DEPREMİN ÖLÜM AYLIKLARINA ETKİSİ

13 Şubat 2023

Başımız sağ olsun.

Sosyal güvenliğin geride kalanlar için tanıdığı hakka ölüm aylığı, geride kalanlara da hak sahibi diyoruz.

Ölümlerle son statüye bakılıyor.

Memur (4/1-c) ve Bağ-Kur için  (4/1-b) kapsamında  olanlar da en az 1.800 gün aranırken, SSK’lılar (4/1-a)  900 gün aranıyor.

Hepsinde bir diğer şart işe girişten itibaren 5 yıl geçmiş olması.

Askerlik gibi borçlanmalar devreye girerse SSK lılarda da 1.800 gün aranmaya başlıyor.

(01.10.2008 öncesi ölenler için farklı kurallar olabilir. Özellikle Bağ-Kur ölümlerinde 3 yıllık sürenin yeterli kabul edildiği zaman aralıkları da oldu).

Depremlerde  4447 sayılı kanun ve 592 sayılı KHK ler ile (her iki düzenlemenin geçici 5.maddeleri) ile  bütün sigorta türleri için 360 günü olanlar ile  5510 sayılı Kanunun geçici madde 37 si ile 30 gün sigorta prim olanlardan ölenlerin hak sahiplerine  ölüm aylığı bağlanabilmesi özel olarak düzenlenmişti.

EYT yahut ilk çıkarılacak düzenlemelerde benzer bir düzenlemenin gelebileceğini umut ediyoruz.

Hayat sürüyor şimdi kurtarma, yaraları sarma, yardımlaşma, varlığın ve sağlığın bilincine varma zamanı. Bizi koruyanın yardımlaşmayı bir borç olarak bize yüklediğini hatırlama, bir şey adına adına balık bilsin diye değil Halığa adayarak olabildiğince isimsiz kahraman kalmanın zamanı.