tazminat vermemeye şimdiden kılıf uydurma işidir. Sizlere tavsiyem durumu bana yazdığınız gibi Çalışma Bakanımız Murat Başesgioğlu’na da posta veya e-posta yoluyla bildirin ayrıca Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne dilekçe gönderin.


Kutu… Kutu… Kutu… Kutu… Kutu… Kutu…


 


Engellilerden Az Vergi


            193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince ücretli olarak çalışan engellilerin ücretlerinin bir kısmında gelir vergisi alınmamakta ve vergi alınmayacak bu tutarlar da Bakanlar Kurulunca belli edilmektedir.


            Kanuni tabiri ile sakatlık indirimi tutarları, Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlendi.


            19.12.2005 tarihli ve 2005/9826 sayılı kararnamenin ekine göre;


            Çalışma gücünün  %80’ini kaybetmiş birinci derece sakatlar için 440 YTL olan indirim 530 YTL,


Çalışma gücünün % 60’ını kaybetmiş ikinci derece sakatlar için 220 YTL olan indirim 265 YTL,


Çalışma gücünün % 40’ını kaybetmiş üçüncü derece sakatlar için 110 YTL olan indirim 133 YTL olarak tespit edildi.


 


Kutu… Kutu… Kutu… Kutu… Kutu… Kutu…


 


SSK Sigorta Teftiş


Halen TBMM’de Başkanlığını Mehmet Zekai ÖZCAN’ın yaptığı Plan Bütçe Alt Komisyonunda görüşmeleri devam eden, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ile tüm SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı müfettişleri tek çatı altında toplanırken, SSK Sigorta Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığı da el değiştirdi. Sigorta Başmüfettişi Bekir Hançer, başkanlığı Özge Songül’den devraldı. Bu arada yardımcılıklarına da Halil Şeref Çadırcı, Yüksel Hancıoğlu ve İsmail Aygar getirildi. Hepsine yeni görevlerinde başarılar diler, kayıtdışı istihdamı azaltmada başarılar dileriz.


 


 


Kısa… Kısa…Kısa…Kısa…Kısa…Kısa…


Murat Nalbant-1987 de meslek lisesi öğrencisi iken başlayan staj süresi sigortanız emeklilik için başlangıç sayılmaz. Daha sonra ilk normal işe başlama tarihiniz olan 01.12.1989 sosyal güvenlik başlangıcınız olup 52 yaşından ve 01.12.2014 gününden sonra en az 5675 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. Prim gününüz eksik olursa askerlik sürenizi borçlanın.


Selahattin Güney-Askerliğinizi 1986 yılından önce ifa etmişseniz borçlanmanız halinde başlangıcınız 01.08.1984 olacak ve 01.08.2009 günü SSK’dan emekli olursunuz. Denizci (2A veya 3A) olarak SSK’ya en az 3600 gün bildirilmişseniz hemen emekli olursunuz.


Yakup Kedersiz-Bağ-Kura devam ederseniz 9000 gün sayısı ile 55 yaşında Bağ-Kur’dan veya SSK’ya geçerseniz 53 yaşında en az 5600 günle SSK’dan emekli olursunuz.


Ahmet Dülger-Askerliğinizi 1982 den önce ve 20 ay yapmışsanız borçlanmanız halinde başlangıcınız, 01.03.1981 olacak ve bu başlangıçla 01.03.2006 günü SSK’dan emekli olursunuz.


Hanife Karhan-Hollanda’dan emekli müteveffa babanız üzerinden aylık talep edebilmeniz için 18 yaşından küçük olmanız gerekir ama istiyorsanız SSK Başkanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı-Ankara adresine dilekçe gönderin.


Rıdvan Dizem-İzmir Defterdarlığından veya Aliağa Vergi Dairesinden, vergi indirim belgesi alırsanız var olan 4400 günle dilediğiniz zaman emekli olursunuz. Alacağınız emekli aylığı ise 600 YTL kadar olur.


Cemile Damatoğlu-3600 gün sayısı ile 50 yaşında yani 14.03.2011 günü SSK’dan emekli olabileceğiniz gibi 5000 gün sayısı ile yaşa bağlı olmadan 5000 günü tamamladığınız emekli olursunuz.