Bugün-Pembe Kartı Olan Eski Vatandaşlar-65 Yaş Aylığı ve Emeklilik

9 Haziran 2006

           


            Pembe Kartı Olan Eski Vatandaşlar


            Ben 1962 doğumluyum, 1979 yılında üç aylık bir SSK’lılık döneminden sonra Almanya’ya gittim ve 1980 yılından beri sürekli olarak çalışmaktayım. Türkiye’de askerliğimi bedelli olarak yaptım. 2001 yılından itibaren Alman kimliği aldım ve Türkiye’den de Pembe Kartım var. Şimdi ise ben yurtdışı borçlanma hakkından yararlanmak istiyorum.


1) Alman kimliğiyle borçlanabilir miyim veya pembe kartımla olur mu?


2)Türk vatandaşı olduğum yılları borçlanabilir miyim? Borçlanmak için de önce Türk vatandaşlığına geçmem mi gerekiyor? Yusuf Eroğlu


 


            Türk vatandaşlığını bırakıp başka ülke vatandaşlığına geçen kardeşlerimizin yabancı muamelesi görmemeleri için çıkarılmış olan Pembe Kart’ın dayanağı 06.07.2004 günü Resmi Gazetede yayınlanan, “Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  5203 Sayılı Kanun”dur. Bu Kanun gereğince, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


            “Madde 29 – Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Kanunun 33 ve 35 inci madde hükümleri saklıdır.”


            Öte yandan 3201 Sayılı Yurtdışı Hizmetlerinin Borçlanılması ile ilgili Kanun ise borçlanmayı yapma anında T.C. Vatandaşı olmayı öngörmektedir. Her iki Kanun’un birlikte yorumlanmasından ben de tüm sosyal güvenlik kurumları (SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı) gibi vatandaş olmadığınız sürece yurtdışı borçlanması yapamayacağınız düşüncesindeyim. Kurumlarda Pembe Kartı olanların yurtdışı borçlanmalarını vatandaş olmadıkları gerekçesiyle reddetmektedir. Bu durumda Pembe Kartın (T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alanlar hariç) sosyal güvenlik hakları bakımında bir işe yaramadığı ortadadır. Şu anki halde yurtdışı borçlanması yapabilmek için önce vatandaşlığa geri dönmeniz borçlanmayı yapıp ödedikten sonra tekrar Alman vatandaşlığına geçmenizi öneririm.


 


            65 Yaş Aylığı ve Emeklilik


            Babaannem 85 yaşında, T.C. Emekli Sandığı’ndan, yaşlılık maaşı alıyordu (2022 sayılı kanundan dolayı) ama SSK’lı olan oğlunun vefatından sonra SSK kendisine ölüm aylığı bağladı. Şu anda 2022 Sayılı Kanundan gelen yaşlılık maaşının kesildiğini söylediler, neye göre kestiler bilmiyorum daha sosyal güvenlik yasası yürürlüğe girmedi. Bu durumda ne  olur, biz yaklaşık 1,5 yıldır çift maaş alıyoruz bundan dolayı ceza gelir mi? İsmi Mahfuz


            Bundan dolayı ceza gelmez ama 1,5 yıldır T.C. Emekli Sandığı’ndan aldığınız 2022 Sayılı Kanundan gelen aylığı sizden daha doğrusu babaannenizden faizi ile birlikte geri isterler. Zira, 2022 Sayılı Kanundan dolayı 65 yaşından büyük olanların aylık alabilmeleri için mal-mülkü olmamanın yanı sıra geçimini temin edecek bir başka gelirinin de olmaması gerekir. Babaannenize SSK’dan bağlana ölüm aylığından sonra durumu T.C. Emekli Sandığı’na bildirip, aylığını kestirmeniz gerekirdi.


 


Kısa.. Kısa.. Kısa..


Güzide Camak-Babanızın, 1995-97 yılları arasında Tekel’e tütün vermesi sebebiyle ürün bedelinden yapılan Bağ-Kur kesintileri ile 2926 Sayılı Kanun gereğince Bağ-Kur’lu sayılırsınız. Bağ-Kur bunu reddederse iş mahkemesinde dava açın.


Yılmaz Demircan-Sigortalı işe girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerini sosyal güvenlik kurumları saymaz.


Saniye Talay-40 yıl kadar önce vefat eden babanız üzerinden hasta ve dul olan kızkardeşiniz ancak 2007 yılından yeni sosyal güvenlik kanunu ile yetim aylığı alabilir.


Şükran Tatlı-11.11.1986 başlangıcı ile 43 yaşında (01.02.2007) en az 5150 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. Sağlık karnelerini de alabilirsiniz.


Ahmet Tatlı-SSK ve Bağ-Kur süreleriniz (ödediğiniz 139 günlük askerlik dahil) 25 tam yılı (9000 günü) tamamlamak şartıyla 48 yaşından sonra Bağ-Kur’dan emekli olursunuz, bundan sonra SSK’ya geçer ve en az 3,5 yıl daha prim öderseniz 01.05.1981 başlangıcınız ile 46 yaşında (13.09.2010) SSK’dan emekli olursunuz.


Nevin Erkan-Var olan 3660 gün sayınız ile 58 yaşında SSK’dan emekli olursunuz. Gün sayınızı 5600 güne çıkarırsanız bu kere 49 yaşında emekli de olabilirsiniz.