EYT 1 (Genel Takdim)

1 Mart 2023

EYT Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın imzası sonrası resmi gazetede yayımlanacak. (03.03.2023 tarihinde yayımlanmıştır)

Yürürlük  – Resmi Gazetede Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek,

Örneğin 03.03.2023 ta yayımlansa yürürlüğü bu tarihte başlayacak.

Yürürlüğe girmesi demek aylıklar hemen başlıyor anlamına gelmiyor.

Neler aranacak;

-Emeklilik başvurusu aranacak emekli aylığı tüm şartlar tamamsa dilekçe verdiğimiz ayı takip eden eden aybaşından başlamaktadır. 5510 sayılı Kanuna göre kurallar böyledir.

– Bunun anlamı şu SSK ve Bağ-Kur  01.04.2023 ten itibaren aylık alabilecek,

BAĞ-KUR Bakımından emekli dilekçesi verilen günden sonra prim ödeme yükümlülüğü biter buna göre dilekçe tarihinde ilk dikkat edeceğimiz dilekçe tarihi itibari ile 9000 gün erkek 7200 gün kadınların sigorta günü olmalı. Benim bu kadar var diyenler daha fazla günüm olmasın diyenlerden Bağ-Kur lu olanların yasa çıkar çıkmaz başvuruları yararlı olur. Güne yetmeyenler biz biz olalım gün tamam olunca örneğin ayın 5 inde değil   mesela gün 25 inde doluyor o gün dilekçe verelim. Zaman ve ay kaybedip daha çok ödemeyelim

-Memurlar için aybaşı ayın 15′ i olduğundan 15 Mart 2023 ten önce dilekçe verenlerin aylıkları 15 Marttan başlayacak.

-İŞTEN AYRILACAK MIYIZ ?

5510 sayılı kanuna geçici 95’i madde olarak gelen hükmün ikinci fıkrasında işyerinde çalışlardan  emeklilik için  işten çıkışı yapılanların 30 gün  içinde ( yasa teklifindeki 1o gün  30 güne  çıkarılmış) aynı işe başlamaları halinde işveren primlerinden 5 puanlık teşvik uygulaması devam edecektir.

Ancak uygulama sınırlıdır. İlk sınırlama bu hak sadece son çalışılan özel sektör işyeri ile ilgilidir.

İkinci sınırlama son işyerinde dahi yeniden ayrılan için teşvikten yararlanma hakkı sona  erer.

Kısaca emekli olup başka  işyerinde  çalışma halinde işveren teşvik alamayacağı için tercih edilemez olabiliriz. Eğer başka işyerinde başlayacak ise bu hususun etki edip etmeyeceğini o işverenle konuşmalıyız.

30 gün  içinde aynı işyerinde başlamakta önemli bir husus.

Aynı işyerinde çalışmaların SGDP den normale döndürülmek, yeniden SGDP dönülmesi ve bunu tekrarlanması halinde ayrılma sayılacak mı hususunu soru olarak bir kenara yazılacak)

Ancak hükmün ikinci fıkrasında teşvikler yönünden yaşlılık ve emekli aylığı   talebi nedeni ile işten ayrılma ifadesinde emekli aylığı ibaresi fazlalık oluşturmaktadır. Zira emeklilik Emekli Sandığı emeklisi için söz konusudur.  Özel  işyerinden ayrılan ise SSK lı 4/1-a lıdır, Gerek SSK gerekse Bağ-Kur bakımından yaşlılık aylığı söz konusudur.

TARIM BAĞ-KUR’ LULAR BAĞ-KUR GİBİ İŞLEM GÖRECEK

Yasal düzenlemede 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur yer almıyor. Ancak 2926 ‘da daha önce yapılan değişiklikler nedeni ile 1479 Bağ-Kur uygulandığından  2926’nın Kanunda yer alması gerekmemiştir. Tarım Bağ-Kur’lularda yararlanacak.

PEKİ DİĞER SANDIKLAR

Bankaların sandıkları SSK-4/1-a gibi işlem görecek.  Kanunda anılması gerekmez.

TOBB bakımından durum ne bizim sosyal güvenlik sistemimizde 5 grubun dışında 5434,1479,2926,506 ve 2925 sigortalıları dışında bir de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Emeklilik sistemi var burada anılmıyor. Buda başka açıklamanın konusu olsun.

Kaç Günü olanlar yasal düzenlemeden yararlanacak,

Erkek             Kadın

Memur      9.000                7.200

Bağ-Kur     9.000               7.200

SSK Kademeli Gün 5000-5.975 gün arası

Bağ-Kur’da 15  yıl ile emeklilik,

Emekli Sandığında 61 yaş 15 yıl ile emeklilik

SSK da 3600 gün ile emeklilikte yaş koşulları değişmedi duruyor.

Çok günü olanların yaş koşulu kaldırılmış oldu.