Çift aylık şu an yasal

17 Nisan 2005

Çift aylık şu an yasal

Ali bey, SSK emekliliğinden sonra daha önce bir ara çalıştığı Emekli Sandığı’na tabi işe giren kişinin talebine rağmen SSK emekli maaşını kesmediler, üstelik 65 yaşını ve 10 yılını memuriyette doldurduğundan ikinci olarak T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli ettiler. Benzerini uygulamak istiyoruz. Mümkün mü? Ayrıca, T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra resmi veya özel sektörde çalışmak nasıl mümkün olur? Resmi kurumlarda sözleşmeli çalışılabilir mi? Son olarak, SSK’lı olarak 14 yıl çalıştığım bir KİT özelleştirilerek naklen atandığım memuriyetten (Emekli Sandığı’ndan) yeni emekli oldum. 27 yıllık hizmetim içinde 2 yıl Vakıflar Bankası sandığına ödediğim primler dikkate alınmadığı gibi SSK’lı çalışma sürem de dikkate alınmadan ve 25 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödendi. 14 yıllık süreyi kıdem tazminatı olarak ve Vakıflar Bankası Özel Emeklilik Sandığı’ndaki primlerimi nasıl alabilirim? Naci Memiş

Naci Bey, SSK’dan veya Bağ-Kur’dan emekli olduktan sonra memur olan ve 5434 Sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığı’na en az 10 tam yıl kesenek ödeyenler belirli bir yaşa gelince T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olabilmekte ve ikinci bir emekli aylığına kavuşabilmektedirler. Bu durumun esas sebebi T.C. Emekli Sandığı’nın kendisini sosyal güvenlik kurumundan ziyade memurlar arası yardımlaşma sandığı olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Halen TBMM’de yasalaşmayı bekleyen, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı uygulamalarını bir araya toplayan kanun çıktığında bu sorunlar sona erecek gibi…

T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra hizmet akdiyle özel kesimde SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilirsiniz ama kamu kesiminde işe girerseniz T.C. Emekli Sandığı’ndan aldığınız aylık kesilir. T.C. Emekli Sandığı, emekli ikramiyesi ödemesine aracılık ederken, sadece kamu kesiminde geçen süre için hesaplama yapar ama emekli aylığının hesabında tümünü (SSK ve Vakıfbank Sandığı dahil) dikkate alır. Bu nedenle SSK ve Vakıflar Bankası sandığından prim iadesi alamazsınız.

Halil İbrahim bereketi…

Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış, büyüğü Halil ve küçüğü ise İbrahim. Halil, evli çocuklu, İbrahim ise bekarmış. Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin ve ne mahsul çıkarsa, iki pay ederler ve bununla geçinip giderlermiş. Bir yıl, yine harman yapmışlar buğdayı ve ikiye ayırmışlar. İş kalmış taşımaya ama Halil, ‘İbrahim kardeşim, ben gidip çuvalları getireyim, sen buğdayı bekle’ demiş. İbrahim peki demiş. Ve Halil gitmiş çuval getirmeye, O gidince, düşünmüş İbrahim; ‘Abim evli ve çocuklu O’na daha çok buğday lazım’ demiş ve kendi payından bir miktar atmış onunkine. Az bir zaman sonra Halil çıka gelmiş ve ‘Haydi İbrahim, önce sen doldur da taşı ambara’ demiş. Peki abi diyen İbrahim, kendi yığınından bir çuval doldurup yola düşmüş. O gidince, Halil’i düşünür ve der ki; ‘Çok şükür, ben evliyim, kurulu bir düzenim de var ama kardeşim bekar, daha çalışıp para biriktirecek sonra da ev kurup evlenecek’. Bu düşüncelerle, kendi payından onun payına birkaç kürek gönderir. Velhasıla, biri gittiğinde öbürü, kendi payından atar diğerininkine. Birbirlerinden habersizce bu böyle sürüp gider ve nihayet akşam olur, karanlık basar ama buğday yığınları taşımakla bir türlü bitmiyor.

