Bugün-Vazife Malülleri Çalışabilir–

21 Ağustos 2006

Vazife Malülleri Çalışabilir


Ali bey, yaklaşık 12 yıllık memuriyetim bir görev esnasında başıma gelen talihsiz bir olay neticesi bitti. O tarihten sonra devam eden hastanelerde geçirdiğim senelerden sonra vazife malülü olarak T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli edildim. Şu an 35 yaşındayım ve çalışmak istiyorum, çalıştığım zaman aylığım kesilir mi? SSK’lı olarak çalışırsam ne yapmam nereye bilgi vermem gerekir? Kenan Kılıçdoğan


 


Beyefendi, kamu kurumlarında işe girmediğiniz sürece aylığınız kesilmez. Özel sektörün her yerinde işe girebilir ve vazife malülü aylığınızı almaya devam edebilirsiniz. Vazife malülü olarak SSK’lı bir işe girdiğinizde öncelikle 506 Sayılı Kanun’un 3 ve 63 üncü maddeleri gereğince çalıştığınız işyerinden alacağınız ücretten düzeyine göre hesaplanacak olan her ay yüzde 30 oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenecektir. Yüzde otuz oranının yüzde 7,5 u sizin ücretinizden kesilecek olup yüzde 22,5 oranında da işveren katkı sağlayıp SSK’ya ödeyecektir. SGDP size bir şey kazandırmaz sadece bu işyerinde çalışırken bir işkazası veya meslek hastalığı geçirip yüzde 10’dan fazla uzuv kaybına uğrarsanız aylık gelir bağlanır. Ayrıca sadece sizlere tanınmış bir hak olarak 506 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi gereğince isterseniz sosyal güvenlik destek priminden başka bir de her ay yüzde 20 oranında emeklilik primi de ödeyebilirsiniz. Yani, yüzde 30 SGDP ve yüzde 20 emeklilik primi olmak üzere yüzde 50 oranında prim ödeme imkanınız da var bu durumda ise şartlarını tamamladığınızda (sizin için 60 yaş ve 7000 gün sayısı veya 62 yaş 4500 gün sayısı) SSK’dan da ikinci kere emekli olma hakkınız olacak. Toplamda yüzde 50 prim oranının yüzde 16,5 sizin işyerinden alacağınız aylık ücretinizden kesilecek ve kalanı (yüzde 33,5) işverence katkı yapılarak SSK’ya ödenecektir.


 


 


Kısa Kısa Kısa


Nazmiye Eryiğit-Ank.-Mükellef olarak Bağ-Kur’lu olduğunuzdan sağlıksız prim ödeme imkanınız yok. Ağabeyiniz Bağ-Kura devam ederse 50 yaşında en az 9000 gün sayısı ile emekli olur, bundan sonra Bağ-Kuru kapatıp SSK’ya geçer ve 1260 gün daha SSK’ya prim öderse bu kere 49 yaşında en az 5300 gün sayısı ile emekli olur


 


Hüdayi Tuna- Dinar-Halen Bağ-Kur’da engellilere ayrı emeklilik şartları yoktur ama 2007 yılında yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince engelli olarak erken emekli olacaksınız. Oranınız yüzde 60’ın üzerindeyse, yeni kanun yürürlüğe girince hemen emekli olursunuz.


 


İsmail Demir-Gebze-02.10.1989 SSK başlangıcıyla ve var olan yüzde 50 rapor oranıyla (bir işe girip) vergi indirim belgesi alırsanız var olan 3563 günü askerlik borçlanmasıyla 3600 güne çıkararak veya çalışarak (isteğe bağlı da olabilir) prim ödeyerek 3600 güne tamamlamak şartıyla SSK’dan emeklilik için başvuru tarihinizi takip eden aybaşından itibaren aylık almaya başlarsınız. Yüzde 50’lik rapor oranına sahip engeliniz askerde oluştuğundan T.C. Emekli Sandığı’ndan aylık talep edin.


