Dernek kaydı ile Bağ-Kur

7 Kasım 2004

Ali Tezel


[email protected]
[email protected]
Dernek kaydı ile Bağ-Kur

Halen Torbalı Cezaevi’ndeyim, 1971 yılında 10 ay kadar SSK’lı olarak çalıştım. 1979 yılında işyeri açtım ve Bağ-Kur’a kaydoldum ve bilahare şirket ortağı statüsü ile prim ödemeye devam ettim. 1998 yılında şirket ortaklığımı sona erdirdim Bağ-Kur’a İB (İş Bırakma) formu vererek tüm borcumu ödedim ve SSK’ya isteğe bağlı prim ödemeye başladım. 30.12.2002 tarihine kadar SSK’ya prim ödedim ve emekliliğimin gelmesi üzerine SSK’ya emeklilik dilekçesi verdim. SSK’da Bağ-Kur’dan hizmetlerimi istedi bu kere Bağ-Kur benden yeniden İB formu istedi ve İzmir Ticaret Odası’nda sildirmeyi unuttuğum kayıtla beni SSK’ya prim ödediğim sürelerde Bağ-Kur’lu sayarak 5 milyara yakın borç çıkarttı. Bağ-Kur hizmet göndermeyince SSK da emekli etmiyor. Halen cezaevinde olmam nedeniyle de işimi takip edemiyorum. Lütfen bu konuda bana yardımcı olun ne yapabilirim. Necmi Akyol-İzmir

Sayın okurum, bir kişinin Bağ-Kur’lu olabilmesi için dernek/oda kaydı olması gerekir ya da vergi kaydı (veya şirket ortaklığı) gerekir. Ancak, ülkemizde Bağ-Kur’lu olan kişiler işyerlerini kapattıklarında sonucunda parasal giderler oluşacağından hemen vergi kayıtlarını kapatırlar ama esnaf/oda kayıtlarını kapatmayı akıl etmezler veya önemsemezler. Sizde bu gruptansınız ama bunun çözümü de var. Bağ-Kur’un 1995/11 Nolu Genelgesi ile bu genelgenin uygulanması konusunda 11.09.2002 tarih ve 104941 Sayılı ve epeyce uzun olan yazısından sizinle ilgili olan birkaç paragraf vereceğim.

‘…Uygulamada gelir vergisi mükellefiyetinin başlangıç ve bitiş tarihi ile, esnaf ve sanatkar sicil memurluğuna ve kanunla kurulu meslek kuruluşuna kayıt ve siliniş tarihleri farklı olmaktadır. Bu farklılıklar birkaç günlük bir süre olabildiği gibi, özellikle kayıt silinmelerinde bu süre birkaç yıllık olabilmektedir. Bu durum, esnaf ve sanatkar sicili veya kanunla kurulu meslek kuruluşları kayıtlarına göre Bağ-Kur’ a tabi sigortalılıkları devam ettirilen sigortalılardan gerçekte kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması olmayanlar açısından sorun yaratmakta ve bu tür sorunlar genellikle yargıya intikal etmektedir. Nitekim yargıya intikal eden bu tür davalarda mahkemeler sigortalının kendi nam ve hesabına bağımsız çalışıp çalışmadığını araştırmakta, sigortalının bağımsız çalışmadığını diğer belgelerle belgelemesi halinde, açılan davalar Kurum aleyhine sonuçlanmaktadır.

2) Şahıs şirket ortaklarından şirketle ilgisi kalmayan ancak, meslek kuruluşu kaydı ile sigortalılıkları devam edenlerin de bu sürelerde şirket ortaklığından ayrıldıklarını sayılan kuruluşlardan belgelemeleri halinde, sigortalılıklarının şahıs şirketi ortaklığından dolayı tesis edilen vergi mükellefiyetlerini sildirdikleri tarih itibariyle sona erdirilecektir.’

Bağ-Kur’un 1995/11 Sayılı genelgesinin eki olan ve www.bagkur.gov.tr web sayfasında örneği olan formun ilgili yerine Ticaret Odası’ndan, şirket ortaklığından sonra oda kaydı devam ettiği ama fiilen ticaret yapmadığınızı belirten bir yazı alarak Bağ-Kur’a verirseniz hem 5 milyar borçtan kurtulur hem de SSK’dan emekli olabilirsiniz. Ancak bunun için bir yakınınıza vekalet vermeniz gerekir.——————————————————————————–Okurlara Cevaplar

Emin Aytan-Limited şirket ortaklığınız halen devam ediyorsa veya vergi kaydınız varsa emekli olarak SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödemek yerine Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek primi ödeyebilirsiniz.

A.Kadir Ulaş-Bakırköy-Eski sigortalı olmanız nedeniyle 3600 gün sayısı ile emekli olabilirsiniz. İfa ettiğiniz 30 aylık askerlik sürenizin hepsini borçlanabilirsiniz. Alacağınız emekli aylığı 400 milyon liradır.