Güldüren yanlışlar, Birazcıkta yeni düşük yurt dışı aylıkları

27 Kasım 2019

Her sorun geldiğinde orijinal kanun metinlerinden, önce resmi gazete yayımından, sonra resmi internet sitelerinden, orijinal haline bakıyorum. Benzer işlemleri genelge, genel yazı gibi diğer mevzuatta da uyguluyorum.

Bu sabah 2829 sayılı kanunu (hizmetlerin birleştirilmesine dair kanun) incelerken  kapsamı düzenleyen  2.maddenin son fıkrasına bakıyorum. “Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malullük, yaşlılık ve bölümleri halinde kendilerine ve hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar.”  Kayıt bu sizden de kaçmadı biliyorum bölümleri yazılmış halbuki olması gereken ölümleri ne var ki hayat bir bölüm, bunlar diğer bölüme geçenler haklı tabi Ahiret inancımız da var. Ama önce iyiniyet gösteriyorum ben aktarırken yanlış yazdım diyorum. Ama doğrudan resmi gazeteye gidiyorum.

Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 27/5/1983   Sayı : 18059

Ama orada zaten ölümleri yazıyor (sayfa 20), nereden çıktı bu diyorum, küçük hazırlanan kanun kitapçıkları var aaa orada da bölümleri yazıyor.(2004 baskı Adalet yayınevi).

Seviniyorum bunu yasa koyucu yapmamış,

O halde bu metni başka bir kaynaktan almışımdır. Belli ki kitapçıkla benim kaynak aynı yer, ölümleri bölümleri olmuş,

Yeminle şimdi buldum. Metni SGK  WEB sayfasından almışım. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/mevzuat/mulga_mevzuat bu linkten mülga mevzuatı açın orada nurtopu gibi duruyor (ben bu gün yeni farkına vardım ya benim için yeni)

“…Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malullük, yaşlılık ve bölümleri halinde kendilerine ve hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar.”

Acaba SGK biraz masum olabilir mi mevzuata nasıl yazmışlar birde ona baktım.

Yaşasın SGK yapmamış bur hatayı bildiğimiz resmi mevzuat yapmış , (mevzuat.gov.tr mülga mevzuat bölümü)

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx? mevzuatKod=5.5.2829&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

&Tur=5&Tertip= 5&No=2829

Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malullük, yaşlılık ve bölümleri halinde kendilerine ve hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar.

 

Hatalı kaynağı bulduk, demek ki resmi devlet mevzuatı bölümleri yazmış, SGK aynen almış, bende bakmadan aynen almışım.

Bölümleri yazsa ne olacak, ölümleri yazsa ne olacak,

1- asıl resmi gazete yayımı geçerli,

2- Bölümleri yazsa bile belli ki ölümleri hepimiz onu ölümleri olarak anlayıp, uygulayacağız,

3- Yasa yorumunda bir çok yöntem var, önce metne, sonra başlığa, sonra yasa koyucunun amacına bakılır gibi yorum ilke ve yöntemleri var.

SGK olsa olsa başkasının dikkatsizliğine dikkat etmemiş o kadar.

Ama artık günümüzde  SGK  kendisini kurallar ile bağlı saymamanın, birincil amaç olarak SGK’yı karlı ve verimli yapmanın yollarını arıyor. Kanunda yazmasa bile araya yeni kurallar koyarak bazen sigortalılar lehine bazen aleyhine uygulamalar yapıyor. Ama bir olay var ki aldı başını gitti, eskiden 3201 borçlanması yapıp yine yeni kanun döneminden önce borçlanma bedelini ödemiş olanların gün -borçlanma dönemini seçseler dahi  aylık hesaplamalarında günlerinin, Türkiye günleri yoksa ödeme tarihinden varsa Türkiye gününden geri götürülerek normalde alacakları aylıkların yarısından biraz daha azına  (yaklaşık % 40’ına) karşılık gelen bir aylık bağlaması ve buna devam ediyor olması.

Bu soruya harıl harıl çalışırken, bazı bilirkişi dostlarımız, bu Yargıtay HGK kararında yer alan ilkelere benziyor demesine rağmen bazı   bilirkişi dostlarımızın da kararlar gün-dönem seçmemişler içindir, Kurum geçmiş dönemde ödeme yapmış tahsis talebinde bulunmamış kişilere bu uygulama yapılamaz demekteler.

Mail adresime görüş ve yönlendirmelerinizi paylaşırsanız, ufuk açıcı olabilir. Katkıda bulunan her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

İhmal etmeyin bekliyorum.

Olgunlaşınca görüşleri dayanakları ile paylaşacağım.

Yazım hatası dahi olsa yanlıştan dönmek fazilettir.

 

[email protected].