Bugün-Malül Avukatın Çalışması-Prim Affı Hikayeleri-Emeklilikte Bağ-Kur Basamağı

5 Nisan 2006

            Malül Avukatın Çalışması


            Türk Silahlı Kuvvetlerinde avukatlıkla ilgisi olmadan muvazzaf subay iken adi malul olarak emekli edilmiş ve emekli  sandığı kanunu çerçevesinde kendisine bağlanan  adi malül


maaşı ile kamu görevi sona ermiş bir dostum var. Daha sonra başladığı serbest avukatlık mesleğine halen devam ediyor. Serbest avukat olarak çalışması halinde tabi olacağı sosyal güvenlik rejimi nedir? Bahse konu şahıs malulen emeklilik maaşı aldığı için 1136 sayılı avukatlık yasası hükmü gereği topluluk sigortasına girememektedir. 506 sayılı yasa kapsamında emekli maaşı almadığı için 63. madde kapsamında sosyal güvenlik destek primi kesilmesi yada hizmet akdine  bağlı olarak bağımlı çalışan olmadığı ve serbest çalıştığı


için 506/3. madde gereği sosyal güvenlik destek primi kesilmesi mümkün değil. Barolar birliği genelgesi gereği avukatlık, Bağ-Kur yasasına tabi bir iş olarak değerlendirilemeyeceği için de aynı genelge gereği Bağ-Kur Yasasının Geçici 20 maddesi kapsamında sosyal güvenlik destek primi kesilmesi mümkün değil.  Bu şartlar altında, emekli sandığından


malulen emekli olan bir şahsın herhangi bir kuruma prim ödemeksizin serbest avukat olarak çalışabileceği sonucuna  varabilir miyiz ? Hukuki bir boşluktan söz edilebilir mi? Gürkan Durgun


 


            Sayın okurum, serbest avukatlık mesleği aslında vergi mükellefiyetini gerektiren ve bu özelliği gereğince 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken bir iş olmasına karşın, avukatların TBMM’deki etkinliklerine bağlı olarak özel bir düzenleme ile 1136 Sayılı Kanun’la emekli olmayan avukatlar SSK Topluluk sigortasına dahil edilmişlerdir. Ancak, 1136 Sayılı Kanun’un 188 inci maddesinin gereğince emekli oldukları için SSK Topluluk Sigortasına tabi olmayan serbest avukatların bana göre 1479 Sayılı Kanun’un geçici 20 inci maddesi kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekir. Ayrıca yine bana göre Barolar Birliği’nin 2003/111 Sayılı duyurusu ile ilan ettiği yoruma da katılmıyorum, zira Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereğince emekli avukatlar da diğer emekliler gibi sosyal güvenlik destek primi ödemelidir kendilerine bir ayrıcalık tanınamaz.


 


 


            Prim Affı Hikayeleri


            SSK ve Bağ-Kur borçluları için çıkarılan “Prim Affı ve Taksitlendirmesi“nin bu kadar karışık ve karmaşık olmasında TBMM’de bulunan mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin etkisi çok, kendi arkadaşlarına iş çıkardılar diyorlar. Durumu Akparti Kütahya Milletvekili ve yeminli mali müşavir Abdullah Erdem CANTİMUR’a sordum. Diyor ki, alakası yok biz tasarıyı Bakanlar Kurulundan çıkıp TBMM’ye gelince gördük ve tasarı Devlet Bakanlıklarından birinde hazırlanmış, hatta tasarıda var olan 50 bin YTL’lik sınırı kaldırtmak ve borçlular arasında ayrım yapmamak adına bizzat başbakanla konuştum ama sadece 100 bin YTL.’ye çıkartabildik. Ayrıca tasarıdaki taksit faizleri yüzde 5,6,7 gibiydi birer puan düşürülmesi için önerge verdim ve genel kurulda kabul edildi. En önemlisi de Tarım Bağ-Kur’lular taksitlerini veya primlerini aksattıklarında doğrudan gelir desteği ile teşviklerlerden olacaklardı bunun da kaldırılması için önerge verdim ve kaldırıldı.


