Bugün-Malülen Emekliler Çalışabilir mi?-Kardeşim Vefat Etti…

1 Nisan 2006

            Malülen Emekliler Çalışabilir mi?


            Devlet memur iken malülen emekli edildim ama hayat şartları, hastalık dinlemiyor, acaba sigortalı bir kurumda sözleşmeli olarak çalışabilir miyim? Ahmet Y.


 


            Ahmet bey, SSK’dan malülen emekli olanlar hem malüllük aylığı alıp hem de SSK’lı olarak çalışamazlar ama siz devlet memuru iken malül olup T.C. Emekli Sandığından malül aylığı alıyor olmanız nedeniyle SSK’lı olarak özel sektörde çalışabilirsiniz. 506 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi gereğince, “C) Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışanların 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden 63 üncü madde hükmüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir.


            Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz ve 24/05/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 12 nci madde hükümleri uygulanır.


            Bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar Kurumdan yazılı talepte bulunurlarsa, bunlar hakkında talep tarihini takip eden aybaşından itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır.”


            Yukarıdaki madde metninden de görüleceği üzere,  T.C. Emekli Sandığı’ndan malüllük aylığı alırken SSK’ya sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek özel sektöre ait bir işyerinde çalışabilirsiniz. Siz belirtmemişsiniz T.C. Emekli Sandığı’ndan görev malülü olarak emekli olduysanız her ay SGDP ödemenin yanında ayrıca normal primlerinizi de ödeyerek bir de SSK’dan emekli olma hakkınız da var. Üstelik malül olmanız nedeniyle 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz.


 


            Kardeşim Vefat Etti


            1962 doğumlu kardeşimi 4 Mart 2006 günü trafik kazası sonucu kaybettik. Bu güne kadar  Belediyede çalışmaktaydı. Daha önceki yıllarda 20 ay esnaf Bağ-Kur’u ödedi bununla beraber 9 yıl 1 ay sigortası çıktı.19 yaşında kız ve 20 yaşında erkek çocuğu var ikisi de lise mezunu ve bekar. Kardeşim ayrıca askerliğe elverişli değildi raporu var. Bunun bir faydası olur mu geride kalan eş ve çocuklarına aylık bağlanabilir mi? Aylık bağlanamaz ise ne yapılabilir? Gürsel Dağdevir


 


            Gürsel bey, yazmamışsınız ama kardeşinizin 9 yıldan fazla sosyal güvenlik süresi olduğu halde geride kalan dul ve yetimlerine aylık bağlanıp bağlanmayacağını sorduğunuza göre demek ki kardeşiniz Belediyede memur olarak T.C. Emekli Sandığı’na bağlı olmalı. Çünkü ölüm anında SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olsaydı 5 yıllık sigortalılık süresi ile geride kalan eş ve çocuklarına dul/yetim aylığı bağlanırdı. 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince ise 10 tam yıl prim/kesenek ödemeden vefat edenlerin geride kalan eş ve çocuklarına dul/yetim aylığı verilmemekte sadece ödenen prim/kesenekler toptan ödeme adı altında geri verilmektedir. Ancak, kardeşinizin 5 yıldan fazla süresi olduğundan 5434’ün ek 13 üncü maddesi gereğince, “ Fiili hizmet süresi 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremiyecek  


derecede malül ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 68 inci maddedeki esaslara göre dul ve yetim aylığı bağlanır.                


            Ancak, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarda malüllük şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim durumları da gözönüne alınarak, yukarıdaki yaşları doldurdukları tarihi takibeden aybaşından itibaren kesilir. Şu kadar ki, bunlardan aylıklarının kesilmesi gereken tarihlerde başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malül ve muhtaç bulunanların  aylıklarının ödenmesine devam olunur. “                                         


                                                                              


 


Kısa… Kısa…Kısa…Kısa…Kısa…


İsmail Atmışdörtoğlu-Bağ-Kur’dan 25 tam yılı tamamlamak emekli olacağınızdan askerliği borçlanarak bir an önce 25 yılı tamamlamanızı tavsiye ederim. Borcunuzda yaklaşık %20 kadar indirim olur.


Naci Coşkun-Bağ-Kura devam ederseniz borçlanırsanız askerlik süresi ve SSK prim ödeme günleri dahil en az 5400 gün (15 tam yıl) ile 57 yaşında (28.07.2011) emekli olursunuz.


Kemal Baki-SSK’dan emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek 8 yıldır çalıştıktan sonra emekli aylığınızı kestirip normal çalışmaya başladığınızdan, yeniden emekli olmak istediğinizde bu işyerindeki bütün çalışma süreleriniz (8 yıl) üzerinden kıdem tazminatı alırsınız.


Hasan Çoban-20.01.1984 Bağ-Kur başlangıcınızla arada çalıştığınız SSK günleriniz geçerli değildir ama SSK’ya ödediğiniz primler 5458 Sayılı Kanun gereğince Bağ-Kura borçlarınıza mahsup edilir. SSK ve Bağ-Kur toplamında 25 tam yıl (9000 gününüz ) olursa hemen 5400 günden fazla gününüz olursa bu kere 56 veya 57 yaşında Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. Borç durumunuzu netleştirmek için Bağ-Kura müracaat edin.


Zehni Üç-Yapacağınız tek şey iş mahkemesinde dava açmaktır zira yaş tashihini sigortalı olmadan önce yapmışsınız ama kesinleştirmesini 2004 yılında yaptırdığınızdan SSK bir şey yapamaz.