Zira, Hak teala bu hali çok beğenir ve buğdaylarına bir bereket verir, bir bereket verir ki … Günlerce taşır iki kardeş, bitiremezler aksine çoğalır buğdayları, dolar taşar ambarları.

Bugün ‘Bereket’ denilince, bu kardeşler akla gelir. Bu bereketin adı: Halil İbrahim bereketidir…

İş kazası geliri kesilmez

İnsanların sorunlarına yardımcı olduğunuz için sizi kutluyorum, gerçekten günümüzde insanların dertlerine yardımcı olacak insanların sayısı çok azaldı. Benim sizden ricam, kardeşimin bir inşaatta çalışırken yere düşme sonucu sağ ayak topuğunda kırılma ve ezilmeler meydana geldi. Daha işe girdiğinin ilk haftasıydı sigortası yapıldı ve tedavi gördü. Hastane masraflarını müteahhit karşıladığı ve ayrıca tanış olduğu için davacı olunmadı. Daha sonra ayak bileğinde hareket kısıtlılığı meydana geldi, sigortaya maaş almak için başvuruldu ve %25 rapor oranıyla şu an ayda 70 YTL maaş almaktadır. Şimdi ise bir işyerinde çalışıyor. İş yeri sigortalı yapmak istiyor. Şimdiye kadar birikmiş sigortası yok, bu işyerinde sigortalı olursa SSK’dan almış olduğu maaş kesilir mi? Bize ne yapmamızı önerirsiniz? Mehmet Fırat

Sayın okurum; kardeşinize verilen aylık 70 YTL aylık 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince verilen işkazası sonrası sürekli işgöremezlik geliridir. Yani, işkazası sonrası kaybettiği işgücü kaybının karşılığıdır ve bir ömür boyunca kesilmez. Ayrıca, eğer rapor oranı %50 ve daha fazla olsaydı kardeşinizin vefatı sonrasında eş ve çocuklarına da bağlanırdı. Bu nedenle kardeşiniz şu an SSK’lı olarak çalışabilir ve prim ödeyebilir. Bu esnada da aldığı aylık 70 YTL’lik sürekli işgöremezlik gelirini de almaya devam edebilir. Hatta, ilerde SSK’dan veya başka yerden emekli olduğundan da sürekli işgöremezlik gelirini almaya devam eder. Bu sebeplerle halen sigortasız çalışanı kardeşinizi bir an önce sosyal güvenceye kavuşturun.

İdari para cezası

Bir arkadaşımın işyeri Topkapı’da ve Bakırköy SSK’ya bağlı olarak işlem yapmaktadır, aynı şirketin Bostancı’da (Kadıköy SSK’da ) ve Elmadağ’da (Beyoğlu SSK’da) 2 işyeri daha mevcuttur. Fakat sigortalılardan birisi mesela Bakırköy SSK’daki işyerinde sigortalı gözükmesine rağmen Bostancı şubesinde fiili olarak çalışmaktadır. Bu şekilde yani başka şubeden SSK’ya bildirilen ama diğer şubede çalışan 8 adet sigortalı bulunmaktadır. Biz ise bu sigortalıları fiili olarak çalışmakta oldukları sigorta müdürlüklerine aktarmak için, sigortalı gözüktükleri müdürlüklerdeki işyeri dosyalarından çıkış verdik, çıkış nedeni olarak da nakil gösterdik, ama nakil oldukları şubeye işe giriş bildirgesi vermedik. Dayanağımız da1998 yılına ait bir SSK genel yazısıdır. Yapılan işlemde bir eksiklik olup olmadığı hakkında tereddütlerimiz mevcut, lütfen bizi aydınlatırsanız sevinirim. Birol Çınar