 


 


            Emeklilikte Bağ-Kur Basamağı


            Ali bey, 15.12.1960 doğumluyum ve 20.04.1982 tarihinde Bağ-Kur girişim var 29.11.2004 terk ederek, 22 yıl 7 ay 9 gün prim ödeme sürem oldu. 5 Ocak 2005 günü SSK’ya başladım halen ödemeye devam ediyorum. Emekliliğimi Bağ-Kur’dan mı sigortadan mı tercih etmem avantajıma olur? Bağ-Kur’dan çıkışım olduğunda 12. basamaktaydım 2.5 yıl sonra tercihimi Bağ-Kur’dan kullandığımda emeklilik basamağım 13. basamak olur mu?


 


            Sayın okurum, 4447 Sayılı Kanun’la değiştirilmiş olan Bağ-Kur emekli aylığı hesaplama sistemi gereğince, 01.01.2000 tarihinden sonra ödenen primlerinizin rakamsal ortalaması alınacağından ister 12 ister 13 üncü basamak olsun alacağınız emekli aylığını değiştirmeyecektir. Burada önemli olan SSK’lı olduktan sonra ödeyeceğiniz primlerin tutarıdır şayet asgari ücret düzeyinden prim öderseniz rakamsal olarak bu geçerli olacak, yüksek rakamlardan prim öderseniz de yüksek olan rakamlar geçerli olacaktır.


 


Kısa… Kısa…Kısa…Kısa…


Yücel Şendağ-506 Sayılı Kanun’un geçici 20 inci maddesi ile genel uygulaması gereğince, özel banka ve borsalar SSK’nın yapacağı kesintiden daha fazla kesinti yapamaz.


Neziha Küçük-Evlilik nedeniyle işinizden kıdem tazminatı alarak ayrıldıktan sonra başka bir işe başlama isteğiniz hamilelik nedeniyle engellenemez ve doğum paranızı da alırsınız ama eski işvereniniz asıl amacı başka işe geçmek idi bu nedenle evlilik kıdem tazminatımı geri istiyorum diyebilir.


Engin Özenginler-SSK’nın yeni yayınladığı 8-32 Ek Sayılı genelgesi gereğince artık SSK yurtdışı borçlanmalarını kabul ediyor. Bu nedenle günlüğü 3,5 dolardan borçlanmanızı yapabilirsiniz.


Ali Ürgen-T.C. Emekli Sandığı eskiden ücretsiz izine ayrılan memurların borçlanmalarını işe başlamalarından itibaren 6 ay içinde yapmalarını istiyordu ama kanun artık değişti eski aylıksız izin süreleri memuriyet devam ederken ne zaman istenirse borçlanılır. Ancak, sizin eşiniz emekli olduğundan borçlanamaz, borçlansa da işe yaramaz.


Ali İncedağ-Askerlik borçlanması dahil Bağ-Kur’da en az 25 tam yıl ile 47 yaşında (02.03.2010) emekli olursunuz. 25 yılı tamamladıktan vergi kaydınızı kapattıktan sonra sağlık primi ile isteğe bağlı Bağ-Kura geçebilirsiniz.


Handan Özçağ-Gereksiz alınan yetim aylıklarının iadesinde ana para ile gecikme zam ve faizi birbirinden ayrılamaz.


Aynur Bulut-3600 gün sayısı ile 58 yaşını tamamladığınız gün SSK’dan emekli olursunuz.


İbrahim Karaman-5000 gün sayısı ile 23.05.1979 dan önce işe girdiyseniz 44 sonra ise 45 yaşında emekli olursunuz.


 


 


 


 


 


 


 T. C.


  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI


                       Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü  Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı


 


 SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.11.00 / XI-031-234548                                         A N K A R A


KONU : Yurtdışı Hizmet Borçlanması                                                      29.03.2006


 


 


GENELGE


8 – 32  EK


 


            Bilindiği üzere ; Anayasa Mahkemesi 08.05.1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun” un 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ; “ …Yurda kesin dönüş yapanlar, kesin dönüş…” sözcüklerinin Anayasa’ ya aykırı olduğuna karar vermiş ve gerekçeli karar 25 Nisan 2003 tarihli 25089 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.


 


            Anayasa Mahkemesinin anılan kararı doğrultusunda 3201 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve 06.08.2003 tarihli, 25191 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 56 ncı maddesi olarak yürürlüğe girmiştir.