 


Abdullah Demir-17.08.1992 sigorta başlangıcıyla ve var olan yüzde 50 rapor oranıyla bir işe girip vergi indirim belgesi alırsanız 3760 gün sayısı ve 16 yıllık sigortalılık süresiyle (17.08.2008 günü doluyor) emekli olabilirsiniz. Bugün emekli olsaydınız ayda 498 YTL aylık alacaktınız. Prim ödemeye devam edin.


 


Mustafa Tokgöz-Körfez-08.10.1990 sigorta başlangıcı, yüzde 48 rapor oranıyla ve var olan 3540 günü askerlik borçlanmasıyla 3600 güne tamamlamak şartıyla, vergi indirim belgesi alarak 2007 gelmeden emekli olabilirsiniz. 2007 yılında ise vergi indirim belgesi kalkıyor ama prim ödeme gün sayısı artıyor vergi indirim belgesi almadan isterseniz yeni 5510 Sayılı Kanun gereğince 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4680 günle de emekli olabilirsiniz.


 


E. Akkuş-Var olan rahatsızlığınız nedeniyle vergi indirim belgesi alabilirseniz (sağlık kurulundan rapor almak şartıyla) 24.08.1992 sosyal güvenlik başlangıcıyla ve 2005’de başladığınız SSK’ya en az 1260 gün prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olursunuz.


 


Seyfi Kandemir-03.01.1986 sigorta başlangıcıyla 49 yaşında en az 5300 gün sayısıyla emekli olacak iken, sigortalı olmadan ifa ettiğiniz askerlik süresini borçlanıp ödediğinizden bu kere 48 yaşında en az 5225 gün sayısı ile emekli olursunuz.


 


Çetin Akyıl-Evet, 2007 yılından itibaren röntgencilerde özel-kamu ayrımı olmaksızın fiili hizmet zammı almaya başlayacaklar ama bugün kadar SSK’lı olanlar için sadece 2007 yılı ve sonrası çalışmaları buna sayılacaktır. Bu duruma göre 15.04.1981 başlangıcıyla 46 yaşında (01.01.2008) SSK’dan emekli olacaktınız. 2007 yılı ve sonrası her tam çalışma yılı için üç ay emekli olacağınız yaş öne gelecek ama bu iş pek sizi etkilemiyor sadece belki 2 ay önce emekli olabileceksiniz.


 


Samet Şenocak- 01.08.1989 sigorta başlangıcıyla ve 03.05.1954 doğum tarihiyle, 3600 gün sayısını ne zaman tamamlarsanız o gün anneniz emekli olur. Arada boş geçen süreleri tamamlama imkanınız yok bu nedenle hemen prim ödemeye başlayın.


 


Halil Sezer-Yurtdışında sigortasız olduğunuz için, isterseniz Türkiye’den isteğe bağlı sigortalı olun veya yurtdışında sigortalı olduğunuz sürelerle bu sürelerin arasında her biri bir yıla kadar olan boş geçen süreleri de günlüğü 3,5 dolardan borçlanabilirsiniz. 12.11.1986 başlangıcıyla 49 yaşında en az 5300 günle emekli olacaksınız.


 


Ömer Akan-Kanada-Kanada’daki çalışma süreleriniz ve arada bir yılı aşmayan boş geçen sürelerinizi yani toplamda 19 yıllık süreyi şu an bile ister Kanada’dan ister ülkeye dönünde günlüğünü 3,5 dolardan borçlanabilirsiniz. Var olan rahatsızlığınız nedeniyle de vergi indirim belgesi alırsanız kesin dönüş yapmak şartıyla SSK’dan hemen emekli olursunuz.


 


NOT DEFTERİ


Evlenen bayan işçiler evlilik tarihinden itibaren bir tam yıl içinde işlerini bırakırlarsa işyerindeki her tam çalışma yılı için bir brüt ücret kadar kıdem tazminatı alabilirler.