Grevdeki isciye istirahat parası verilir mi?

6 Aralık 2004

Ali Tezel ;
[email protected]
[email protected]


Grevdeki isciye istirahat parası verilir mi?
Sayın Tezel, daha önce sorduğum sorulara sanırım yoğunluğunuzdan dolayı cevap veremediniz. 01/01/2004 ile 31/03/2004 tarihleri arasında grevde olan bir işçi 01/04/2004’te vizite kağıdı almak isteseydi takvim yılına mı bakılarak, (2003’te 360 gün prim ödenmiş, 2004 yılında hiç prim ödenmemiş.) vizite kağıdı verilmez miydi? Grevde olan işçi kanunen rapor alarak rapor parası alabilir mi? Uygulamada grevde olan işçiye rapor verilmemesi gerektiği söyleniyor fakat grevde olup da rapor parası alan işçiler var.

Bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim. Yusuf Selçuk-Ankara

Yusuf Bey, hastalık halinde sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için,

a) Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması,

b) Sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

c) Kurum hekim veya sağlık kurullarından dinlenme raporu alınması,

d) Dinlenme süresinin iki günden fazla olması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde ödenmesi gereken en az 120 gün hastalık sigortası priminin aynı işyerindeki veya sürekli çalışmalardan dolayı ödenmiş olması gerekli değildir. Değişik işyerlerinde veya işlerde çalışılmış olması da yeterlidir. Sizin ise 2003 yılında 360 gününüz ve hastalandığınız tarihten (01.04.2004) geriye doğru bir yıl içinde (takvim yılı değil) 120 gününüz var.

Hastalanan ve istirahat raporu alan sigortalının sigortalılık niteliğini yitirmemiş olması gerekmektedir. Sigortalılık niteliğini yitirenler 506 sayılı Kanunun 40. maddesine göre belirli koşullarla sağlık yardımlarından faydalanmaya devam ettikleri halde, parasal yardım olan geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma hakkını yitirirler. Sigortalılık niteliği hastalık ve analık sigortalarının uygulanmasında ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılmaktadır. Ancak, 506 Sayılı Kanun’un 107′ nci maddesi gereğince, sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde sigortalılık niteliği bu sürelerin sona ermesini takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmekte olduğundan siz grev süresince sigortalı sayılıyorsunuz.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi için gerekli bir diğer şartta dinlenme süresinin iki günden fazla olması gerektiğidir. İstirahat süresi ne olursa olsun ilk iki gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir. Oysa, iş kazası ve meslek hastalığında geçici iş göremezlik ödeneği ilk günden itibaren verilmektedir.

Bütün bunlara göre siz iki günden fazla istirahat almışsanız SSK’dan geçici işgöremezlik ödeneği adı verilen parayı alabilirsiniz.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için kıymetli meslekdaşım Resul Kurt’un üçüncü baskısı piyasaya çıkan ‘İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatının Usul ve Esasları, Uygulamalar, Sorunlar, Çözümler, Yargı Kararları’ isimli kitabını İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) Kurtuluş Cd. No: 152 Kurtuluş/İstanbul adresine müracaat edebileceğiniz gibi ismmmo.org.tr şeklindeki web adresi veya 0212.315 84 00 nolu telefonuna müracaatla da edinmek mümkün.——————————————————————————–Okurlara cevaplar

Mehmet Kaya-Manavgat-Almanya’da geçen süreleriniz ile SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı’na veya Antalya Sigorta İl Müdürlüğü’nün aynı bölümüne başvurarak hemen emekli olma imkanınız var.

Fikri Fırat- Bağ-Kur’a devam ederseniz daha önceki SSK günleri ile birlikte 9000 gün (25 tam yıl) ile 47 yaşından sonra emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’ya girer ve 3.5 yıl (1260 gün) prim ödemek şartıyla hemen emekli olursunuz.——————————————————————————–SSK’da seçim vardı

Üyelerinin tamamı SSK çalışanları olan eski adıyla ‘Sağlık Sandığı’ yeni adıyla ‘Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği’ yönetimi için Cumartesi günü benimde sabahın 3’ünde yola çıkıp yetiştiğim seçimli bir genel kurul vardı vardı. Önceki yıllara göre, epey hararetli ve katılımlı geçen genel kurul sonrasında, Dr. Yusuf Ziya Odabaşı, Mustafa Apaydın, Kenan Ay, Kazım Yıldırım, Mehmet Gündüz, Ali Tekpınar, Hilmi Şimşek, Dinçer Güler yönetim ve denetim kurullarına seçildiler. Göreve gelenlere trilyonluk mal varlığı ile bazılarının iştahını kabartan bu emanete iki yıl süre ile iyi sahip olmaları dileğimle başarılar diliyor, kötü bir organizasyon ile üyeleri sıkış tepiş ortamda birbirlerine düşürenlere insaf diyorum.——————————————————————————–Milletvekili olmadan olmaz

1972 yılında SSK’lı oldum ve bir müddet çalıştıktan sonra ayrıldım. 1978 yılında da Tapu Kadastro’da memur olarak işe başladım ve 11.06.1997 günü istifa ettim ama istifa dilekçeme ileride istersem tekrar göreve dönme şartını ekledim. Daha sonra 3.5 yıl SSK’ya prim ödedim ve 2001 yılında da SSK’dan emekli oldum. Şimdi SSK’dan elde ettiğim emeklilik hakkımdan sarfınazar etmek kaydıyla yeni çıkan T.C. Emekli Sandığı’dan isteğe bağlı prim/kesenek ödeyerek emekli olma hakkım var mıdır? Size daha önce de yazdım ama cevap alamadım biliyorsunuz. 21 Aralık günü son müracaat günü bu nedenle kısa sürede bilgi verebilir misiniz? Salih Senih-Edirne Sayın Senih, SSK’dan veya Bağ-Kur’dan veya 506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’inci Maddesi’ne tabi özel banka/borsa sandıklarından emekli olanların T.C. Emekli Sandığı’na isteğe bağlı prim ödeme ve T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olma hakları yok. Bunun için sizin ya bir bakan tarafından yeniden açıktan memuriyete başlamanız ve en az 3.5 yıl memur olarak çalışmanız gerekir ama bu durumda unvanlı kadrolara (daire başkanı veya üzeri) atanmaz iseniz şimdi aldığınız aylıktan çok farklı olmaz. Ancak, ileride seçimlere girer de milletvekili olursanız, milletvekili olduğunuz aydan sonra SSK’dan aldığınız aylık kesilir ve T.C. Emekli Sandığı’ndan milletvekilliğinden emekli olmuş gibi emekli aylığı almaya başlayabilir ve aynı zaman da vekillik aylığını da alabilirsiniz.——————————————————————————–Polislerin emekli aylığı

İki gün evvel yani Cumartesi günü Ankara’dan İstanbul’a dönerken daha otobana girmeden evvel gişelerin önünde aracımı durduran trafik ekiplerinin haklı sitemleri ile karşılaştım. Diyorlar ki bizim emekliliğimiz zor çünkü çalışırken aldığımız aylık emekli olunca birden yarıya düşüyor. Gerçekten haklılar çalışırken aylık bir milyara yakın gelirleri olan polisler mesela 25 yıl ile emekli olduklarında 500 milyon kadar aylık alabiliyorlar. Bu durumda da emekliliklerinde de gece gündüz demeden çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle bir kısım memurlara hem çalışırken hem de emekli olduklarında hiçbir kesinti yapılmadan verilen görev-makam tazminatının polislere de verilmesi uygun olacaktır.