Görev malulünün emekliliği, Şehir Hatları Çalışanları, SSK ve Sevk

25 Nisan 2005

[email protected] 
[email protected]

Görev malulünün emekliliği
T.C. Emekli Sandığı’ndan maluliyet aylığı almaktayım. Daha önce çalıştığım şirkete tekrar asker dönüşü başladım şirket çalışanları aynı sigorta numarasıyla (18779061) sigortamı başlattı daha sonra birkaç şirket değiştirdim ve halen çalışıyorum. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 3239 sayılı kanunla değişik 31. maddesi gereğince herhangi bir kamu veya özel kuruluşta çalışan, sakatlık derecesi %40 ve daha fazla olan personel, vergi indiriminden yararlanır denmektedir. (Kanunda 3 derece yazılı ama benim sakatlık derecem 4’üncü derecedir.) Fakat malulen emekli olabilmek için sigorta numarasında da sosyal güvence destek fonu ödenmesi lazım deniliyor. Bu doğru mu? Şenol Aktay

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3’üncü maddesinin aşağıdaki (C) bendi gereğince;

‘C) Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışanların 78’inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden 63’üncü madde hükmüne göre Sos yal Güvenlik Destek Primi kesilir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, bu kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz ve 24/05/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında kanun hükümleri uygulanmaz, 64’üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 12’nci madde hükümleri uygulanır.

Bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar kurumdan yazılı talepte bulunurlarsa, bunlar hakkında talep tarihini takip eden aybaşından itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır.’

Siz, iletinizde, T.C. Emekli Sandığı’ndan aldığınız maluliyet aylığının niteliğini yazmamışsınız. Zira, görev malullüğü dışındaki maluliyetlerde SSK’ya sadece sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödersiniz ama SSK’dan emekli olamazsınız. Şayet, görev malulü iseniz SSK’ya hem SGDP ödeyeceksiniz hem de normal sigortalı gibi prim ödeyeceksiniz ve ileride şartlarını yerine getirdiğinizde SSK’dan da emekli olacaksınız. Bu arada dördüncü derece sakat diye bir şey yoktur.

– %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece,

– %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece,

– %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derece sayılır. Siz bunlara girmiyorsanız, engellilerin vergi indirimi yoluyla erken emekliliğinden yararlanamazsınız.——————————————————————————–Şehir Hatları çalışanları

Özelleştirme yüksek kurulunun kararı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında şöyle bir paragraf var. ‘Devre konu personelin, belediye tarafından iş akitlerinin feshedilmesinin veya emekli edilmelerinin TDİ’ye bildirilmesini müteakip, söz konusu personelin devir tarihi itibarıyla geçerli süre ve ücret üzerinden kıdem tazminatlarının ödeme yükümlülüklerinin TDİ’ye ait olmasına’. Bu paragrafta anlayamadığımız konu biz üç sene sonra emekli olduğumuzda TDİ’deki emekli tazminatımı devir tarihindeki ücret üzerinden mi alacağız yoksa emekli olduğumuz tarihteki ücret üzerinden mi alacağız. Eğer zararımıza bir durum var ise şimdiden hukuksal bir işlem yapmamız gerekir mi? Ordu Denizciler Derneği

Ne olursa olsun emekli olurken denizciler 854 Sayılı Deniz-İş Kanunu’na göre normal işçiler de 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre kıdem tazminatlarını alırlar. Bunun dışında devreden işveren kuruluş ile devrelan kuruluş kendi aralarında kıdem tazminatlarını nasıl ödeyeceklerini sözleşmeye bağlamışlarsa bu sizin alacaklarınıza halel getirmez. Yani, sizler ister emeklilik ve ister diğer şartların oluşmasıyla kıdem tazminatlarınıza hak kazandığınızda son ücret düzeyi ve çalışma sürelerinize göre kıdem tazminatlarınızı son işveren kurum olan belediyeden alırsınız. Belediye ile TDİ kendi arasında ödeme paylaşmasını yapar, sizi ilgilendirmez. Kimse kanuna aykırı düzenleme yapamaz, yaparsa da geçerli olmaz.——————————————————————————–Konya Sağlık Meslek Liseliler

Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi mezunlarını okulun müdürü Mustafa Yaman 20 Mayıs günü için pilav gününe davet ediyor. Benim de 20 yıl önce 4 yıllık bir yatılı hayattan sonra mezun olduğum okulda mezunlara bir gecelik yatılı imkanı da verilip, eski günler yad edilecek. 20 Mayıs 2005 günü için katılım ücreti 20 YTL olarak belirlenmiş ve Vahit Ateş’in (0505 4823488) İş Bankası Boğazlıyan şubesindeki 5921-0229062 nolu hesabına 17 Mayıs 2005 tarihine kadar yatırılması gerekiyor.——————————————————————————–Çok olanın hepsini az olanın yarısını

