FORUM-Vergi Kaydım Var, Bağ-Kur’um Yok

6 Ocak 2006

        Vergi Kaydım Var, Bağ-Kur’um Yok


            Ali bey, 1970 yılından bu zamana kadar vergi mükellefiyim ve işim ile ilgili olan dernekte de kaydım var. Ancak, bu zaman çerçevesi içinde Bağ-Kur’a herhangi bir kayıt yaptırmadım yani açılışım dahi  Bağ-Kur’da yok. Sizden öğrenmek istediğim 1970 yılından itibaren Bağ-Kur’a kayıt olup, bütün borcumu da hemen ödeyip Bağ-Kur’dan emekli olabilir miyim?Eyüp Kahraman


           


Eyüp bey, 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nda önemli değişiklikler ve ilaveler yapan 4956 Sayılı Kanun’un Geçici 18 inci Maddesi gereğince,


“Bu  Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.“


Madde metninden görüleceği üzere, sizin 04.10.2000 tarihine kadar Bağ-Kur’da sicil numaranız olmadığı için Bağ-Kur sigortalılığınız 04.10.2000 tarihinde başlamaktadır. Ancak, 06.02.2004 gününe kadar müracaat edenlerin sigortalılığı ise 20.04.1982 tarihine kadar geriye götürülmekteydi. Siz, müracaat süresini geçirdiğiniz için artık eski süreleri ödeyemezsiniz. 1970 yılından ise asla ödeyemezdiniz.


 


 


Çocuklara Sağlık Karnesi


18 yaşından büyük erkek çocuklarım için daha önceden üniversite kimliğini gösterip SSK Hastanelerinde muayene olabiliyorduk. Şimdi ise sistem kayıt vermiyor deyip muayene etmediler. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor.Ö.K.


 


506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun, “Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler” başlıklı106 ıncı maddesi gereğince,


            “Bu kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler:


            a) Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ya da gelir veya aylık almayan eşi,


            b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık yahut gelir almayan kız çocukları,


            c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası,


            dır.


            Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine hak kazanılan tarihten önce, sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş, yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da (b) fıkrası kapsamına girerler.”


            Bu maddeden de görüleceği üzere, yüksek öğrenim yapan erkek çocuklarınıza 25 yaşına kadar sizin üzerinizden sağlık yardımı verilebilir. Ancak bu hiçbir zaman üniversite kimliğinin gösterilmesi ile olmaz. Çocuğunuzun okulundan alacağınız öğrenci belgesi ile bağlı olduğunuz Sigorta Müdürlüğü’nden çocuğunuz adına sağlık karnesi alacaksınız ve bu karne Sigorta Müdürlüğü’nce bilgisayarlara kaydedilecektir.


            Çünkü, SSK’nın artık kendi hastanesi yok ve sizin gideceğiniz kamu hastaneleri ile SSK ile anlaşmalı özel hastaneler SSK bilgisayar kayıtlarına internet üzerinden girip çocuğunuzun sağlık karnesinin geçerli olup olmadığını ve ücretini SSK’nın verip vermeyeceğini kontrol edip SSK’dan onay aldıktan sonra hizmet vereceklerdir.


 


 


        Boş Geçen Süreler Ödenemez


            Babam 01/01/1959 doğumlu ve 01/04/1976’da SSK sigortası başlamış. Şu an 3449 gün primi ödenmiş durumda ve askerliğini ödemek istiyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor ve ne kadar ücret ödeyeceğiz? Ayrıca bazı arkadaşları 25 yılını dolduran ve en az 5 yıl primi  ödenen, yani sadece prim doldurmak için çalışanların ara boşluklarını ödeyerek emekli olabileceklerini söylüyorlar. Bu şekilde emekli olduğunu bildiğimiz bazı insanlar da var. Bu durum yasal mıdır? Eğer yasalsa ne yapmak gerekir? Özkan Keleş


 


01.04.1976 başlangıçlı babanız 3600 gün sayısı ile 55 yaşında yani 01.01.2014 günü emekli olabileceği gibi 5000 gün sayısı ile yaşa bağlı olmadan 5000 günü tamamladığı gün SSK’dan emekli olur. Askerlik borçlanması için sigorta müdürlüğüne dilekçe vermeniz yeterli olup askerliğin her ayı için 106.20 YTL. ödemeniz gerekiyor. Arada boş geçen süreleri ödeme imkanı yok, sadece bundan sonrası için her ay isteğe bağlı olarak ödeme yapabilirsiniz.


 


 


Kısa Okur Cevapları


Mahmut Sakarya-01.01.1988 sosyal güvenlik başlangıcından sonra 01.10.1988 de başlayan basın sigortanızda 4759 Sayılı Kademeli Emeklilik Kanununun yürürlük tarihi olan 23.05.2002 itibariyle en az 3600 gün varsa başlangıcınız 2,5 yıl kadar geriye giderek 01.07.1985 olacaktır ayrıca 20 aylık askerlik borçlanması ile bu tarih 01.11.1983 olur. Bu durumda normalde 47 yaşından sonra en az 5300 günle emekli olurdunuz. Basın çalışanı olduğunuzdan basın prim ödeme günlerinizin dörtte biri kadar bu yaştan (47) indirim yapacaksınız.


 


Feray Gülen-Gerek babanız ve gerekse anneniz 15 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlayacakları 2013 yılında en az 3600 gün sayısı ile SSK’dan emekli olurlar. Bu arada babanız 2 yıllık askerlik borçlanması yapabilir ki bu durumda 2011 yılında emekli olur.


 


Hakan Sönmez- 01.09.1985 tarihi sizin için sosyal güvenlik başlangıç tarihidir ve bir aylık SSK’nız da dikkate alınacaktır. Bu duruma göre de 49 yaşından ve 01.09.2010 gününden sonra emekli olacaksınız.


 


Sudi Duran-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 3,5 yıl prim ödediği gün SSK’dan emekli olur.


 


Hayati Babalık-01.04.2010 günü en az 5225 gün ile emekli olursunuz. Askerlik yaptıysanız borçlanıp ödeyin, askerlik süresi kadar önce emekli olursunuz.