Geriye Dönük Hizmet Kazanma Kimleri İlgilendiriyor?

5 Mart 2021

Bağ-Kur sigortalısı niteliği taşıdığı halde Bağ-Kur sigortalılığına 01.10.2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 01.10.2008 tarihinden itibaren başlatılıyor. Bunun tek istisnası ise Tarım Bağkur Sigortalılığı oluyor.

Öte yandan 1985-2008 yılları arasında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmasını gerektirecek şirket ortaklığı gelir vergisi mükellefiyeti gibi faaliyetleri bulunsa bile Bağ-Kur’a zamanında tescil olmayanların bu dönemler için tescil yaptıramadıkları gibi bu kapsamda açılan davaları da kaybediyorlar.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunla ise 04.10.2000 – 01.10.2008 tarihleri arasında vergi mükellefiyeti olduğu halde Bağ-Kur tescili olmayanlar için 01.10.2008 tarihinden sonra altı ay süre verilerek, 6 ay içerisinde başvuru yapanlara bahse konu süreleri borçlanma imkânı tanınıyor.

Şu halde geriye dönük tescil ve hizmet kazanma imkanı kimleri ilgilendiriyor sorusu önem taşıyor.

Bu sorunun yanıtı ise 1479 Sayılı Kanunda dönem dönem yapılan değişikliklerle doğrudan ilişkili bulunuyor.

Bu bağlamda, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması olanlardan için;

Bağ-Kur’un faaliyete geçtiği 01.10.1972 tarihi ile 20.04.1982 tarihleri arasında sadece meslek kuruluşu kayıtları (meslek odaları kayıtları),

20.04.1982-22.03.1985 tarihleri arasında gelir vergisine tabi olanlar için vergi kaydı, gelir vergisinden muaf olanlar için meslek kuruluşu kayıtları,

22.03.1985-04.10.2000 döneminde vergi, meslek kuruluşu kaydı veya ticaret sicil kaydından herhangi biri,

04.10.2000 tarihinden itibaren ise vergi mükellefi olanlar için vergi kaydı, vergiden muaf olanlar için ise meslek kuruluşu kayıtları ile Bağ-Kur sigortalılığı kapsamına girilebiliyor.

04.10.2000 tarihinden önce Bağ-Kur’a kaydı bulunanların bu tarihten önceki zaman dilimine isabet eden başka bir tarih aralığında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmasını gerektirecek vergi mükellefiyeti, esnaf sicili veya meslek odası kaydı varsa bu süreleri de sigortalılık süresi olarak hizmetine eklemesi mümkün bulunuyor.

Yine 04.10.2000 tarihinden önce Bağ-Kur kaydı yok da 04.10.2000-30.09.2008 tarihleri arasındaki bir bir zaman diliminde Bağ-Kur’a kaydı mevcutsa 04.10.2000-30.09.2008 tarihleri arasına isabet eden başka bir tarih aralığında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmasını gerektirecek vergi mükellefiyeti, esnaf sicili veya meslek odası kaydı varsa bu süreleri sigortalılık süresi olarak hizmetine eklemesi mümkün bulunuyor.

Emekli aylığının düzeyi ve hak kazanma koşulları yönüyle hizmet kazanmada sigortalıların yetkin bir uzmana başvurarak planlama yapmaları ise zorunlu bir ihtiyaç olarak önemini koruyor.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018