Engelliler yaşa bağlı olmaksızın emekli olur

2 Mart 2016

Engelli olup da yüzde 40 veya daha üzerindeki rapor oranıyla Defterdarlıktan “Vergi İndirim Belgesi” alanlar, SSK’dan yaşa bağlı olmaksızın emekli olur.

Emekli aylıkları da sanki normal emekli olmuş gibi hesaplanır. Ayrıca gün sayıları 5 bin 400 günden az ise sanki 5 bin 400 günü varmış gibi emekli aylığı hesabı yapılır…

’’Bugünkü yazımızda okurumuz Hakan Bey’in sorusu üzerine engellilerin emekliliği konusuna değineceğiz. Hakan Bey’in sorusu şöyle:

“Sevgili Ali Bey, 30.11.1968 doğum tarihim ve 01.02.1994 SSK girişim var. 7 bin gün mevcut. Bypass ameliyatı olup 5 damarım değiştiği için artık pek çalışamıyorum yüzde 40 vergi indirimi ile emekli olmak istiyorum.

Bu bağlamda maaşım düşer mi? SGK 3 bin lira civarında olabileceğini söyledi. Bu konuda yardım edebilir misiniz?” Hakan GÜNER

Hakan Bey, esasen emekli olmak için normalde 3 şart vardır. Bunlar, prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve yaştır.

Ancak, kişi özürlü veya engelli ise emekli olmak için aranan üç şarttan yaş şartı aranmadığı gibi prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süreleri de daha da basitleştirilmiştir.

Sizin verilerinize göre “vergi indirim belgesi” varsa veya alırsanız SSK’dan dilediğiniz anda emekli olma hakkınız var.’’ yararlanabilirler.
 

 

Bağ-Kur’lu özürlüler için vergi indirim belgesine gerek yok ama…

Bağ-Kur (4/B) sigortalıları da özürlü iseler erken emekli olabilirler. Onların Defterdarlıktan vergi indirim belgesi almasına gerek yok ama SGK Merkez Sağlık Kurulları tarafından onanmış en az yüzde 40 rapora ihtiyaçları var. Rapor oranlarına göre emeklilik şartları da aşağıdaki gibidir.

Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar, çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan özürlü emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilirler.

 

EMEKLİ OLANLAR SGDP İLE ÇALIŞABİLİRLER

Malülen emeklilik ile özürlü engelli emeklisi arasındaki en önemli fark, birisinin (malülen) emeklilik sonrası artık çalışmasının yasak olması, diğerinin de tıpkı diğer emekliler gibi sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma hakkı olmasıdır.

Hakan Bey ayrıca, Malülen emekli olanların emekli oldukları statüde hem emekli aylığı alıp hem de SGDP ödeyerek çalışma hakları yoktur.

Özürlü-engelli emeklilileri ise emeklilik sonrasında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışabilirler.

Emekli aylıkları normal emekli olmuş gibi hesaplanır: Özürlü-engelli emeklilerin emekli aylığı sanki normal zamanları gelen sigortalılar gibi hesaplanır, hatta 5 bin 400 günden daha az günleri varsa gün sayıları 5 bin 400 güne tamamlanır ve 5 bin 400 günü var mış gibi emekli aylığı hesaplanır.