BUGÜN-YAŞ BÜYÜTME DAVALARI

2 Ocak 2006


YAŞ BÜYÜTME DAVALARI
Ali bey, 01.08.1977 tarihinde sigortalı oldum. Nüfusta 15.10.1963 doğumlu olarak kayıtlı iken mahkeme kararıyla 15.08.1959 olarak büyüttüm.
Ben hangi doğum tarihine göre emekli olabilirim.

Ali Rıza Çelik

Beyefendi, yaş büyütme konusu sosyal güvenlik sistemimizde kanayan yaralardan biridir ve hâlâ da devam etmektedir. Faksınızda davanın tarihi ile davanın kesinleşme tarihinden bahsetmemişsiniz.

Eğer, yaş büyütme davanız işe girmeden evvelse yani 01.08.1977 den önceyse emeklilikte 15.08.1959 tarihi dikkate alınacaktı.

Olayın tarihçesine değinmekte de fayda var.

25.08.1999 günü TBMM’de kabul edilen ve 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile 1999 yılından beri emeklilikte yaş şartının yeniden getirilmesinden sonra nüfusta kayıtlı doğum tarihlerinin düzeltilmesi davalarında epey artış oldu.

Sigortalılar önce Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne gidip doğum tarihlerini geriye aldırıyor ve yaşlarını büyüterek SSK’ya emeklilik için müracaat ediyorlar ve SSK’da bunu reddedince İş Mahkemelerinde dava açıyorlardı.

1999 yılına kadar yargı mercii olan Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin verdiği yaş tashihleri konusunda iş mahkemeleri ve İş Mahkemelerinin bir üst mercii olan Yargıtay 10 ve 21. Hukuk Daireleri “Düzeltilmiş (Tashih Edilmiş) Doğum Tarihleri Geçerlidir” şeklinde karar veriyorlardı.

Ancak 4447 ve 4759 Sayılı Kanunlardan sonra Yargıtay’ın ilgili daireleri farklı kararlar vermeye başladılar.

İş Mahkemelerinde görülen SSK ile ilgili davaların temyiz mercii olan Yargıtay 10. Hukuk ve 21. Hukuk Daireleri 2000 yılından itibaren taban tabana zıt kararlar vermeye başladılar. 10. Hukuk Dairesi, bir mahkemenin (asliye hukuk) verdiği karar nasıl idareleri bağlıyorsa yargıyı da bağlamalı diyerek düzeltilmiş yaş kayıtlarına göre yerel mahkemelerin sigortalı lehine verdiği kararları onarken, yerel mahkemenin reddettiklerini de bozma kararı alıyordu.

21. Hukuk Dairesi ise diğer dairenin tersine kararlarla düzeltilmiş yaş kayıtlarına itibar etmeyerek yerel mahkemelerce sigortalı lehine karar verilmiş ise bozuyor ama sigortalı aleyhine karar verilmiş ise onuyordu.

Sonunda olaya TBMM dolayısıyla da Hükümet el attı ve 06.07.2004 günkü Resmi Gazetede yayınlanan 5198 Sayılı Kanun ile 506 Sayılı Kanun’un 120. maddesine aşağıdaki fıkrayı ekledi.

“İş kazalarıyla meslek hastalıkları, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş tashihleri dikkate alınmaz.”

Bu değişiklikten sonra artık işe giriş tarihinden sonra yapılmış olan bütün yaş düzeltme kararları SSK’dan emeklilik için geçersiz hale gelmiştir.

İsteğe Bağlı Sigorta Borçluları

Gazetenizde isteğe bağlı sigorta ile ilgili de bilgiler veriyorsunuz buna teşekkür ederim. Yalnız daha önce isteğe bağlı sigortalar için yeniden yapılandırma gelmişti. Taksitlerini ödeyemediğimiz için sigortadan çıkartılmıştık. Acaba, bu yeni tasarıda eski yapılanan ve sigortadan atılanlara bir ödeme kolaylığı getiriliyor mu? Lütfen bu konuya da değinir misiniz?

Tunç Sezgin

2003 yılında getirilen borçların yeniden yapılandırılması uygulamasından hemen önce yapılan bir düzenleme üç ay üst üste prim ödemeyen isteğe bağlıların sistemden atılması uygulaması gelmişti. Siz de yeniden yapılandırmaya başvurmuşsunuz ama ödeyemediğiniz için sistemden çıkarılmışsınız. Bu anlamda SSK işverenleri olarak SSK’ya borcunu ödemeyenlerle, Bağ-Kur borçlusu olup primini ödeyemeyenlerle aranızda bir fark yok. Fakat, halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması” uygulamasında sizler yoksunuz. Benim şahsi kanaatim gereğince sizlerin de bu uygulamadan yararlanmanız gerekir. Bu uygulamadan yararlanmanız için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve konuyla ilgili kurulan alt komisyonun başkanı Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan beye isteklerinizi faksla veya telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla iletmenizi tavsiye ederim.

Kısa… Kısa… Kısa…

– Mehmet Arslan-Boş geçen süreleri borçlanma veya ödeme imkanınız yok. Askerlik, SSK prim günü ve memuriyet dahil 25 tam yılı (9000 günü) tamamlayınca T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olur ve ikramiyenizi de alırsınız. 25 yılı tamamlamadan ayrılırsanız ikramiyenizi de alamazsınız.

– Veysi Laçin-2001 yılı ocak ayında memuriyete daha doğrusu SSK’dan T.C. Emekli Sandığı’na geçtiğiniz için bugün için yaklaşık 5 yıldır kesenek ödüyorsunuz. Bu nedenle son yedi yıllık (2520 gün) prim ödeme süresi içinde en çok T.C. Emekli Sandığı olduğu için SSK’dan emeklilik hakkınızı kaybetmişsiniz. T.C. Emekli Sandığı’ndan da toplamda 9000 gün sayısı ile 47 yaşından sonra emekli olursunuz.

– Ali Kıran-1982-1983 yıllarında köyde imamlık yaptığınız süreleri T.C. Emekli Sandığı’na borçlanabilirsiniz. T.C. Emekli Sandığı bazen mahkeme kararı istiyor ama köy defterinde kaydınız varsa davayı da kazanırsınız. 1983 başlangıcınızla 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yani 2008 de emekli olursunuz ama borçlanıp ödediğiniz askerliğiniz 1983 den önce ise (tarihini ve süresini yazmamışsınız) askerlik süresi kadar önce emekli olursunuz.

– Fikret Göz-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya başlayın ve en az 1260 gün (3,5 yıl) prim öderseniz 3,5 yılın sonunda emekli olursunuz. Askerliği de borçlanmanıza gerek yok.