Bugün-Memur ve Emeklilerinde Tedavi Usulü Değişti-118 Telekom Tuzağı

10 Mayıs 2006

            Memur ve Emeklilerinde Tedavi Usulü Değişti


            29/04/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanana 6 Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği gereğince kamu görevlilerinin muayene ve tedavi usulleri değiştirildi. Gereksiz masraflar azaltıldı, özellikler memurlar bir hastaneye gitmek için önce sağlık ocağına gidip sevk alıyor ve 16 YTL muayene ücreti devletin cebinden çıktıktan sonra ardından sevk edildiği hastanede muayene için bir 16 YTL daha bütçeden ödeniyordu. Yeni durumda memurlarsa sevksiz ve sağlık ocaklarına uğramadan doğrudan hastanelere gidebilecekler.


            Tebliğe göre;


            –Tedavi Basamakları


            *Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ile sağlık merkezlerini ifade eder ve aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetlerinin bedeli kurumlarca karşılanmayacak ve ücretsiz olacaktır.


            *Birinci basamak özel sağlık kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikleri,


            *İkinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet hastaneleri (bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri dahil), özel dal hastaneleri, ilçe/belde gün hastanelerini,


            *İkinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerini,


            *Üçüncü basamak sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastaneleri (bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri dahil), özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerini,


            ifade eder.


           


            –Sevk İşlemleri Artık Yok


            *Aile Hekimi Varsa


            5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, öncelikle aile hekimine başvurulması, aile hekimince lüzum görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına aile hekimince sevkin yapılması esastır. (Şu an Düzce’de var)


 


            *Aile Hekimi Yoksa


            Aile hekimliği uygulaması bulunmayan illerde, aktif çalışanlar, kurumu tarafından yeterli sayıda nüshalı hasta muayene istek formu ile var ise kurum tabibine gönderilecek, kurum tabibinin gerekli görmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk edilebilecektir.


            Kurum tabibi bulunmadığı takdirde aktif çalışanlar, kurumu tarafından düzenlenen muayene istek formu ile belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşuna doğrudan başvurabilirler. Kurum hekimliği veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşundan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde hastane ve hekim adı belirtilmez.


            Aktif çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine veya belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvurabilirler.


 


            Memur Emeklileri Serbest


            Emekliler ve bunların bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri, geçerli sağlık karneleri ile birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvurabilirler.


            Mühür ve İmza Kalkıyor


            Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evrakının hastalara verilen suretlerine (tek hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakı hariç) muayene ve tedavi işlemlerinin tamamlanması sonrasında, kurum başhekiminin onayı ve mühür tasdik işlemi yapılmayacaktır.


 


 


           


            Telekom’dan 118 Tuzağı


 


            Songül Durak göndermiş, diyorki;


            İlk önce inanamamıştım, sonra Telekom web sayfasından baktım gerçekten doğru olduğunu görünce hayret ettim.


            Telekom tarifelerine göre;


            110, 112, 121, 122, 123, 124, 126, 154, 155, 156, 158 numaraları aramak ücretsiz,


            113, 153, 163, 166, 169, 174, 175, 176, 179, 180,181’i ararsanız 60 saniyede atacak bir kontur için 72.000 TL/Dak.


            185, 186, 187, 188,! 189, 114, 117, 119, 130, 170, 171, 172, 173, 178, 182, 183, 184’ü ararsanız 15 saniyede atacak bir kontur için 288.000- TL/Dak.


            Şimdi sıkı durun!


            118’i ararsanız 8 saniyede bir atacak kontur için tam 540,000 TL/Dak. ve 133’ü ararsanız 3.6 saniyede atacak bir kontur için 1.200.000 TL/Dak.           


            Dikkat ederseniz bilinmeyen numaraları aradığınızda dakikalarca bekletirler. Sürekli olarak banttan “hatlarımız dolu bekleyin” talimatı verirler.
            Bu yazıdan sonra hala bilinmeyen numaraları aramak istiyorsanız, cebinize dikkat edin ve bilinmeyen numaralar için www.ttrehber.gov.tr’yi kullanın.


 


Kısa kısa kısa kısa


 


Himiye Aktaş-1971-1978 yılları arasındaki Almanya çalışmalarınızı isterseniz SSK’ya borçlanabilirsiniz ve bu 7 yıla ilaveten 3 yıl daha prim ödeyip 3600 gün sayısı ile SSK’dan yaşlılıktan emekli olabilirsiniz. Yaşınızı yazsaydınız emekli olacağınız tarihi tam verebilirdim.


Ruhi Yüksek- Sadece çıraklığınızın devamı süresince hastalanmanız veya işkazası geçirmenize karşı yapılan bir sigorta türü olan 1991 yılında çıraklık okulunda başlayan SSK’nız emekliliğe sayılmaz ve bir işinize de yaramaz.


Dudu Öztan-01.04.2994 günü başlayan ve  var olan 3800 gün sayınız ile bundan sonra prim ödemenize gerek kalmadan 15 yıllık sigortalılık sürenizi tamamlayacağınız 01.04.2009 günü SSK’dan emekli olursunuz. Daha önce olmaz.


Adnan Ünlü-1997 yılında başladığınız memuriyetten önceki 6 aylık Bağ-Kur sigortalılığı nedeniyle memuriyetten 6 aylık Bağ-Kur dahil en az 9000 gün (25 tam yıl) ile 56 yaşından sonra emekli olursunuz. Yeni yasa sizi etkilemez.