EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMADA EN AZ NET ÜCRET ASGARİDEN AZ OLABİLİR Mİ?

1 Mart 2020

01.07.2011 sonrası yürürlüğe giren  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu  (TBK)  İş Kanununa tabi olmayan çalışanlar için çalışma koşul ve güvencelerini düzenlemiştir.

TBK md.401 e göre ücretin en azı asgari ücret olacaktır.

Hiç bir çalışana asgari ücretten az ödeme yapılamaz.

Ev hizmetlerinde çalışmalara on günden az olanlar ve çok olanlar olarak  temelde ikiye ayrılmaktadır.

10 günden az çalışan işçiler için SGK ya ücretlerinden bir kesinti yapılmaz. Sadece işveren iş kazası primleri öder.

10 günden çok çalışanlar için diğer işçiler gibi SGK’ya prim ödenir.

Ev işlerinin en ilginç yönü belkide gelir vergisine tabi olmamasıdır.  Bu nedenle ev işlerinde çalışanlar için asgari geçim indirimi hiç nazara alınmaz, zira vergi kesilmez, kesilecekse 10 günden fazla çalışmalarda % 14+1= % 15 oranı üzerinden işçiden prim kesilir kalanı işçinin ücretidir.

En az ödenmesi gereken tutarlar farklı seçeneklerde şöyle tablolaştırılabilir.

1 EV HİZMETLERİNDE TAM ÇALIŞMA EN AZ ÜCRET İşveren Maliyeti SSK Toplam Prim
Yasal Neden Tutar SGK İşçi Payı Vergi Net
Brüt Asgari Ücret 6098 md.401 2943 441,45 0 2501,55 3605,18 1103,63
2 EV HİZMETLERİNDE TAM ÇALIŞMA EN AZ ÜCRET EMEKLİ    
  Yasal Neden Tutar SGK İşçi Payı Vergi Net    
Brüt Asgari Ücret 6098 md.401 2943 220,73 0 2722,28 3605,18 3884,76
3 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞMA EN AZ ÜCRET  1 GÜN/7,5 SAAT ÇALIŞMA
Brüt Asgari Ücret 6098 md.401 98,1 0,00 0 98,10 100,06 100,06
4 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA  ÇALIŞMA EN AZ ÜCRET  1 GÜN/7,5 SAAT ÇALIŞMA
Brüt Asgari Ücret 6098 md.401 98,1 14,72 0 83,39 120,17 36,79

Bu günkü asgari ücrete göre;

Ev hizmetlerinde örneğin 10 günden az çalışmış kişi için  örneğin 6 gün çalışmış olsun net günlük 98,10

98,10*6= 588,60 TL etmektedir. Ancak 6 gün çalışan kişi 1 gün hafta tatiline hak kazanacağından + 1 gün ilave edilmelidir yani 98,10*7= 686,70TL net ödenmelidir.

Aynı hesaplamalar 10 günden çok olanlar içinde 83,39TL günlük ile çalışılan günler çarpılarak ücret hesaplanabilir.

Diğer hesaplamalarda yukarıdaki ölçüye benzer netleştirilip hesaplanabilir.

Ancak belirlenen bu ücret ayda 225 ve günde 7,5 saat çalışmanın karşılığıdır.

SGK bakımından her 7,5 saat 1 gün sigorta bildirimi gerektirir, artan saat 7,5 saat olması mesela 1 saat olsa bile SGK ya 1 gün fazla bildirim gerekir.

7,5 saati çalışan aynı günde geçen çalışmalar fazla mesai olarak 1,5 kat olarak ödenmelidir.