Emekli ikramiyesinde 30 yıl sınırına takılana yol haritası

28 Şubat 2016

15 Aralık 2014 gününden önce emekli olmuş memurlar 30 yıldan fazla olan yılları için dava açarak ikramiyelerini alabilirler… Örneğin 35 yıllık bir memur 2000 yılında emekli olduysa yıl başına 489 lira olmak üzere toplam 2 bin 445 lira para alır. Bu rakam 2005’in başında emekli olan 35 yıllık memur için 8 bin 240 lirayı bulur. 2014’ün başında emekli olan 35 yıllık memur ise yıl başına 3 bin 438 lira olmak ürere 5 yıl için toplam 17 bin 190 lira alır. Peki memura bu piyango nasıl vurdu? Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nundaki ikramiye için 30 yıllık üst sınırı 2015 yılında iptal etmişti. Yani 2015’ten önce kamuda 30 yıldan fazla çalışan birisi emekli olduğunda ancak 30 yıllık ikramiye alabiliyordu. Anayasa Mahkemesi’nin iptalinden sonra SGK, 2015 yılı ve sonrasında emekli olmuş ve olacak memurların ikramiyelerini 30 yıldan çok olsa da ödemeye başladı. Ancak bu tarihten önce emekli olan ve 30 yıldan çok hizmeti bulunan memurlara ise ödeme yapılmıyor. Ödeme için mutlaka önce SGK’ya müracaat etmek, red veya zımmi redden sonraki en geç 60 gün için Ankara İdare Mahkemeleri’nde SGK’yı dava etmek gerekiyor. 

OLAY NE İDİ? 

Anayasa Mahkemesi’nin memurların emekli olurken aldıkları emekli ikramiyesinde 30 yıllık sınırı iptal eden 2013/111 esas ve 2014/195 karar sayılı içtihadı Resmi Gazete’nin 07.01.2015 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Artık 15.12.2014 tarihinden itibaren emeklilik dilekçesi verenlerin kamuda geçmiş sürelerine istinaden ödenecek emekli ikramiyelerinde 30 yıllık sınır uygulanmaksızın 35-40 yıllık süreler için bile ikramiye ödemesi yapılması mümkün hale gelmişti. Gelinen noktada artık 30 yıldan fazla fiili hizmet süresi ile emekli olanlar tüm süreleri için ikramiye alabilecek.

KRİTİK TARİH ARALIK 2014

OTUZ yıldan fazla süreyle fiili hizmeti olduğu halde yasadaki iptal edilen 30 yıl engeli nedeniyle 30 yılı aşan hizmet süresindeki ikramiyesini 15.12.2014’ten önce emekli oldukları için alamayanların dava açmaları halinde kazanma ihtimallerini çok yüksek gördüğümden hep davayı önermiştim. Artık o davalar neticelenmeye başladı. Fakat “Son defa Emekli Sandığı’na tabi görevlerden emekliye ayrılan” ibaresinin iptali sonrasında doğan ikramiye hakkının alınması amacıyla açılan davalar neticesinde gördüğümüz üzere ikramiye hesabında emekli olunan tarihteki katsayıların uygulanması yönünde karar çıkması da kuvvetle muhtemel olduğu için çok eski tarihlerde emekli olanlar için dava açmayı tavsiye etmemiştik. Nitekim bu konuda mahkemeler hükmünü icra etmeye başladı ve işaret ettiğimiz minvalde kararlar çıktı. 

DİKKAT EDİN: 

Unutmayın dava ile 30 yıldan çok ikramiyelerinizi kazanırsınız ama davaya değer mi değmez mi diye de düşünün, çünkü, ne zaman emekli olduysanız o yılın memur maaş katsayıları üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Mesela 1999 yılında emekli olduysanız her yıl için 100 lira gibi bir ikramiyeniz olacak. Daha eski yıllar da ise kuruş gibi rakamlara sahip olacaksınız. Yeni yıllarda yani 2016 yılına ne kadar yakın yıllarda emekli olduysanız davaya değer ve epey para alırsınız. Geçmiş yıllarda özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda emekli olduysanız davaya değmez. Kamuda 35 yıl çalışmış birisi 2000 yılında emekli olduysa kalan 5 yılın ikramiyesi olan 5×488,99 lira, yani 2 bin 445 lira alır.

Not: Tablodaki rakamlar alınacak en yüksek bir yıllık ikramiye rakamları olup en düşüğü de bu rakamın yarısı kadardır.