Ben, 1996 yılında çok ağır bir iş kazası geçirdim ve aylarca süren tedavilerden sonra, bir kamu kuruluşunda SSK’lı olarak işe başladım. Bu arada heyet raporlarından sonra ilk olarak %67 hasarla sürekli isgörememezlik maaşına hak kazandım. 2 yıl sonra tekrar kontrol muayenesine girerek %41 kalıcı hasarla bu maaşa ömür boyu hak kazandım. Vergi indiriminden yararlanabilir miyim? Okuduğum diğer yazılarınıza göre bu maaşı kesemezler. Çünkü, omurilik ve gözde kalıcı hasar var. Ben işime özürlü kadrosuyla girmedim. İşe girdikten sonra sürekli işgörememezlik maaşı bağlandı. Lütfen bana bilgi verin.

Turan Tolga

Turan Bey, halen SSK’lı olarak çalıştığınızdan emekliliğinizin gerçekleşmesi için işe girişinizde sakat kadrosunda olmanız gerekmez. Yapmanız gereken, işvereniniz aracılığıyla defterdarlıktan vergi indirim belgesi almaktır. Bu belgeyi alırsanız daha erken emekli olursunuz. İşe giriş tarihinizi yazmamışsınız ama normal durumda bu belgeyle 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün sayısı ile emekli olabilirsiniz. Emekli olduğunuzda hem emekli aylığınızı hem de sürekli işgöremezlik gelirini almaya devam edeceksiniz ama çok olanın tamamını az olanın yarısını alacaksınız.——————————————————————————–SSK’lılara sevksiz özel hastane yalanı

Geçen hafta önce bir gazetede ardından da tüm yazılı ve görsel medyada ‘SSK’lılar sevk almadan özel hastanelerden yararlanabilecek. SSK, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da toplam 33 hastane ile anlaşma sağladı haberlerini okudunuz. Ancak, bu haberlerin ne aslı var ne de astarı. Haber bir gazetede yayınlandıktan sonra SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde hizmet satın alma işleriyle ilgilenen daireyi aradım ama maalesef haberden sonra daire başkanı istifa etmişti. Haber adı geçen hastanelerden bir kaçını aradım bu olayın aslı yok dediler.

İşin gerçeğine gelince, www.ssk.gov.tr web sayfasında ‘Sağlık’ bölümünü tıklayınca görürsünüz, ‘SSK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşları’ listesi vardır ve listede sıralı olan özel sağlık kuruluşları ile hangi dallarda anlaşma olduğu da yazılıdır ve genelde de kalp hastalıkları konusunda anlaşma vardır. İşte eskiden beri devam edegelen bu anlaşmalarda 33 adedi yenilenmişti haberin gerçeği de budur. Velhasıla, bu hastaneler sevksiz gidemezsiniz, sevk alacaksınız ve bu listedeki özel hastanelerin anlaşmalı olduğu bölümlerine gidebilirsiniz.——————————————————————————–Okurlara cevaplar

Şinasi Kıyak-Kilimli-Sizin emekli olduğunuz 1981 yılında sadece gösterge tablosu vardı daha sonra 1987 yılında üst gösterge tablosu çıkarıldı bu nedenle siz gösterge tablosundan emeklisiniz. Sizler için bir geçiş kanunu çıkarılması gerekiyordu ama çıkarmadılar. Bu iş biraz da siyasi bir olay yeterince baskı grubu olursanız bu kanunu çıkartabilirsiniz.

Galip Yalçınkaya-Var olan hastalıklarınızdan bahsettikleriniz malulen emeklilik için bana göre yeterli değil. Size tavsiyem sanatçı derneklerine başvurmanız veya ilçenizin kaymakamlığına müracaat etmeniz yönündedir.

Suat Ökmen-Amerika’daki oğlunuzun veya onun adına sizin SSK’ya isteğe bağlı prim ödemenizde bir sakınca yok. Tarafıma gönderdiğiniz belgelere göre 5000 günü tamamladığı gün SSK’dan emekli olacak.

Gülçin Küçük-Vefa-SSK ve Bağ-Kur toplamında 20 tam yılı tamamlamışsanız hemen emekli olabileceğiniz gibi 15 yıldan fazla ödeme süresi ile 53 yaşında (01.07.2007) emekli olma hakkınız da var.

M.Nedim Küçük-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün prim öderseniz, 22.03.1985 başlangıcıyla 48 yaşından ve 22.03.2010 günü en az 5225 gün ile SSK’dan emekli olursunuz. 1985 yılından önce ifa ettiğiniz askerlik sürenizi borçlanırsa askerlik süresi kadar önce emekli olursunuz.

İlkin Koçak-İçel-Bağ-Kur’dan 431 YTL olarak aldığınız aylık aslında 478 YTL olup şirket ortaklığınız devam ettiği için %10

kadarını kesiyorlar.