Bugün-MEMURİYETTE İNTİBAK-YANLIŞ SİCİLE GİDEN HİZMET-SAHTE FİŞ, İŞİNİZDEN EDEBİLİR

16 Ocak 2006

MEMURİYETTE İNTİBAK
Van Adliyesinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında zabıt katibi olarak görev yapmaktayım.
1985 yılında Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışma hayatını sürdüren kuruluş olan Van 2. Noterliğinde SSK’lı (İşçi statüsünde) olarak çalışma hayatına başladım. 1988 yılında askere gittim. Askerlik dönüşü KİT kuruluşlarında olan Van Çimento Sanayi T.A.Ş. şirketinde yine SSK’lı (İşçi Statüsünde) olarak 1997 yılı sonuna kadar çalışmaya başladım. 1997 yılı sonunda sınavla Van Adliyesi’nde zabıt katibi olarak çalışmaya başladım ve halen bu görevi sürdürmekteyim. Memuriyetten evvelki SSK’lı hizmetlerimi şimdiki memuriyet hizmetimle birleştirdim. Bu SSK’lı hizmetlerim Emekli Sandığı’nca emeklilik hizmetlerine sayıldı. Ancak; benim size sormak istediğim sorum şudur. İşçilikte geçen SSK’lı hizmetlerimi şimdi almakta olduğumu maaş derece ve kadememe saydırabilir miyim?

Veysel Adıyan

Beyefendi, özel sektörde veya kamu sektöründe iken işçi statüsüyle geçen hizmetlerden hangilerinin, ne oranda devlet memurunun derece ve kademesini artıracağı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ıncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün ( C) bendinde belirtilmiştir. Ancak, belirtilen bentte sayılanlar arasında sizin çalıştığınız genel idare hizmetleri yoktur. Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri ile Basın Çalışanları, Öğretmenler vardır. Bu nedenle, SSK’lı olarak geçen süreleriniz sadece emekliliğe esas derece ve kademenizi artırır ama aylığınıza esas derece ve kademenizi artırmaz.


YANLIŞ SİCİLE GİDEN HİZMET
1970 yılında sigortalı işe başladım ve başladığımda SSK sicil numaram 7601957’dır.
Daha sonra iş değişikliği sebebiyle 7601957 olan numaram değişiklik esnasında yanlışlıkla 7601958 olarak kaydedilmiş ve bu zamana kadar gelmiştir. Benim bu konuyla ilgili 2 tane sorunum var. İlki 7601958 nolu sicil numarasının üzerine ödemiş olduğum primlerin doğru numara olan 7601957 sicile aktarılması için ne yapmalıyım? İkinci olarak, 7601958 sicil numarasına 1997 yılında beş ay isteğe bağlı prim ödemesi yaptım, isteğe bağlı ödediğim 5 aylık sürenin de doğru numaraya aktarılması için ne yapmam gerekiyor?

Ayşe Korkut

Hanımefendi, yanlış sicile giden hizmetleriniz için eğer alabilirseniz çalıştığınız işyerinden alacağınız bir yazılı açıklama ile bağlı olduğunuz sigorta müdürlüğüne dilekçe gönderebileceğiniz gibi SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığı Sıhhiye- Ankara adresine de dilekçe gönderebilirsiniz. İsteğe bağlı ödemeler konusunda ise ayrıntılı bir dilekçeyi ekinde yanlış ödeme yaptığınız makbuzlarla birlikte bağlı olduğunuz sigorta müdürlüğüne vermeniz gerekiyor.

 
SAHTE FİŞ, İŞİNİZDEN EDEBİLİR
Yine ocak ayındayız ve ücretliler bir önceki yıla ait gıda, kira, sağlık, eğitim, giyim harcamalarını gösteren fişleri doldurup işverenlere veriyorlar.
Ancak bu iş sadece vergi mevzuatını ilgilendirmiyor. Ücretliler, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaları halinde, işverenlerin bu belgelere dayanarak eksik ödedikleri gelir vergisi için adlarına vergi mevzuatı yönünden ceza ve yaptırımlar uygulanacağı gibi ayrıca, cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapılacaktır. Suçların sabit olması halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmayla karşı karşıya da kalabileceklerdir.

İş bununla da bitmeyecek olup olayın bir iş hukukunu ilgilendiren yönü de vardır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun, “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25’inci maddesinin,

“Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:” başlıklı II’nci bendinin, (e) fıkrası (e- İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması) uyarınca işveren işçiyi tazminatsız ve bildirimsiz olarak işten de atabilir.


KISA…KISA…KISA…
– Ömer Mutlu-Anneniz Ayşe Dinç, 1966- 1976 arasındaki Almanya’da geçen 6 yıllık çalışma sürenizi SSK’ya borçlanmak için dilekçe vereceksiniz, SSK reddettiğinde de iş mahkemesinde dava açacaksınız.
Bu arada SSK’lı bir işe girip SSK’ya prim ödemeye de başlamanızı tavsiye ederim.

– Seyfettin Çavdarlı-Askerlik sürenizi yazmamışsınız ama 20 ay ise 01.09.1983 olan başlangıcınız 01.01.1982 olmuş olup bu başlangıca göre SSK’dan 01.01.2007 günü en az 5075 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. Tabi son 2520 günlük prim ödemelerinizde en çok SSK’ya prim ödemiş olmanız şartıyla.

– Metin Kara-Askerlik borçlanması yaptıysanız/ yaparsanız başlangıcınız 20 ay geriye gider ve 23.05.1982 olur. Bu başlangıç ile 23.05.2007 günü emekli olacağınız gibi kamu kurumu işçisi olduğunuzdan ödediğiniz askerlik süresi kıdem tazminatına esas hizmetinize de eklenir.

– Levent Uslu-Anneniz, 10.01.1986 başlangıcı ile en az 5075 gün sayısı ile 10.01.2006 günü emekli olur var olan 4800 günle 2006 değil ama 54 yaşında (12.10.2009) günü emekli olabilir. Her iki durumda da alacağı emekli aylığı değişmez ama emekli olacağı tarih değişir.

– Nilgün Metin-Var olan 3600 gün sayısı ile 54 yaşında yani 08.08.2010 günü emekli olursunuz.

– Veli Bacak-Arabistan’da geçen çalışmalarınız için Bağ-Kur’a müracaat edin, reddederlerse İş Mahkemesi’nde dava açın.

– Murat Arslan-Bağ-Kur’a devam ederseniz toplam 9000 gün ile 52 yaşında emekli olursunuz. Bağ-Kur’dan ayrılıp SSK’ya geçerseniz toplam 5075 gün sayısı ile 46 yaşında SSK’dan emekli olursunuz. Bu arada Bağ- Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemeniz de şart.