Bugün-Ne Zaman SSK’ya Geçeyim?–Memuriyetten Önceki SSK Günleri–Emekli Mali Müşavir

26 Haziran 2006

            Ne Zaman SSK’ya Geçeyim?


            Ali bey, bilgilerime göre nereye prim ödememin daha avantajlı olduğunu sizden öğrenmek istiyorum. Gerekirse işyerimi eşimin üzerine geçirebilirim hatta kapatabilirim, hangi yolu takip etmeliyim? 24.02.1964 doğumluyum, 26.03.1985 işe başlangıç tarihim ve 4505 günüm var. Ayrıca 1985 de gittiğim askerliğim 18 aydır. 06.10.2003 tarihinde iş yeri açtım esnaf-sanatkarlar odasına üye, vergi mükellefiyim ve şu anda devam ediyor ama Bağ-Kur kayıdı yaptırmadım. Bu şartlar altında ne zaman hangi kurumdan emekli olabilirim. SSK ve Bağ-Kur emeklilik şartları arasında fark var mı? İsmi Mahfuz


           


Bilindiği üzere, sosyal güvenlik reformu ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatılmış hepsinin yerine 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Sosyal Güvenlik Kanunları da 5510 Sayılı “Sosyal “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u” ile birleştirilmiştir.


Bugüne kadar SSK’da mı kalayım, Bağ-Kur’a mı geçeyim veya Bağ-Kur’dan SSK’ya geçersem daha erken mi emekli olurum şeklinde sorusu olacak olanlar için ise çok önemli bir değişiklik yok ve yine son yedi yıllık çalışmalarında en çok hangi çalışma çeşidine göre çalıştığına dikkat edilecektir ancak SSK’lı, Bağ-Kur’lu isimleri ortadan kaldırılmış yerine,


Eski SSK’lıların adı 4/a’ya göre çalışanlar,


Eski Bağ-Kur’luların adı 4/b’ye göre çalışanlar,


Eski Emekli Sandığı mensuplarının adı 4/c’ye göre çalışanlar olmuş olup, kimin ne zaman ve hangi şartlarla emekli olacağı eskiden olduğu gibi son yedi yıllık (2520 günlük) çalışmalarında en çok hangi çeşide göre çalıştığına bakılarak karar verilecektir.


SSK’lı yani yeni adıyla 4/a’lıların, Bağ-Kur’lu yani 4/b’lilerin, ve T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin- 4/C’lilerin emeklilik şartları ve yaşları farklı farklıdır yeni kanunun yürürlüğe gireceği 01.01.2007 gününden sonra emekli edileceklerin hangi eski kurumun (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) şartlarına tabi olacakları çalışma şekillerine göre belirlenecek olup durum 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesine göre son yedi yıllık prim ödemelerinde hangi Kuruma prim ödenmişse o kurum şartlarıyla emekli edileceklerdir.


            Siz, 26.03.1985 tarihi başlangıcı ile normalde 48 yaşında (24.02.2012) en az 5225 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. 24.02.2012 gününden önceki son yedi yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemelerinizde (boş geçen süreler sayılmaz) en çok işçi olarak şimdiki SSK’ya (2007 den sonra SGK’ya) prim ödemiş olmak şartıyla bunun için ya 06.10.2003 de başlayan Bağ-Kur’dan 3,5 yılı tamamlamadan (05.04.2007 gününden önce) Bağ-Kurdan (vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığınızdan) ayrılmanız gerekir veya Bağ-Kur’da 3,5 yılı tamamlarsanız bu kere Bağ-Kuru kapatıp SSK’ya işçi olarak 3,5 yıl prim ödemeniz gerekir… Bu arada askere gidiş tarihinizi 1985 yazmışsınız ama sigortalı olmadan önce mi yoksa olduktan sonra mı askere gittiğinizi yazmamışsınız ben sigortalı olduktan sonra askere gittiğinizi varsayarak cevapladım.


 


 


            Memuriyetten Önceki SSK Günleri


            01.01.1997 tarihinde SSK girişim ve toplam 615 gün sigortalıyım. 14.01.1999 tarihinde kamuda memur olarak çalışmaya başladım. Hizmet birleştirme yapmak istiyorum. Derece kadememde bir değişiklik olur mu? Şu an 4/1’iyim. Ayrıca, birleştirme yapsam maaşımda bir değişiklik olur mu?  


 


            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/C bendine göre memur olunmadan önceki SSK günleri sizin gibi Genel İdari Hizmetler kadrolarında çalışanlar için memuriyet derece ve kademesinden sayılmaz. Yani şu an aldığınız aylığa esas derece ve kademeniz artmaz. Aynı madde gereğince, memuriyetten önceki SSK günleri ile Bağ-Kur süreleri sağlık personeli (doktor vs), teknik personel (mühendis), avukat gibi kadrolarda çalışanlar için 2/3 oranında memuriyet derece/kademesinden sayılır. 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince ise emekli keseneğinize esas derece ve kademeniz artar. Sonuç olarak alacağınız aylık da artış değil emekli keseneği arttığı için düşme meydana gelir. Sizin gibi genel idari hizmetler kadrosunda olanlar için SSK günleri sadece daha erken emekli olmanızı sağlar.


 


            Emekli Mali Müşavir


            Sayın Ali TEZEL gittiğiniz her gazete yeni gazetemiz oluyor ve bundan şikayetçi de değilim, sizin okuyucunuz olmamdan çok memnunum. Fakat nereye gittiğinizden geç haberimiz oluyor. Size bir sorum var. SSK’dan emekli olan bir kişi büro açıp S.M.Mali Müşavirlik yaptığında sosyal güvenlik destek primi öder mi? Ya da başka ne gibi pirim öder? Emekli maaşı kesilir mi? Mehmet Emir


            Mehmet bey, SSK’dan emekli olan birisi vergi mükelliyeti kurar ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odasına kayıtlı olursa 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun ek 20 inci maddesi gereğince Bağ-Kur’a şu an ayda 63 YTL. sosyal güvenlik destek primi ödemek zorundadır.


 


Kısa Kısa Kısa


Kürşat Dağ-1993 SSK başlangıcı ile  54 yaşında en az 5675 günle emekli olursunuz. Kalan günleri peşin ödeme imkanı yok ama peşin ödeyip gün sayısını tamamlasanız dahi 54 yaşından önce emekli olamazsınız.


Ayşe Şimşek-Var olan 3370 günü 23.05.2008 tarihinden önce 3600 güne tamamlarsanız 54 yaşında emekli olursunuz veya prim ödemeye devam edip 5000 güne çıkarırsanız yaşa bağlı olmadan emekli olursunuz.