 


Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında yurda kesin dönüş yaptıkları halde iki yıl içerisinde yurtdışı hizmet borçlanması ile ilgili yazılı istekte bulunmayanların da yurtdışı hizmetlerini borçlanabileceklerine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden;


 


25.04.2001 (dahil) tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıkları halde, iki yıllık süre içerisinde yurtdışı hizmet borçlanması müracaatında bulunmayan sigortalıların,


 


05.08.2001 (dahil) tarihinden önce ölenlerin hak sahiplerinin,


 


Yurtdışı hizmet borçlanması taleplerinin kabul edilmeyeceği 19.08.2003 tarih,  8-17 Ek sayılı Genelgenin “4-Başvuru Süresi” ile ilgili bölümünde talimatlandırılmış idi.


 


Ancak, bu konuda açılan davaların Kurumumuz aleyhine sonuçlanması, yargılama masrafları ve dava sayısı ile davaların takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönde zarara uğrattığı hususları, Teftiş Kurulu Başkanlığının İnceleme Raporu, borçlanma yapabilmek için süre şartının aranmasının Kurumumuz ile vatandaşlarımız arasında sürekli ihtilaf konusu olduğu göz önünde bulundurulduğunda Kurumumuz uygulamasının değiştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzca alınan 15.03.2006 tarih XI-101 sayılı kararda ;


 


22.05.1985 tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıkları halde 22.05.1987 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmediklerinden borçlanma talepleri kabul edilmeyenlerin,


 


22.05.1985 tarihinden sonra yurda kesin dönüş yaptıkları halde iki yıllık müracaat süresi içerisinde başvuruda bulunmadıklarından borçlanma talepleri reddedilenlerin,


 


22.05.1985 tarihinden sonra yurda kesin dönüş yapan ve iki yıllık müracaat süresi  içerisinde borçlanma isteğinde bulunmayan sigortalıların hak sahiplerinin,


 


Yurtdışı hizmet borçlanması yapıp borcunu ödemeden ölen sigortalıların ölüm tarihinden itibaren iki yıl içerisinde müracaat etmeyen hak sahiplerinin,


 


 


Mithatpaşa  Cad.  No : 7  06437  Sıhhiye – ANKARA


Telefon :           (+ 90 312) 431 22 73  Faks (+ 90 312) 435 32 14


S.S.K. Web sayfası :  http://www.ssk.gov.tr,  e-posta : yurtdisi @ ssk. gov. tr


 


 


 


 


 


Kurum aleyhine açılan davalardan Kurumumuz lehine sonuçlananlar ile yargı süreci halen devam edenlerin,


 


Yeniden yazılı olarak borçlanma talebinde bulunmaları halinde, borçlanma taleplerinin kabul edilmesi,


 


            Anayasa Mahkemesinin gerekçeli Kararının yayımlandığı 25.04.2003 tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıklarını beyan ettikleri halde yurda kesin dönüş yapmadıklarının tespit edilmesi sonucunda borçlanmaları iptal edilenlerin yeniden yazılı olarak başvurmaları halinde borçlanmalarının geçerli sayılması, bunlardan yurda kesin dönüş yapmış olanlardan aylık bağlanması için başvuruda bulunacaklardan aylık bağlanmasına hak kazananların aylıklarının bağlanması,


 


uygun görülmüştür.


 


            Bundan böyle yurtdışında çalışmış ve çalışmakta olanlar ile bunların hak sahipleri, yurtdışında iken ya da yurda döndükten sonra 8-17 Ek sayılı Genelgenin 3.maddesinde belirtilen durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna yeniden yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabileceklerdir.


 


Yurtdışı hizmet borçlanmaları ile ilgili 19.08.2003 tarih, 8-17 Ek sayılı Genelgenin “4-Başvuru süresi” başlıklı bölümü ile işlerliği kalmayan 31.05.2004 tarih, 8-19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


 


 


            Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.


 


 


 


 


 


 


                                                  İbrahim ULAŞ                                 Dr. Özkan DALBAY


                                               Genel Müdür Yrd.                                    Genel Müdür V.                                                                                                                              Kurum Başkanı V.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DAĞITIM       :


Gereği              :                                                                      Bilgi                             :


– Başkanlığa Bağlı Merkez Ünitelerine                         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına


– Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü                                 


  Merkez ve Taşra Teşkilatına