Emekli olmadan tazminat hakkı

28 Kasım 2004

Ali Tezel


[email protected]
[email protected]
Emekli olmadan tazminat hakkı

Ali bey, öncelikle verdiğiniz bilgilerle bizleri aydınlattığınız için size teşekkür ediyorum. 01.09.1985 tarihinden itibaren sigortalı olarak çalışmaktayım. Çalışma günüm şu anda altı bin günün üzerinde bayan olduğum için 2005 yılının Eylül ayında yirmi yıllık sigortalılık süremi tamamlıyorum ama yaş haddini beş yıl sonra tamamlayacağımdan emekli olamıyorum.

Sorum şu;

Bir yıl sonra bayanlarda yirmi yıl çalışma zorunluluğunu tamamladıktan sonra emeklilik için işyerine istifamı verip emekli maaşım çıkmadan işyerimden tazminatımı alabilir miyim? Alabilirsem bu kural İş Kanunu’nda hangi maddede geçiyor?

Yardımlarınız için teşekkür eder başarılılarınızın devamını dileriz. Sizi takip etmeye devam edeceğiz. C. Ecevit

Hanımefendi, 1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun halen de geçerli olan aşağıdaki 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi gereğince,

‘… işçilerin hizmet akitlerinin:

5. (08.09.1999/4447-45. Md. İle gelen ek) 506 Sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.’

Buna göre siz SSK’dan alacağınız ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısını işverene vererek hakkınız olan kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılabilirsiniz.

Okur ve Güzel Hoca

Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Rıza Okur ile Prof. Dr. Ali Güzel’in birlikte hazırladıkları sosyal güvenliğin ABC’si olan ‘Sosyal Güvenlik Hukuku’ isimleri kitaplarının güncellenmiş yeni baskı kitapları piyasaya çıktı.——————————————————————————–Okurlara Cevaplar

Arslan Yosma-Kocaali-Var olan 4450 günü yapacağınız askerlik borçlanması ile 5000 güne tamamladığınız gün SSK’dan hemen emekli olursunuz.

Rahmi Yenilmez-01.10.1983 işe başlama tarihi ile 47 yaşından ve 01.10.2008 gününden sonra en az 5150 gün sayısı ile emekli olursunuz. Mektubunuzda yazmamışsınız ama askerliği 1983 yılından önce ve 20 ay olarak yapmışsanız borçlanmanız halinde 01.02.2007 günü en az 5075 gün sayısı ile emekli olursunuz.

Yüksel Saldır-Körfez-Gönderdiğiniz bilgiler ile emekli aylığınızı hesaplayabilmem mümkün değil ama bu bilgilere göre eski sisteme göre alacağınız aylık bağlama oranınız tavan rakamı için %65’tir.

K.Mithat Tolan-Askerden sonra sigortalı olduğunuz için askerlik sürenizi borçlanınca başlangıcınız askerlik süresi kadar geriye giderek, 19.04.1982 olacaktır. Bu durumda da 19.04.2007 günü SSK’dan emekli olursunuz.