Bugün-Yasadışı Lokavt ve SSK Günleri–Anneme Üç Aylık Verirler mi?

11 Temmuz 2006

            Yasadışı Lokavt ve SSK Günleri


            Ali Bey  sorunumuza açıklık getirirseniz sevineceğiz, TİS (Toplu İş Sözleşmesi)  görüşmeleri sürerken işveren işyerini kapattı. Biz de tespit yaptırarak yasadışı lokavt davası açtık ve mahkeme işyerinde YASADIŞI LOKAVT uygulandığına karar verdi. (Yasadışı lokavt tarihinden 2 ay sonra prosedür gereği grev kararı aldık.) Takriben 4 yıl işverenden  2822 sayılı yasanın 45’e son bendi  gereğince mahkeme kararı ile ücretlerini net üzerinden aldık. Sorum şu;  Yasadışı Lokavtta geçen süreler sigortalılıktan sayılır mı? Muzaffer Çolak-Sendika Yetkilisi


 


            Muzaffer bey, 2822 Sayılı Kanun’un 45 inci maddesi gereğince, “…Kanun dışı lokavt yapılması halinde işçiler, böyle bir lokavtı yapan işverenle olan hizmet akitlerini, feshin ihbarına lüzum olmaksızın haklı sebeple feshedebilirler ve her türlü haklarını talep edebilirler. İşveren bu işçilerin lokavt süresine ait hizmet aktinden doğan bütün haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye ve uğradıkları zararları tazmine mecburdur.” Hükmü gereğince grev ile çakışan yasadığı lokavt süresince işverenden ücretinizi mahkeme kararı gereğince almışsınız. Bu durumda da 506 Sayılı Kanun’un 77 inci maddesi gereğince, “c) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, Brüt toplamı esas alınır.” Hükmü gereğince, mahkeme (kaza-i merci) kararı ile aldığınız ücretleriniz için dört yıl boyunca SSK’ya bildirge ve bordro edilmeliydi. İşveren bu sürelerde ücret ödediği halde SSK’ya bildirge-bordro etmemiş ise durumu SSK’ya bildirmelisiniz.


 


            Anneme Üç Aylık Verirler mi?


            Annem, 18.05.1962 doğumludur ve babamın vefat etmesinden dolayı SSK’dan dul aylığı almaktadır. Aynı zamanda anneannemin vefat etmesinden dolayı da T.C. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı almaktadır. Ayrıca, annemin 15 yıllık Bağ-Kur hizmeti vardır ve 2000 yılında Bağ-Kur prim ödemelerini durdurup emeklilik yaşını beklemeye başlamış, 8 yıl sonra Bağ-Kur’dan emekli olacaktır. Acaba annem, yeni kanunlar birlikte üç aylığı da alabilir mi? Alamazsa ne olur? Muttalip Bayrak


 


            Baştan söyleyeyim, anneniz üç aylığı da alacak. Şu anda geçerli olan 506 Sayılı SSK, 1479 Sayılı Bağ-Kur ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunları gereğince anneniz üç ayrı kurumdan yukarıdaki çeşitlilikte (dul, yetim ve yaşlılık) aylık alabilmektedir. 2007 yılında uygulanmaya başlanacak olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 1 ve 2 inci maddeleri gereğince anneniz ilerde Bağ-Kur’dan emekli olduğunda da ( o tarihlerde Bağ-Kur bitip yerine SGK gelecek) üç aylığı birden almaya devam edecek. Bu arada anneniz 15 yıllık prim ödeme süresi ile Bağ-Kur’dan ancak ve ancak 56 yaşında yani 2018 yılında emekli olabilir. Şayet 15 yılı prim ödemeye devam ederek 20 tam yıla çıkarırsa bu kere 20 tam yılı tamamladığı gün emekli olur.


 


Kısa kısa kısa kısa


Saadettin Gökçe-21.03.1980 memuriyet başlangıcınızla 45 yaşında (2007’de) en az 25 tam yıl ile T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz.


Abdullah Balcı-Bağ-Kur sizden sağlık giderlerini isterse önce dilekçeyle itiraz edin kabul görmezse iş mahkemesinde dava açın. 17.11.1997 Bağ-Kur başlangıcıyla normalde 25 tam yıl (9000 günle) Bağ-Kur’dan 57 yaşından sonra emekli olursunuz. Doğum tarihinizi yazmadığınızdan yaşlılıktan emeklilik hesabınız yapılamamıştır.


Sadık Yıldız-Ekim 1985 başlangıcıyla normalde ekim 2010 da en az 5300 günle emekli olursunuz ama askerliğinizi 1985 yılından önce ifa ettiyseniz borçlanıp öderseniz bu kere 20 ayda daha erken yani şubat 2009 tarihinde emekli olursunuz. Bu arada Libya’da geçen 2 yıllık süreyi günlüğü 3,5 dolardan SSK’ya borçlanırsanız bu kere iki yıl daha erken emekli olursunuz.


Hasan Damar-1994 yılından beri var olan şirket ortaklığınızla 04.10.2000 tarihinden önce Bağ-Kura hiç kayıt olmadınızsa Bağ-Kur başlangıcınız 04.10.2000 tarihidir ve SSK’dan emekli olabilmek için Bağ-Kur’u kapatıp, kapattıktan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim öderseniz SSK’dan 5000 günle emekli olursunuz.


Kazım Tezcan-Babanızın yanlış sicille doğru isimle giden günleri geçerlidir ve o günleri babanızdan başkası kullanamaz. Diğer numaraya giden günleriyle 1080 günü aşıyorsa SSK’ya isteğe bağlıya başlayabilirsiniz. Yetmezse askerlik süresini de borçlanıp-ödeyerek 1080 günü tamamlama hakkınız da var.


Murat Hançer-1977 senesinde yurtdışında çalıştığınız ülke (yazmamışsınız) ile Türkiye arasında sosyal güvenlik anlaşması varsa oradaki başlangıcınız burası için de başlangıç sayılır ve isterseniz hemen yurtdışı kısmi aylığı ile emekli olabilirsiniz. Ayrıca, isterseniz yurtdışındaki bir yıllık çalışmanızı da şimdi günlüğü 3,5 dolardan borçlanılabilir. Zamanı geçmiş falan değil.


İsmail Güneş-1975 yılında başlayan 853 günlük SSK’dan sonra 5 yıllık Libya çalışması, yaklaşık 18 yıllık Bağ-Kur süresi ile birlikte şimdi SSK’lı bir işe bir gün dahi olsun girin ve sonra Libya sürelerinizi günlüğü 3,5 dolardan SSK’ya borçlanın parasını ödeyince de gidip Bağ-Kur’dan emekli olun. İsterseniz önce askerlik sürenizi borçlanın sonra 25 yıldan eksik kalan süreleri SSK’ya yurtdışı borçlanması olarak ödeyin.


Haydar Kaya-Yeni 5510 Sayılı Kanun sizin haklarınızda en ufak bir geriye gidiş meydana getirmez. Hatta, 2007 ve sonraki yıllar çalışmalarınız için daha fazla emekli aylığı hesaplanmasını temin eder.


Cenk Maro-SSK’ya bağlı iki işyerinden birden bildirildiğiniz bir yıl süresince herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Ancak, birinde gerçekten çalışmadıysanız işveren, iptal bildirge-bordrosu vererek ödediği primleri geri alabilir. Ancak, iptaller için mutlaka SSK denetim elemanları inceleme yaparlar.