BUGUN-SİZİ KİMSE EMEKLİLİĞE SEVK EDEMEZ -Okurlara Cevaplar

8 Mart 2006
SİZİ KİMSE EMEKLİLİĞE SEVK EDEMEZ
Kamuda memur olarak bir bankada çalışmaktayım, bankamız aldığı kararla 30 yıl hizmeti olanları emekliye ayırmaktadır..
Ben 1956 doğumluyum, 1970’li yıllarda daha 14 yaşında iken SSK’lı olarak çalıştım ve maalesef kurumuma da bildirdim, şimdi sizden istediğim bilgi, bu yaşlardaki çalışmam Emekli Sandığı’nca intibaka ve hizmete sayılmamasına rağmen 30 yıldan sayılarak, kurumumun beni resen emekli edip edemeyeceğini değerlendirmenizi istiyorum.

İsmi mahfuz

Sayın okurum, gerek 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve gerekse 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince yukarıda verdiğiniz bilgilere göre sizi kimse emekliye sevk edemez. Ayrıca, 2829 Sayılı Kanun gereğince memur olmadan önceki (18 yaşından önceki) SSK’lı çalışmalarınız memuriyet hizmetlerinize (emekliliğe de ) sayılmaz. 2928 Sayılı Kanun gereğince,T.C. Emekli Sandığı, on sekiz yaşından önceki süreleri birleştirmede dikkate alamaz. Bu süreler sizin için 30 fiili hizmet yılından sayılamaz.

5434 Sayılı Kanunu’nun 39/b bendine göre emeklilik;

İlgililerin isteklerine bakılmaksızın kurumlarınca yapılan zorunlu emeklilik işlemidir. 30 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçiler kurumlarınca (tayine yetkili makam tarafından) isteklerine bakılmaksızın, görülen lüzum üzerine RESEN emekliye sevk edilebilmektedir.

Ancak burada üzerinde durulması gerekenlerden biri, 30 fiili hizmet yılıdır ki siz daha 30 fiili hizmet yılını tamamlamamışsınız ikincisi de GÖRÜLEN LÜZUM kelimesidir. Yoksa, banka yönetimi 30 hizmet yılını dolduranların hepsini emekliye sevk edeceğim diyemez. Bu konuda Danıştay’ın 1992/004292 Esas ve 1993/002338 Karar ile 27.05.1993 tarihli kararı da bunu belirtmektedir. Karara göre, MKE bir genelge yayınlatarak 30 yılını tamamlayanları emekliliğe sevk etmiştir. Konu mahkemeye (Danıştay’a) geldiğinde aşağıdaki gibi karar çıkmıştır.

“Tüm kamu iktisadi teşebbüslerinin içinde bulunduğu genel sorunlar dışında, rantabl çalışılabilecek kadro sayısı belirlenmeden ve emekliye sevki düşünülen personelin halen işgal ettiği kadroların iptalini sağlayacak çalışmalar yapılmadan ve personelin manevi ve fikri yetersizliği de belirlenmeden,5434 sayılı Yasanın 39/b fıkrasına göre istisnasız otuz hizmet yılını dolduran tüm personeli emekliliğe zorlayacak şekilde genelge düzenlenemez.

5434 sayılı Kanunun 39/b ve 40’ıncı maddeleri hükümlerinin idareye tanıdığı takdir yetkisinin çok istisnai durumlarda tek bir kamu görevlisi hakkında ve ancak tabi olunan personel mevzuatının öngörmediği münferit ve hizmetin aksamasına yol açan önemli nedenlere dayalı olarak kullanılabileceğinin kabulü zorunludur.

Bu duruma göre 5434 sayılı Kanunun 39/b ve 40’ıncı maddesindeki çok istisnai yetkiyi kullanarak işlem tesis eden idarenin bu yetkinin kullanılmasını gerektiren olay ve nedenleri ayrıntılı olarak ortaya koyması gerekmektedir.”KISA… KISA… KISA…
– Ali Bayram-İş kazasından emekli değilsiniz sadece sürekli işgöremezlik geliri (kaza parası) alıyorsunuz ve şimdi var olan 3700 gün sayısı ile (vergi indirim belgesi alırsanız) SSK’dan emekli de olur iki aylık/gelir alırsınız..
– İlhami Civelek-Rusya’da çalışmanız için sizi götüren şirket üzerinden SSK’da isteğe bağlı sigorta olabilirsiniz ve sizler için 1080 gün şartı da yok.

– Adem Yalçın-Halen devam ettiğiniz Bağ-Kur’dan açtığınız yurtdışı borçlanmasını kazanmanız halinde (ki kazanırsınız) 9000 gün (25 tam yıl) ile emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 3,5 yıl prim öderseniz SSK’dan hemen emekli olursunuz.

– Turgut Taşçı-Bakkal dükkânı açıp vergi mükellefi olmanızla 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince mecburen Bağ-Kur’lu olmuşsunuz, aynı tarihlerde SSK’ya isteğe bağlı prim ödemeniz doğru değil ama yeni kanun gereğince SSK’ya ödedikleriniz Bağ-Kur borçlarınıza mahsup edilebilir.

– Bercis Levend-SSK’dan daha önceki banka sandığına ödediklerinizle birlikte 3600 günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz, SSK’ya isteğe bağlı ödeme yapmak için daha önce en az 1080 gün SSK’ya prim ödenmiş olması gerekir. Peşin ödeme imkânı ise yok. Ödediğiniz primleri ise dilediğiniz zaman hem SSK’dan hem de banka sandığından alabilirsiniz ama faizsiz olacağından sigara parası gibi olur.

– Pınar Akansular-Limitet şirketi olduğunuz ve Bağ-Kur’a kayıt olduğunuz süre için Bağ- Ku’a prim ödemek zorundasınız, bu süreleri istemiyorum-prim de ödemiyorum deme şansınız yok. Ancak, 5 yıl süre ile prim ödemezseniz sigortalılık süreniz askıya alınır. Bağ-Kur durumunuz nedeniyle vergi dairesi ile sorun yaşamazsınız.

– Remzi Saka-Var olan sakatlık oranınızla kamu kurumlarına işçi veya memur olarak girebilmek için öncelikle sizin durumunuzda olanların katıldığı ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girmeniz gerekir. Özel sektör için ise İş- Kur’a elinizdeki raporlar kayıt olacak ve size önerilen işyerlerine gideceksiniz.

– Bayram Çankaya- 30.08.1989-02.01.1993 arasında Bağ-Kur’lu olmanızı gerektiren vergi veya esnaf odası kaydı olmadığı için daha sonraki dönemlerde çıkan aflarla ödemeniz bir anlam ifade etmez. Eğer o süreleri ay be ay ödeme yapsaydınız geçerliydi ama şimdi yapacak bir şey yok.