BUGÜN-SSK MÜDÜRLERİ’NDEN TBMM’YE-TOPLU ÖDEYEREK EMEKLİLİK YOK

25 Şubat 2006

SSK MÜDÜRLERİ’NDEN TBMM’YE
SSK’nın Sigorta İl ve Sigorta Müdürlerinden gelen mektup var. 40 milyonluk bir aile olan SSK’lıların her türlü hizmetini gören bu kişilerin seslerine kulak vermekte fayda var diye düşünüyor ve aynen yayınlıyorum.
Çünkü halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Taslağı” ile mağduriyet yaşayacaklarını düşünüyorlar.

“Yıllarını kuruma vermiş ve her kademede tecrübe ve deneyim kazanıp,mülakat ve sınavlardan geçerek atanmış bulunduğumuz Müdürlük görevimizi, hukukun üstünlüğüne inanarak, kamu yararı ve vatandaşların haklarını gözeten, her türlü zor şartlarda dahi işimizi en iyi şekilde yapmaya, mesai saatlerine bağlı kalmaksızın geceli gündüzlü çalışmamıza, ilkeli, dürüst ve amatör bir ruhla görev yapmamıza rağmen tasarının geçici ikinci maddesindeki düzenleme ile ” İl Müdürü, Sigorta İl Müdürü,Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer ve buna ekli (2) sayılı listede ihdas edilen Uzman kadrolarına atanmış sayılırlar” şekline dönüştürülmüştür. Bu şekliyle statümüzün düşürülmesi bizleri derinden üzerek, onurumuzun kırılmasına, adeta cezalandırılarak mağdur edilmemize sebep olunmuştur. Üstelik kanunun yayımı tarihinde uygulanacak olması nedeniyle de bize zaman ve değerlendirme imkanı tanınmamakta, istesek dahi mevcut statümüzle emekli olabilme fırsatı bile verilmemektedir. Alt kadromuzda bulunan personelin hakları büyük oranda korunduğu gibi üstelik bizim üstümüzdeki bir göreve getirilmeleri de mümkün görünmektedir.

Tasarı ile taşra teşkilatı kadrosu içerisinde birinci sıradaki ünite amirliği statüsünden birkaç basamak aşağısındaki göreve bir kademe elemanı olarak getirilerek en azından kazanılmış haklarımız elimizden alınarak, hakka ve adalete uygun olmayan bir düzenleme ile karşı karşıya bulunmaktayız. Esasen daha üst görevlere gelinmesi,liyakat bakımından mümkün olmakla birlikte,bir şekilde buna imkan bulunulamamışsa da mevcut görevlerimizi en iyi şekilde yapabilmenin sorumluluğunu taşımanın ötesinde bir beklentimiz olmamıştır.

Halbuki sadece ” Bölge Müdürü” unvandan dolayı aslında bizim gibi Taşra yönetici olan Emekli Sandığı Bölge Müdürlükleri ise bizim kadar yoğun işlem hacmine sahip olmamasına rağmen terfi ettirilerek 3600 ek gösterge ile taltif edilmektedir.

Bu nedenle bizim için çok önemli olan bu mağduriyetimizin aşağıda sunmaya çalıştığımız önerimiz doğrultusunda giderilerek hak ve hukukumuzun korunabilmesini en azından önceki tasarı taslağında olduğu şekilde düzenleme yapılmasının adalet ölçülerine uygun düşeceğini, alacağınız karara sığınarak sonucu ümitle bekliyoruz.

Teşkilata ve Kadrolara İlişkin Hükümler

Geçici Madde 2 ” Ö.Sigorta İl Müdürü, Sigorta Müdürü, Bağ- Kur İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, kadrosunda görev yapan personel kadro şartı aranmaksızın ”Bakanlık müşaviri” olarak atanmış sayılırlar, bu madde kapsamında bulunan kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek bulunmaksızın kadroları iptal edilmiş sayılır…”


TOPLU ÖDEYEREK EMEKLİLİK YOK
Annem 1965 doğumlu ve kendisi ilk olarak 18.08.1981 yılında sigortalı olarak işe başlamış.
Bu dönem için 43 gün primi ödenmiş. Daha sonra 23.08.1999 da yeniden işe başlamış ve 209 gün primi ödenmiş. Dolayısıyla iki ayrı sigorta sicil nosu var ve toplamda da 252 gün primi yatmış. Benim sormak istediğim -çevremizden duyduğumuz- isteğe bağlı sigortaya geçirsek ve toplu prim ödesek yani ne kadar prim borcu varsa hepsini topluca ödesek annem hemen emekli olabilir mi?
Kerem Fatih İNANSEL

Sayın okurum, maalesef boşlukları satın alınması ve toplu prim ödenmesi gibi bir uygulama yok ve olacağını da sanmıyorum. Ayrıca, annenizin isteğe bağlı SSK’lı olma imkânı da yok çünkü, isteğe bağlıya başvurabilmek için en az 1080 gününün olması gerekir. Bu nedenle anneniz bir işe girip 1080 günü tamamlayıncaya kadar çalışacak daha sonra isteğe bağlı olarak prim ödemeye başlayacak ve 5000 günü tamamlayınca emekli olabileceği gibi 3600 günle 50 yaşında da emekli olabilir.


OKURLARA CEVAPLAR
Bekir Gümüş-Eğer SSK’ya isteğe bağlı ödeme yapıyorken, vergi mükellefi olmuşsanız mecburen Bağ-Kur’lu olmalısınız. Yoksa ilerde emekliliğiniz sorunlu olur.
Ali Kırdök-Bağ-Kura devam ederseniz, SSK ve Bağ-Kur ile öderseniz askerlik toplamında 9000 gün sayısı ile emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün daha SSK’ya prim öderseniz 01.01.2010 gününden sonra SSK’dan emekli olursunuz. Almanya’da geçen sürelerinizi Bağ-Kura devam edecekseniz borçlanmanızı tavsiye ederim ve Bağ-Kur borçlanma talebinizi reddederse İş mahkemesinde dava açmanızı öneririm.

Seda Gürelli-Anneniz prim affı gelmeden önce 2003 de tüm isteğe bağlı sigorta borçlarını ödemiş, şimdi gelen prim affı nedeniyle ödediğiniz gecikme zamlarını size geri vermezler. Emekliliğine gelince, 3600 gün sayısı ile 54 yaşında (24.06.2011) emekli olur.

Ahmet Karakaş-Babanızın boş geçen süreleri ödeme imkanı yok. 1080 günlük SSK’sı da olmadığı için 1080 günü bir işyerinde çalışarak tamamlayacak ve isteğe bağlı SSK’ya başvurabilecektir. Babanız, Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olamaz.

Hacı Öksüz-Var olan 4394 günün içinde borçlandığınız askerlik süresi de varsa 5000 günü tamamlamadan emekli olamazsınız ama şayet yoksa 4394+600 toplamında 4994 gününüz var ve 5000 günü tamamlayınca emekli olursunuz. Suudi Arabistan’da geçen süreleriniz için SSK’ya borçlanmak için müracaat edebilirsiniz ve reddedilirse iş mahkemesinde dava açıp, kazanabilirsiniz.