Bugün-YILLIK İZİN HAKLARINIZ

29 Mayıs 2006
YILLIK İZİN HAKLARINIZ
Geçici işçi olarak bir kurumda çalışıyorum. Bir yılımın dolmasına yakın 15 gün süre ile sözleşmem askıya alındı.
15 günlük süre sonunda yeniden bir yıllık sözleşme imzaladım. Acaba senelik izin kullanabilir miyim? Faruk Batum

Faruk Bey sizin sorunuz üzerine diğer okurlarımızın da yıllık izinle ilgili sorularını cevaplamış olalım diye konuyu geniş olarak ele aldım. 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanları için hazırladığım aşağıdaki bilgilere göre ne kadar çalışmaya ne kadar süre yıllık ücretli izin kullanacaksınız? Bu arada aşağıdaki süreler Basın-İş ve Deniz-İş çalışanlarını ilgilendirmemektedir.

-İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz ve yukarıdaki izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Mevsimlik ve geçici işçilere izin olmaz

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık ücretli izin verilmez ama bu işlerde makine-cihaz bakım ve onarım işleri veya güvenlik işleri gibi işlerde mevsimekampanyaya bağlı olmadan devamlı surette çalışanlara yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli olan bir yıllık çalışma süresinin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

İşverene bağlı olarak bir yılını tamamlayan işçi yıllık ücretli izne hak kazanır ama bu izni ne zaman kullanacağına işveren veya varsa izin kurulu karar verebilir. Kullandırtma süresi ise gelecek izne hak kazanılacak dönemin başına kadardır ve yıllık ücretli izin, işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmelidir ama tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Ayrıca, işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Tatil günleri izinden sayılmaz

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmayacağı gibi iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermelidir.

İzin ücreti ve ödemesi

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. İşçi izinde başka yerde çalışamaz Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

Kullanılmayan izin süreleri

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya işçinin ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar ve beş yıldır. İşçi işten ayrıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde dava açarsa kaç yıllık olursa olsun kullanmadığı bütün izin sürelerinin ücretlerini alabilir.

 


KISA.. KISA.. KISA..
Cumhur Cepoğlu– 20/04/1982 ile 22/03/1985 arasında sade vergi kaydı olanlar Bağ-Kur’lu olabilirler.
Sizin de bu tarihler arasında oda kaydınız var ama vergi kaydınız 20.02.1985’de başlıyor. Bu nedenle Bağ-Kurunuz da 20.02.1985’de başlamalıdır. Askerliği borçlanıp öderseniz 9000 gün sayısını tamamlayınca emekli olursunuz.

Dursun Çetin– 03.01.1985 başlangıcıyla Bağ-Kur’dan 03.01.2010 günü 9000 günü (25 tam yılı) ve 48 yaşını (04.04.2010) tamamlayınca emekli olursunuz. Askerliği 1985’den önce yaptıysanız borçlanırsanız askerlik süresi kadar önce ama bu kere 47 yaşında emekli olursunuz.

Mehmet Kılınç– 1974 işe girişli olmanıza karşın var olan 1221 günü arada boş geçen sürelerin primlerini şimdi ödeyerek yükseltemezsiniz. Sadece askerliği ödeyebilirsiniz ve gereken 3600 gün için bundan sonra ay be ay ödeme yapabilirsiniz.

Ali Karabulut– Bağ-Kur’dan sonra SSK’da 1260 günü (42 ayı) tamamladığınız gün SSK’dan emekli olacaksınız.

Selahattin Dokgöz– İşe giriş bildirgeniz var ama prim günü bildirilmediği için SSK’nın başlangıç kabul etmediği 1972 tarihine göre açtığınız davayı bana göre kazanırsınız ve SSK’nın reddettiği emeklilik sürelerinizin birikmiş aylıklarını da toptan alırsınız.