Davayı açan parasını alır

6 Şubat 2010

            Davayı açan parasını alır


Habertürk’den Rahim Ak kardeşim, ücretlilerin gelir vergisi dilimleri ile ilgili Anayasa Mahkeme’sinin kararı sonrasında güzel bir haber yakalamış ve iptal edilen yüzde 35’lik dilimden ücretlerinden gelir vergisi kesilen çalışanların dava açmaları halinde ödenen vergilerini geri alabileceklerini halka haber veriyor.


Vergi dilimlerinin adaletsizliği üzerine hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Ali TOPUZ, Haluk KOÇ ile birlikte 116 CHP Milletvekili ile açılan iptal davaları sonrasında aşağıdaki illerin vergi mahkemelerinin hakimleri, yüzde 35’lik vergi oranının haksızlığını hakim olarak kendileri de inanarak konuyu Anayasa Mahkemesine taşımışlar ve Anayasa Mahkemesi de çok hızlı davranarak 08.01.2010 günü konuyu sonlandırmıştır.


1- Denizli Vergi Mahkemesi                                  (Esas Sayısı: 2007/70)


2- Konya Vergi Mahkemesi                                  (Esas Sayısı: 2007/101)


3- Danıştay Dördüncü Dairesi                               (Esas Sayısı: 2008/67)


4- Ankara İkinci Vergi Mahkemesi                       (Esas Sayısı: 2008/69)


5- Sakarya Vergi Mahkemesi                                (Esas Sayısı: 2009/14)


6- İstanbul Onbirinci Vergi Mahkemesi                (Esas Sayısı: 2009/60)


Konunun sonlanmasından sonra yukarıda sayılan mahkemelere dava açan ücretliler fazla ödedikleri gelir vergilerini geri almışlardır.


Çünkü, Anayasa Mahkemesi, 5479 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası %35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden,iptal etti.


 


Bazıları diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ancak burada durum farklı, Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ama bu Anayasa Mahkemesi kararını dayanak yaparak dava açanlar için Mahkeme Kararı geçerlidir. Bunun iki yönü var birincisi konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyan yukarıdaki mahkemelerin kararları kendileri için emsal mahkeme kararıdır. İkincisi de bakınız bugün haberine devam eden Rahim Ak’ın da yayınladığı Kocaeli 1 inci Vergi Mahkemesinin benzer bir şekilde Anayasa Mahkemesi kararı ile olayı geriye doğru uygulamasıdır.


Bu sebeple 2006,2007,2008,2009 yıllarında yüzde 35’lik dilimden vergi ödeyen ücretliler dava açarlarsa paralarını geri alabilirler.