Gözaltında veya Tutukevinde Geçen Sürelerin Emeklilikte Değerlendirilmesi

27 Haziran 2021

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen prim ödenmemiş süreleri borçlandırılabiliyor.

Mahkumiyetle sonuçlanmış olan tutululuk veya gözaltı süreleri ise borçlandırılmıyor.

Uygulamada sigortalıların tutuklandıkları veya gözaltına alındıkları tarih ile berat ettikleri tarihin yer aldığı cumhuriyet savcılıklarınca onaylanmış belgelerin borçlanma talep dilekçesine eklenmesi gerekiyor.

5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanların bu kapsamda iken tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri süreleri hakkında kanunun 45’inci maddesi uyarınca işlem yapılacağından, bu süreler borçlandırılmıyor.

İlgili kanun, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında  olan sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır.  Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir şeklinde düzenlenmiş bulunuyor.

Aynı kanun görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılır’ olarak düzenleniyor.

5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, bu kanunun 41’inci maddesine göre borçlanacakları sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı kanunun 82’nci maddesine göre prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın yüzde 32’si oranında hesaplanıyor.

Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 ve 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın ay 30, yıl 360 gün olarak alınacaktır. Borçlanacağı sürenin başlangıcı ve bitişi ay içinde herhangi bir tarih ise o aylara ait gün sayısı parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanıyor.

Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının 7 buçuk katıdır. 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında prime esas kazancın alt sınırı günlük 38,16 TL, üst sınırı 286,20 TL olarak dikkate alınıyor.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018