EMEKLİ AYLIĞINDA ”GÖSTERGE”

10 Mayıs 2020

Ezbere yapılacak borçlanmalarda herkesin göstergesi sigortalılara göre farklılık gösterir,o yüzden emekli aylığı hesaplamasında ”GÖSTERGE” kavramı nedir sorusuna bugün cevap bulmaya çalışacağız.

2000 Yılı Öncesi Kısmi Aylığın (A1) Hesabında ”Gösterge” kavramı dikkate alınır.

Katsayı esasına dayalı gösterge sistemi  sigortalıların 2000 yılından önceki kısmi aylıklarına esas göstergelerinin tespitinde kamu ve özel sektör için düzenlenen gösterge ve üst gösterge tespit tabloları kullanılır, Göstergenin tespitinde sigortalının 2000 yılından önce primi ödenmiş son 10 yılın prime esas kazancının ortalaması esas alınarak önce üst gösterge tespit tablosundan gösterge tespiti yapılmakta, ortalama yıllık kazanca yakın göstergenin bulunamaması halinde, bu defa 5 yıllık prime esas kazançların ortalaması alınarak gösterge tespit tablosundan gösterge tespiti yapılmakta, ortalama yıllık kazancın tespitine esas son 10 veya 5 yıllık prime esas kazançların bulunmaması halinde mevcut yıl sayısı esas alınarak aynı şekilde gösterge tespiti yapılır.

5510/ geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin (a) bendine göre gösterge sistemi içinde hesaplanacak kısmi aylıklara esas göstergenin, sigortalıların ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısına göre hazırlanacak olan gösterge ve üst gösterge tespit tabloları esas alınarak belirleneceği öngörüldüğünden, göstergenin tespitine esas 1 ila 10 yıla ilişkin prime esas kazançlar için özel ve kamu sektörüne ait gösterge tespit tabloları hazırlanmış olup, gösterge tablolarında bulunur.

”GÖSTERGE”

Sigortalının 2000 yılından önce çalıştığı sektör (kamu/özel) için geçerli olan ve ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle hazırlanan gösterge ve üst gösterge tespit tablolarında ortalama yıllık kazanca eşit sayının, tabloda eşit sayı yoksa en yakın sayının karşılığı olarak alınacaktır.

Yaşlılık -Malullük-Ölüm Aylıklarında

Gösterge Tablosu’ndan hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı % 60’tır.

 Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10’uncu derecenin 1 inci kademesinin karşılığı oran % 59.9, 1 inci derecenin 10 uncu kademesinin karşılığı oran ise % 50’dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan % 59.9 oranı, izleyen her gösterge için binde bir azaltılarak belirlenmiştir.

BORÇLANMADA GÖSTERGE TESPİTİ!

Askerlik ve doğum borçlanmasında 2000 öncesinde gösterge ve üst gösterge bulmak için o dönemdeki kazançlar satın alınacağı için burada sigortalı dönemlere göre taban ve tavan matrahlara göre orantılanması yoluyla,borçlanma maliyeti ve göstergenin tespit edilmesi gerekir.

Bu işlemleri ezbere değil,maaş hesaplamasına yatkın bir uzmanla yapmanızı salık veririz.

GÖSTERGE SİSTEMİ

9475-10175-15175 arasında tespit edilir.

ÖRNEK:

A Sigortalı asgari ücretli çalışması halinde;

5 yıl bakalım..

Ortalaması…95-96-97-98-99=12/1..9475..494.795.259,00.-

Buna göre tespit edilir.

1 yıl tam prim ödenmiş ise, 1.242.396.000,00 karşılığı  12/1..9475 yazılır.

B Sigortalı 10 yıl Tavandan prim ödenmişse ,441.398.835,00.-TL olup ortalaması 1/10..15175 gösterge olacaktır.

VEDAT İLKİ

[email protected]

05415161962