Birol Bey, yazınızda bahsettiğiniz genel yazının dayanağı olan olay, Çanakkale’de geçmiş olup kendisine ait iki adet marketi olan bir işveren, sigortalıyı bir işyerinden diğerine geçirirken işe giriş bildirgesi vermemiş ve SSK işe giriş bildirgesi verilmediği için idari para cezası uygulamıştır. Olay yargıya intikal etmiş ve Yargıtay aynı işverene ait aynı sigorta müdürlüğünde ve aynı işkolunda işlem gören işyerleri arasındaki sigortalı geçişlerinde işe giriş bildirgesine gerek olmadığına karar vererek cezayı kaldırmıştır. Sizin olayınızda ise işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta Müdürlükleri farklı olduğu gibi işyerlerinin işkolu kodları konusunda da bilgi yoktur. Bu nedenle işe giriş bildirgesinin verilmediği Sigorta Müdürlüklerince tespit edilirse idari para cezası uygulanır. Ancak, yargının bu konuda ne karar vereceği konusunda ciddi şüphelerim var.

Okurlara Cevaplar

Cumhur Akyıldız-İzmir-5000 günü (askerlik dahil) tamamlamak (Benim hesabıma göre 30.09.2006 günü tamamlıyorsunuz) şartıyla 01.08.2005 gününden sonra SSK’dan emekli olursunuz. Eşiniz boşta geçen süreleri şimdi ödeyemez, tavsiyem bundan sonra SSK’lı olsun ve eski Bağ-Kur ile birlikte 5150 günü ve 43 yaşını tamamlamak şartıyla SSK’dan emekli olabilir.

Semra Akıncı-3600 günü tamamlamak şartıyla 58 yaşında (2015) emekli olursunuz.

Nazan Topçuoğlu-İzmir-3600 gün sayısı ile 54 yaşında (13.07.2009) emekli olursunuz.

Hakan Çevikoğlu-Mersin-01.05.1980 başlangıcı ile 45 yaşında (18.02.2009) en az 5000 gün ile emekli olursunuz.

Hasan Gete-Çamdibi-Spastik oğlunuz için şu an gelir alabileceğiniz bir yer yok ama 18 yaşını tamamladıktan sonra 2022 Sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığı’ndan 3 ayda bir aylık alabilir.

Mustafa Akbulut-Hereke-SSK’lı olarak aynı sürelerde birden fazla işyerinde çalışabilir ve yılda 360 günden fazla bildirilebilirsiniz ama emeklilik işlemlerinde yılda 360 günden fazla gün sayıları dikkate alınmaz. Ancak, bu sürelerin kazançları toplanarak emekli aylığının hesabında dikkate alınır. Bu nedenle SSK 1975 yılındaki 594 günü 360 gün olarak sayarak yasal bir işlem yapmış. 9911 günlük çalışmaya karşın taban göstergeden (9475) emekli olmanıza üzüldüm ama 1990-1999 kazançlarınız düşük.

Said Sınay-Nazilli-01.08.2005 günü SSK’dan en az 5000 gün ile emekli olacaksınız. Verdiğiniz bilgilere göre 5000 günü tamamlamışsınız.

Mahmut Evran-Konya-7897 gün prim ödeyip, 3600 gün sayısı prim ödeyenlerle aynı emekli aylığını alıyor olmanız sistemi bu şekilde kuranların suçu olduğu gibi bunda basiretsiz, cahil kişileri görev verenlerin vebali var. Emekli aylığında göstergeyi belirleyen 1990-1999 yılları kazançlarınız çok düşük.

Hulusi Erdemir-Malatya-Siz emekli olduğunuzda, 20 inci basamağın gelir tutarı 905 milyon kadar ama bu emekli aylığı bağlama oranıyla çarpılacak tutardır. Ayrıca, halen geçerli olan aylık bağlama sistemi gereğince son gelir tablosu değil yıllara göre gelir tablosu esas alınmaktadır.

Nail Ercan-Aliağa-Askerlik dahil 25 tam yılı tamamlayınca (bana göre 20.08.2005) Bağ-Kur’dan emekli olacaksınız.