Bugün-SSK ve Bağ-Kur Hizmet Çakışmaları

15 Mayıs 2006

SSK ve Bağ-Kur Hizmet Çakışmaları


Vergi mükellefi veya limited şirket ortağı yada Anonim Şirket kurucu ortağı ile yönetim kurulu üyeleri 1479 Sayılı Kanun’un 24 üncü maddesi gereğince zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı olmak ve Bağ-Kura prim ödemek zorundadırlar ama aynı zamanda bir işyerinde işçi olarak çalışanlar da SSK’ya bildirilmek zorundadır. Ayrıca, Bağ-Kur zorunlu sigortalısı olanlar da SSK’ya isteğe bağlı prim ödeyemezler. Ancak yasal durum bu olmasına karşın bazen SSK’ya prim ödemesi gerektiği halde Bağ-Kur’a veya Bağ-Kur’a prim ödemesi gerektiği halde SSK’ya prim ödeyenlere kurumlar ödenen primleri faizsiz olarak vatandaşa iade ederken, doğru kurum da alacaklarını gecikme zam ve faiziyle istediği için mağduriyetler yaşanmaktaydı.


            5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun’un 16’ncı maddesi konuya vatandaş lehinde çözüm getirmiş ve yanlış kuruma ödenen primlerin doğru kurumun borçlarına mahsup edilmesi kararlaştırılmıştı. SSK bu maddeye göre nasıl uygulama yapacağını ve primleri nasıl mahsup edeceğine ilişkin genelgesini geçen hafta yayınladı ama Bağ-Kur tıpkı Yurtdışı Borçlanmasında tıpkı hizmet bildirimlerinde yaptığı gibi uyumaya devam ediyor.


Üstelik, kanunun uygulanması ile ilgili olarak TC Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur yetkilileri ile ortaklaşa yapılan toplantı sonunda belirli ilkelerde anlaşılmış olmasında rağmen sadece SSK bu konuda 09.05.2006 günü, “5458 sayılı Kanuna Göre Hizmet Sürelerinin Çakışması” konulu, 12-156 ek sayılı genelgeyi (SSK’nın internet sitesinden görülebilir) yayınladı.


            SSK genelgesi gereğince;


506 sayılı Kanuna tabi hizmet akdi ile çalışmakta olup primleri işverenleri tarafından ödenenler ile isteğe bağlı veya tarım sigortasına prim ödemekte olanlardan, diğer sosyal güvenlik kurumu sigortalısı/iştirakçisi olduğu tespit edilen sigortalıların çakışan hizmet sürelerine ait ödenen primleri Kurumumuzca ilgili sosyal güvenlik kurumuna aktarılacaktır.


Çakışan sürede SSK sigortalılığı asıl olmasına karşın sigortalı başka yere (Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) prim ödemişse, sigortalının talebi olmadan primler SSK tarafından istenmeyeceği için mutlaka SSK’ya başvurmanızı tavsiye ederim.


Prim aktarımında, sadece prim tutarları aktarılacak olup gecikme zam ve faizleri de daha önce alınmışsa bunlar aktarılmayacaktır.


 İşsizlik sigortası primleri, SSK tarafından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne aktarıldığından, çakışan sürelerde işsizlik sigortası kapsamında bulunanların işsizlik sigortası primleri ilgili kurumlara devredilmeyecektir.


 


Kısa kısa kısa kısa


 


Şenel Baş-3600 gün sayısı ile 58 yaşında (05.08.2011) günü emekli olacaksınız.


Nukrettin Ünsal-Askerden önce sigortanız var olduğundan borçlanmanıza gerek yok. 21.09.1983 başlangıcı ile 47 yaşında (10.07.2013) emekli olacaksınız.


Kasım Çelik-Kendinize ait kamyonet ile kendinize ait her türlü malı taşıyabilirsiniz sadece nakliyecilik yapamazsınız. Nakliyecilik yani para karşılığı ticari faaliyetiniz olmadığı için belgeye de gerek yok.


Halil Alaylı-01.04.1979 başlangıcı ile 44 yaşında yani 2009 yılında emekli olursunuz.


Cemal Karpuzoğulları-İş mahkemesinde dava açmanızı tavsiye ederim.