Bugün-Kızım Sigortalı Olabilir mi?–SSK’dan Yetim Aylığı Alabilirsiniz

6 Temmuz 2006

            Kızım Sigortalı Olabilir mi?


            Verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler sayesinde pek çok konuda fikir sahibi oluyoruz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kızım 1990 ocak doğumlu ve çalışmak istiyor. Çalıştığı kurumda sigortalanabilir mi? Sigortalanma yaşı nedir mümkünse sizden bunu öğrenmek istiyorum. Ümran Aydın


 


            Hanımefendi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 71 inci maddesi gereğince, Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler…”. Madde gereğince kızınız 1990 doğumlu olduğundan işçi olarak çalışabilir. Sigorta olayına gelince 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2007’de yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu gereğince kaç yaşında olursa olsun çalışan herkes sigortalı olmalıdır. Kızınız 2006 yılında işe (sigortası) başlarsa 58 yaşında en az 7000 gün sayısı ile emekli olur. 2007 yılında işe girerse yine 58 yaşında ama 7100 gün sayısı ile emekli olursunuz.


 


 


            SSK’dan Yetim Aylığı Alabilirsiniz


            Eşimden kalan dul aylığını T.C. Emekli Sandığından alıyorum. Babamdan kalan


SSK’dan yetim aylığı alabilir miyim? Elif Ayaz


            Hanımefendi, 5386 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 91’inci madde 06/08/2003-31/12/2005 tarihleri arasında ölen sigortalılardan dolayı, hak sahibi kız çocuklarından tahsis talebinde bulunup, sosyal güvenlik kuruluşlarından kendi çalışmaları dışında gelir ve aylık almaları nedeniyle talebi reddedilenler ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu şartlara sahip olup ilk defa veya yeniden talepte bulunanlara gelir/aylık bağlanmasını öngörmüştür. 31/12/2005 tarihli ve 26040 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5437 sayılı “2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”nun 35’inci maddesinin (k) fıkrasıyla, 31/12/2005 tarihi 31/12/2006 tarihine uzatıldığından, 01/01/2006-31/12/2006 tarihleri arasında ölen sigortalıların kız çocuklarına yukarıda belirtilen şartlarla gelir ve aylık bağlanmaktadır. Velhasıla, kendiniz çalışmadığınız veya kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olmadığınız sürece, kocanızdan dolayı dul aylığı alıyor olsanız bile babanız üzerinden SSK’dan yetim aylığı alabilirsiniz.


 


 


Kısa kısa kısa


Erdinç Çakmak-15.09.1986 başlangıcından önceki 30 günlük SSK bu başlangıcınızı 30 gün öne çeker. Bu durumda göre siz her yıla 3 ay fiili hizmet zammı aldığınızdan normalde 20 tam yıl çalışmak şartıyla 47 yaşından sonra emekli olacaktınız ama 47 yaştan ayrıca aldığınız fiili hizmet zamları da düşüleceğinden bugün itibariyle 42 yaşında emekli olmayı hak kazanmışsınız.


Muhsin Gülmez-44 yaşında (01.01.2008) günü SSK’dan emekli olacaksınız.


Semra Yılmaz-40 yaşında (04.01.2011) en az 5000 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz.


Tuncay Hangül-Vergi indirim belgeniz gelirse,  17 yıllık sigortalılık süresi (ki 01.02.2012 de tamamlanıyor) ve en az 3920 gün sayısı ile emekli olursunuz. Bugünkü rakamlarla en az 486 YTL. emekli aylığı alırsınız.


Ümit Koyuncu-1995 yılında Bağ-Kurunu kapatan Mehmet Koyuncu daha sonra vergi kaydı-şirket ortaklığı sahibi olmamışsa boş geçen süreleri satın alamaz. Hasan Koyuncu ise, 01.11.1983 başlangıcı ile 01.11.2008 günü en az 5150 günle emekli olur. Askerliğini 1983 yılından önce yapmışsa borçlanması halinde emeklilik tarihi askerlik süresi kadar öne çekilir.


Fkrosu- 10.12.1955 doğum tarihi ve 01.10.1989 sigorta başlangıcı ile var olan 3600 gün sayınızla 54 yaşında yani 10.12.2009 günü SSK’dan emekli olursunuz.


Tuncay Ergüven-Bir işverenin yanında çalışan işçi emekli olup tazminatını aldıktan sonra aynı işverenin yanında 506 Sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya başlarsa, kıdem tazminatını aldığı için sıfır kıdemle başlamış kabul edilir. Emekli olarak çalıştığı süre bir yılı aşarsa ve işveren işten çıkarırsa emekli çalıştığı süre içinde ayrıca kıdem tazminatı alabilir.


Kadriye Kaya-Şirket ortaklığınızdan dolayı 04.10.2000 tarihinden yeniden devlet memuru olduğunuz 21.12.2005’e kadar olan sürenizi Bağ-Kura şimdi ödeyebilirsiniz. Yeniden başladığınız memuriyette en az 3,5 yıl ve genel toplamda da en az 7200 gün (20 tam yıl) ile T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz.


İsmet Kap-1979’dan önce memur olarak çalıştığınız 10 aylık sürenin belgeleri mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığında vardır. 1979 yılından sonraki Almanya çalışmalarınızdan 24 yıl 2 ay kadarlık kısmını borçlanıp, kesin dönüş yaparak T.C. Emekli Sandığı’ndan tam aylıkla emekli olabileceğiniz gibi hiç borçlanmadan, kesin dönüş yapmadan 10 aylık memuriyetiniz için yurtdışı kısmi aylığı da alabilirsiniz. Memuriyetini bulamazsanız bu kere 25 yıl SSK’ya borçlanıp, kesin dönüş yaparak SSK’dan emekli olabilirsiniz.